Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Zemědělský a potravinářský výzkum

Přesunout kategorii Zemědělský a potravinářský výzkum do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Zemědělský a potravinářský výzkum

 

Nový podkategorie Zemědělský a potravinářský výzkum

 

Zemědělský a potravinářský výzkum

Zemědělský a potravinářský výzkum

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Výsledky analýzy komerčních kečupů z hlediska textury a organoleptických vlastností.
08.09.2009
Projekt zařazený do 7. rámcového programu je řešen v období 2008-2012. Jeho součástí je pracovní sekce WP 4 zaměřená na problematiku obalových materiálů, obsahu chemických látek a jejich migrace.
07.09.2009
Výsledky studie QLIF.
31.08.2009
Kontakt na šest NoE z 6. rámcového programu V&V v EU.
21.08.2009
Workshop, který se uskuteční 13.10.2009 v Ghentu (Belgie).
20.08.2009
V rámci ECNIS se uskuteční v Porto (Portugalsko) ve dnech 21.–23.9.2009 mezinárodní workshop.
20.08.2009
Výsledky výzkumného projektu řešeného v EU v 6. rámcovém programu V&V pod názvem ECNIS.
20.08.2009
Probiotické  mikroorganismy – původ a vlastnosti mikroorganismů, technologické, zdravotní a funkční vlastnosti.
12.08.2009
Zjištění rakouské studie.
12.08.2009
U žen, které předčasně porodily byl v moči zjištěn trojnásobný obsah ftalátů.
06.08.2009
S povinností uvádění obsahu trans-mastných kyselin na potravinách v USA souvisí snadná proveditelnost analýzy. Osvědčila se metoda FT-IR-spektrometrie.
05.08.2009
Studie, která se zaměřovala na kontaminaci pitné vody v zásobnících vody.
22.07.2009
Přehled základních skutečností. Informace z výzkumného projektu SoCo – v češtině.
14.07.2009
Dne 28.5.2009 se uskutečnil v Bruselu seminář k projektu. Závěrečná zpráva z projektu.
14.07.2009
Mezinárodní symposium, které se koná v Praze ve dnech 10.–14. července 2009. Sborník abstraktů.
10.07.2009
Závěrečná konference k projektu se uskuteční v Uppsale (Švédsko) ve dnech 8.–9. října 2009.
03.07.2009
V rámci projektu MSM 6215712402 „Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“ byl v ČR zjišťován příjem selenu u diabetiků a onkologických pacientů.
03.07.2009
Nejlepší studentská vědecká práce v oboru analytické chemie v soutěži O cenu firmy Merck 2007. Porovnání piv podle antioxidační aktivity.
26.06.2009
Využití biosenzorů při on-line monitorování fermentačních procesů.
25.06.2009
Postup vypracovaný v USA. Výzkumný projekt financovaný ministerstvem zemědělství (USDA).
25.06.2009
Práce zahrnuje výsledky laboratorních vyšetření vybrané skupiny biopotravin a konvenčních potravin stejného druhu a stejného původu, které byly získány na Pedagogické fakultě ZČU a v Ústavu hygieny LF UK v Plzni.
25.06.2009
Uskuteční se v Paříži ve dnech 13.–15. října 2009.
22.06.2009
Přehled endokrinních disruptorů. Výzkum podporovaný Evropskou komisí, AV ČR a MŠMT.
22.06.2009
Jejich rozdělení a funkce v lidském těle.
22.06.2009
Databáze GM plodin, která byla vytvořena na základě workshopu organizovaného Evropskou komisí v listopadu 2008.
18.06.2009
Sborník prezentací z workshopu, který se uskutečnil v Bruselu dne 25.11.2008.
18.06.2009
Zpráva, kterou vytvořilo AGMEMOD konsorcium, byla publikována v červnu 2009.
18.06.2009
Aktivity realizované v rámci výzkumného projektu EU (2004–2009) zaměřeného na bezpečnost potravin.
17.06.2009
Odkazy na internetové stránky zabývající se výzkumem v oblasti ekologickém zemědělství a biopotravin.
12.06.2009
Deklarace byla podepsána v Lublani dne 7.11.2008 v rámci prvního evropského kongresu o potravinách.
03.06.2009
Aktivity (diskuse, konference, publikace) sítě 35 mezinárodních výzkumných skupin zabývajících se patogenní E. coli.
02.06.2009
E-zpravodaj vydávaný v rámci projektu. V září 2009 se uskuteční v Dublinu (Irsko) konference zaměřená na E. coli.
01.06.2009
