Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Zemědělský a potravinářský výzkum

Přesunout kategorii Zemědělský a potravinářský výzkum do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Zemědělský a potravinářský výzkum

 

Nový podkategorie Zemědělský a potravinářský výzkum

 

Zemědělský a potravinářský výzkum

Zemědělský a potravinářský výzkum

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Podle studie University of Chicago snížila vysoká konzumace zelené listové zeleniny riziko onemocnění o 40 %, konzumace brukvovité zeleniny o 30 %.
27.01.2012
Úřad EFSA dne 4. 11. 2011 zveřejnil svůj návrh na zaměření výzkumu v období 2012-2016. K připomínkování jsou vyzvány všechny zainteresované strany.
23.11.2011
Materiál je souhrnem výsledků studií zaměřených na účinky oddenku zázvoru při prevenci různých chorob a potíží, včetně rakoviny.
27.10.2011
Byla porovnávána pevnost tavených sýrů vyrobených s 1 % karagenanu s tradičními tavenými sýry s přídavkem 2,5 % fosforečnanových solí v závislosti na  prozrálosti základní suroviny. V obou případech se pevnost snižovala s rostoucím stupněm zralosti přírodního sýra.
14.10.2011
Projekt Colorspore (2008-2011) zkoumá bakterie rodu Bacillus z hlediska jejich bezpečnosti a  jako potenciální zdroj pro průmyslovou bioprodukci spor bohatých na karotenoidy odolné vůči kyselému prostředí žaludku.
29.09.2011
Pracovní dokument. Přehled témat pro rok 2012, která bude Evropská komise finančně podporovat.
26.07.2011
Projekt “Potraviny pro mě” se zaměřuje na výživu uzpůsobenou potřebám jednotlivců.
22.07.2011
Strategický akční plán americké výzkumné organizace ARS pro bezpečnost potravin na roky 2011 - 2015 zdůrazňuje šest hlavních oblastí výzkumu.
13.06.2011
Prezentace z konference, která se uskutečnila 13.5.2011 v Praze.
09.06.2011
Dva výzkumné projekty řešené v ČR: Nanosemed a Nanimel.
20.04.2011
Projekt zaměřený na chemické látky, nově na endokrinní disruptory v potravinovém řetězci.
01.04.2011
Evropská iniciativa za lepší využití výsledků agro-potravinářského výzkumu.
01.04.2011
Ocenění pro nejlepší komunikaci výsledků agro-potravinářského výzkumu.
31.03.2011
Jednotné vyhledávací rozhraní pro prohledávání více než 20 národních databází složení potravin.
08.03.2011
Výsledky výzkumného projektu EU zaměřeného na kvalitu krmiv.
08.02.2011
Publikace Evropské komise obsahuje 50 výzkumných projektů řešených v období 2001–2010.
07.02.2011
Hodnocení biochemických a morfologických charakteristik 26 izolátů kvasinek.
22.10.2010
Hodnocení syrových tepelně neopracovaných skopových salámů a šunek z mikrobiologického a senzorického hlediska.
22.10.2010
Výsledky monitoringu provedeného v ČR v roce 2009. Nejvíce kontaminované byly výrobky z oblasti Baltu.
30.09.2010
Volně přístupná elektronická publikace vydávaná IFT a IUFoST.
22.09.2010
Konference, která se uskutečnila v Bruselu ve dnech 7.–9.9.2010. Prezentace z konference.
20.09.2010
V rámci projektu ETrace byla ověřena výhodnost kódů RFID pro zajištění požadavků nařízení 1224/2009/ES a pro zvýšení odbvytu ryb.
10.09.2010
Aktuální zpráva SZÚ k problematice Bisfenolu A v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
09.09.2010
Volně přístupná databáze.
09.09.2010
Masné výrobky bez syntetických potravinářských aditiv.
07.09.2010
Výzkumná centra USA a Evropy zahajují společný projekt výzkumu BPA ze všech potřebných hledisek , Švédsko uvažuje o zavedení národního zákazu, úřad EFSA dostává petice pro zákaz BPA.
07.09.2010
Aktivita v rámci výzkumného projektu SABRE (6. rámcový program V&V v EU).
01.09.2010
Závěrečná zpráva ze studie zadané Evropskou komisí v roce 2008.
24.08.2010
Projekt podpořený Evropskou komisí v 7. rámcovém programu V&V se zaměřuje na snižování kontaminace potravin a krmiv mykotoxiny.