Uskuteční se v Praze dne 1.6.2009.
29.05.2009
Přenosné zařízení umožňující zdokonalené určování diagnózy přímo na místě deseti nejzávažnějších virových onemocnění zvířat.
25.05.2009
Projekt zařazený do 7. rámcového programu má řešit v období 2008 – 2011 vývoj fólie a obalů na bázi syrovátky.
25.05.2009
Projekt VŠCHT, podporovaný MŠMT.
06.05.2009
Vliv přídavku tritordea a netradičních materiálů jarního ječmene s bezpluchým zrnem na kvalitu těstovin – výzkumná práce VŠCHT Praha.
29.04.2009
Přehledová práce o významu a biosyntéze cholesterolu, jeho transportu a regulaci v těle, vlivu na zdraví.
10.04.2009
Přehledová práce o výskytu a biosyntéze CoQ, jeho funkci a klinickém využití.
09.04.2009
Ověřovací provoz databáze výzkumných projektů byl zahájen v prosinci 2008.
02.04.2009
Z testovaných médií je pro tvorbu biofilmu optimální peptonová voda obsahující 0,05 % glukózy a teplota 30 °C. Odstranění biofilmu je obtížné, obvyklé desinfekční prostředky ale mohou zabránit následnému růstu.
01.04.2009
Přehled skríningových metod pro detekci reziduí veterinárních léčiv v syrovém kravském mléku.
30.03.2009
Studie provedená v Japonsku se zabývá tvorbou a využitím nanočástic jako systému pro aplikaci bioaktivních složek potravin.
27.03.2009
Vybrané výzkumné projekty podporované Evropskou komisí. Zdroje informací o potravinových alergenech.
25.03.2009
Studie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.
04.03.2009
Projekt koordinovaný UNIDO, na němž spolupracovalo Technologické centrum AV ČR byl ukončen vytvořením čtyř socio-ekonomických scénářů vývoje potravinářského průmyslu ve střední a východní Evropě do roku 2020.
03.03.2009
Závěrečný workshop k projektu zaměřenému na půdní rizika se uskutečnil v Bruselu dne 26.1.2009.
27.02.2009
Strategie EIARD pro období 2009–2013.
27.02.2009
Vliv vakuového balení na mikrobiální kontaminaci kapra obecného (Cyprinus carpio L.).
26.02.2009
Z analýzy 16 jídel od 8 evropských výrobců provedené na univerzitě ve Vídni v rámci projektu Double Fresh vyplynula doporučení na snížení tuku a soli, zvýšení zeleniny a škrobnatých složek a zmenšení porcí masa.
25.02.2009
Košťálová zelenina, především brokolice, květák a zelí, může pomoci proti nádorovému onemocnění.
10.02.2009
Odhad expozice spotřebitelů chemickým látkám, které se dostaly do potravin z obalů (migrace z materiálů v kontaktu s potravinami).
09.02.2009
Je možné použít plíseň Pennicillium nalgiovense jako alternativu k výrobě plísňového sýra?
06.02.2009
Koncepce obsahuje celkem 30 konkrétních opatření.
03.02.2009
V rámci projektu se uskuteční ve dnech 25.–26.3.2009 v Dublinu (Irsko) mezinárodní konference.
03.02.2009
Došlo ke spojení výzkumu v oblasti akvakultury, rybolovu a potravinářského průmyslu.
02.02.2009
Výzkum zaměřený na použití oxidu uhelnatého v modifikované atmosféře.
02.02.2009
Výzkum zaměřený na obsah patatinu v hlízách brambor ke zpracování a ve stolních odrůdách brambor.
02.02.2009
V Dánsku bylo otevřeno výzkumné centrum pro ekologické zemědělství (ICROFS).
15.01.2009
Závěry německá studie, která se zabývala spojitostí mezi běžným jídelníčkem a emisemi uhlíku.
15.01.2009
Evropský výbor pro umami podpořil studii provedenou na VŠCHT Praha.
09.12.2008
Platforma se zaměří na řešení aktuálních témat, jakými jsou kvalita potravin, rozvoj venkova a ochrana životního prostředí.
05.12.2008
Bude se specializovat na pekařské margariny.
05.12.2008
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se uskutečnila v listopadu 2008 v Praze.
04.12.2008
Projekt zaměřený na nutriční značení potravin podpoří Evropská komise prostřednictvím 7. rámcového programu V&V.
02.12.2008
Zpráva z hodnocení práce GŘ-JRC vykonané v průběhu 6. rámcového programu výzkumu v EU.
02.12.2008
Publikace, která vznikla na základě výzkumného projektu EU řešeného v 6. rámcovém programu V&V.
26.11.2008