18.08.2010
Projekty financované Evropskou komisí v oblasti rybářství a akvakultury.
17.08.2010
Francouzský úřad Afsset vyšetřuje materiály obsahující nanočástice a koordinuje 3-letý evropský program zaměřený na stanovení toxicity a ekotoxicity.
17.08.2010
Krakov (Polsko), 8.–10.6.2010. Sborník prezentací.
12.08.2010
Prezentace na ESOF2010 (Turín, červenec 2010).
12.08.2010
Spolupráce NORMAN s Evropskou komisí–DG JRC.
15.07.2010
Strategie výzkumu Evropské komise–DG JRC zahrnuje bezpečnost potravin a krmiv.
15.07.2010
Projekt z programu COST byl zahájen v roce 2008 a poběží pět let. Prezentace z 3. mez. konference “Bezpečnost krmiv”.
18.06.2010
Využití rhizobakterií ke snížení aplikace hnojiv u pšenice.
18.06.2010
Koordinace evropského výzkumu zaměřeného na hlavní infekční nemoci hospodářských zvířat.
01.06.2010
Výsledky monitoringu provedeného v letech 2002–2004.
28.05.2010
Výsledky průzkumu přítomnosti tetracyklinových antibiotik v syrovém mléku v České republice.
27.05.2010
Výsledky studie provedené za podpory grantu MŠMT.
27.05.2010
V rámci projektu byl vypracován test pro kvantifikaci salmonely ve vepřovém mase.
26.05.2010
Charakteristika patogenu, jeho výskyt a detekce. Výzkum v ČR.
18.05.2010
Volně přístupný vědecký časopis VÚP Bratislava.
05.05.2010
Projekt zaměřený na vyšlechtění bobu obecného bez tříslovin.
29.04.2010
Použitím geografických map dokáží výzkumníci určit zdroje toxických plísní, které napadají bobule hroznového vína v různých stádiích růstu.
28.04.2010
Rostliny, jejich extrakty a jiné přirozené alternativy antimikrobiálních prostředků v krmivech.
28.04.2010
Publikace vydané Evropskou komisí se zaměřením na zemědělství, výzkum, bezpečnost potravin a jiné problematiky.
28.04.2010
Cílem projektu EU „SO2SAY“ je nalezení postupů a látek k zabránění přístupu kyslíku a k inhibici polyfenoloxidázy, a také použití antioxidantů k zabránění hnědnutí polyfenolů ve výrobcích dosud konzervovaných oxidem siřičitým.
28.04.2010
Závěrečná konference k projektu se uskutečnila v Bruselu dne 13.4.2010.
23.04.2010
Nová strategie britské vlády zaměřená na potraviny – vyhlídky do roku 2030.
22.04.2010
Test vyvinutý v USA je mnohonásobně citlivější než test používaný v současnosti.
13.04.2010
Priority programu spolupráce.
08.04.2010
Analýza zpracovaných nanočástic v potravinách a nápojích. Účast ČR v projektu.
29.03.2010
Výzkumný projekt z programu COST.
23.03.2010
Volný přístup k vědeckým publikacím Společného výzkumného střediska Evropské komise.
15.03.2010
Projekt zaměřený na škůdce a nemoci včel byl zahájen 1.3.2010 a poběží tři roky.
12.03.2010
Podrobný přehled vydavatelství Wiley-Blackwell. Je zprostředkován online přístup k informacím.
03.03.2010
MAG působí proti růstu a množení některých nežádoucích bakterií v potravinářském průmyslu.
01.03.2010
Šest publikací – příruček vydaných v rámci projektu zaměřeného na databáze složení potravin v EU.
29.01.2010
Představení výstupů úspěšného projektu EuroFIR (European Food Information Resource) se koná 25.3. 2010 v Muzeu přírodních věd v Bruselu.
27.01.2010
Četné epidemiologické i experimentální studie dospěly k závěru, že pravidelná konzumace zralých rajčat, a to zejména ve formě tepelně zpracovaných produktů, má příznivé zdravotní účinky. Za nejvýznamnější se pokládá prevence rakoviny prostaty.
18.01.2010
Pohanka se považuje za hlavní zdroj rutinu, který se získává ze stravy.
12.01.2010
Výskyt kampylobakterióz v ČR. Metody detekce a charakterizace Campylobacter sp.
12.01.2010
Prezentace z workshopu organizovaného EFFoST dne 10.11.2009 v Budapešti (Maďarsko).
07.01.2010
První evropská síť excelence pro výrobu potravin.
07.01.2010