Na základě vypracované metodiky se zjistilo, že 10 % výrobků na trhu neodpovídá legislativním požadavkům.
24.11.2008
Výsledky studie zaměřené na transfer kontaminantů vznikajících při výrobě potravin do mateřského mléka.
20.11.2008
Výsledky studie sledující osud mykotoxinů během výroby piva. Nová metoda ke stanovení maskovaných mykotoxinů.
19.11.2008
Vzhledem k oblíbenosti brambor a jejich nezastupitelné roli v našem jídelníčku je jednou z možností zvýšení příjmu selenu v potravě navýšení koncentrace prvku v hlízách brambor.
13.11.2008
Závěry projektu CONSUMERCHOICE řešeného v EU (2006–2008). Průzkum se prováděl také v ČR.
07.11.2008
Studie vypracovaná Evropskou komisí–JRC, EFSA a mezinárodními experty.
06.11.2008
Přehled sestavený JRC (Evropskou komisí). Přístup k jednotlivým metodám. Výzva ke spolupráci.
06.11.2008
Publikace. Změna klimatu se projeví ve zvýšeném výskytu onemocnění z vody a potravin.
06.11.2008
Zpravodaj zaměřený na výzkum realizovaný v EU v rámci JRC vychází od října 2008. Jde o měsíčník.
06.11.2008
Společnost Hydrosol vyvinula stabilizátory umožňující snížení přídavku pektinu.
04.11.2008
Vzniklo již šesté „Centre of Excellence“, a sice pro mražené krémy. Je umístěno v britském Colworth a italském Caivano.
22.10.2008
V rámci výzkumného projektu EU řešeného pod názvem BIODET se uskuteční 30.10.2008 v Brně seminář.
21.10.2008
Využití “BAKE OFF TECHNOLOGY” pro zásobování pečivem s vyšší výživovou hodnotou, lepší texturou, speciálními druhy pečiva.
16.10.2008
Analýzu enantiomerů v potravinách lze využít pro určování kvality a výživové hodnoty potravin.
16.10.2008
Američtí výzkumníci zkoumají bakteriofágy, které by se mohly stát novými nástroji ochrany čerstvé produkce před kontaminací patogenními bakteriemi, například Escherichia coli O157:H7.
06.10.2008
Výzkumná organizace ARS (Agrisultural Research Service) amerického ministerstva zemědělství se účastní globálního státního programu Food Safety, který zkoumá všechny aspekty bezpečnosti potravin.
30.09.2008
Vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
29.09.2008
To bylo tématem 3. mezinárodní konference IFT, která se konala 27.–28.6.2008 v New Orleans (USA).
25.09.2008
Výzkumný projekt podpořený grantem GAČR. Zdravotní riziko z formaldehydu v potravinářských aditivech a nádobí.
19.09.2008
Je popsáno, jak budou přidělovány body za jednotlivé výzkumné a vývojové aktivity.
18.09.2008
Seminář k problematice alergenů, GMO a sledovatelnosti se uskuteční v Praze dne 11.9.2008.
03.09.2008
ÚZEI pořádá v rámci mezinárodního projektu INPLISTA seminář, který se uskuteční dne 9.10.2008  a je určen pro zástupce malých a středních podniků.
30.08.2008
Je nový vědní obor zneužíván ke komerčním účelům?
03.07.2008
Databáze projektů V&V řešených v 6. a 7. rámcovém programu v oblasti zemědělství, potravin a biotechnologie.
01.07.2008
Vyšlo první číslo zpravodaje, který informuje o dění v jednotlivých ETP. Přehled ETP v agro-potravinářském sektoru.
01.07.2008
Uskutečnila se v rámci ETP “Rostliny pro budoucnost“ ve dnech 22.–26.6.2008 ve Francii. Je k dispozici sborník.
01.07.2008
Jsou popsány různé fytoremediační techniky.
25.06.2008
Výskyt a přehled metod jejich stanovení. Přístup do databáze bezlepkových výrobků.
25.06.2008
Revidovaný plán implementace ETP “Food for Life” a databáze výzkumných projektů EU souvisejících s ETP.
20.06.2008
Plody L. caerulea jsou zdrojem biologicky aktivních látek.
09.06.2008
Jde o síť excelence, jejíž činnost v letech 2007–2010 bude finančně podporovat Evropská komise.
04.06.2008
Ze zemědělství, rybolovu a akvakultury. Je k dispozici sborník prezentací z workshopu (9.2.2008, Brémy, SRN).
03.06.2008
Projekt EuroFIR je mezinárodní projekt 6. rámcového programu EU (2005-2009).
30.05.2008
Počet: 224 Velikost stránky
123
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021