Informační platforma o výsledcích výzkumných projektů zaměřených na potraviny.
06.01.2010
Zvyšování kvality vepřového masa a vepřových produktů pro spotřebitele.
06.01.2010
Studie na myších ukazuje, že 500 mg kofeinu denně pomáhá ke zlepšení paměti v případě Alzheimerovy choroby.
31.12.2009
Prezentace projektu na prvním Evropském dni potravinářské vědy. Brusel, 18.11.2009.
16.12.2009
Mezinárodní konference, která se uskuteční v Bruselu (Belgie) ve dnech 16.–17.12.2009.
11.12.2009
Přehled výzkumných projektů zaměřených na chřipku u zvířat a lidí.
07.12.2009
Členství České republiky v CORE ORGANIC by mělo přinést kvalitnější výměnu informací, sdílení zkušeností s ostatními výzkumnými institucemi v rámci již probíhajících výzkumů a účast v mezinárodních výzkumných programech v budoucnu.
02.12.2009
Ve dnech 2.–3.12.2009 se koná v Bruselu závěrečná konference k projektu TRACE.
01.12.2009
Workshop organizovaný JRC. Geel (Belgie), 30. 11.–1. 12. 2009.
01.12.2009
Publikace Společného výzkumného střediska Evropské komise.
01.12.2009
V rámci projektu se uskuteční online workshopy (2.,8., 15.12.2009) k problematice čištění vody. Bezplatná registrace.
30.11.2009
4. vydání e-zpravodaje k výzkumnému projektu EU.
06.11.2009
Sborník abstraktů z mezinárodní konference, která se uskutečnila v Porto Carras (Řecko) ve dnech 23.–25.9.2009.
06.11.2009
V rámci projektu se zkoumaly důvody vzniku histaminu ve víně.
05.11.2009
Uskuteční se ve dnech 11.–13.11.2009 v Praze. Je k dispozici sborník příspěvků.
04.11.2009
Struktura hořkých kyselin, jejich modifikace, legislativní status, analytické stanovení.
04.11.2009
V rámci projektu FreshScan, na němž spolupracuje řada německých výzkumných institucí, je vyvinut postup, RFID-etiketa a přístroj pro snadné a rychlé zjištění vlastností a stáří masa.
02.11.2009
Zhodnocení projektu zaměřeného na prevenci a regulaci zoonóz v EU. Spuštění navazujícího projektu: MVN Association.
30.10.2009
Přehledová práce o patogenu, jehož výskyt v sušené kojenecké výživě představuje vážné zdravotní riziko.
26.10.2009
Vývoj metodiky extrakce mykotoxinů a jejich stanovení pomocí HPLC-MS.
26.10.2009
Podrobný přehled vydavatelství Wiley-Blackwell. Je zprostředkován online přístup k informacím.
21.10.2009
Projekt zaměřený na nové technologie pro sledování objevujících se a znovu se objevujících infekcí u divoké zvěře.
19.10.2009
Publikace Evropské komise obsahuje velké množství projektů V&V zařazených do devíti kategorií.
15.10.2009
Zpráva z výzkumného projektu Evropské komise zaměřeného na regulaci nanotechnologie v EU a USA.
14.10.2009
Přehled výzkumných projektů přijatých k financování Evropskou komisí ve třech výzvách (údaje do června 2009).
09.10.2009
Přehled výzkumných prací uveřejněných v časopise Czech Journal of Food Sciences České akademie zemědělských věd.
07.10.2009
Využití fosforu z odpadních produktů agro-potravinářského sektoru pro ekologicky příznivou produkci a výživu plodin.
06.10.2009
Přehled 100 univerzit nejvíce aktivních v 6. rámcovém programu V&V v EU.
06.10.2009
Zpráva z mezinárodního workshopu organizovaného Institutem prospektivních technologických studií (JRC–IPTS).
06.10.2009
Projekt 7. rámcového programu V&V v EU zaměřený na výzkum prionů způsobujících BSE.
01.10.2009
Nejnovější poznatky o kvalitě, bezpečnosti a výživové hodnotě potravin budou prezentovány 18.11.2009 v Bruselu.
23.09.2009
Síť pro komunikaci výsledků řady výzkumných projektů EU zaměřených na kvalitu a bezpečnost potravin.
22.09.2009
Cost Action FA 0802. Zapojení ČR do projektu.
10.09.2009
Uskuteční se ve Wageningenu (Nizozemí) ve dnech 6.–7.10.2009. Konference v rámci projektu EU: SAFEED–PAP.
10.09.2009
Počet: 224 Velikost stránky
123
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021