Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Zemědělský a potravinářský výzkum

Přesunout kategorii Zemědělský a potravinářský výzkum do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Zemědělský a potravinářský výzkum

 

Nový podkategorie Zemědělský a potravinářský výzkum

 

Zemědělský a potravinářský výzkum

Zemědělský a potravinářský výzkum

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Podle studie University of Chicago snížila vysoká konzumace zelené listové zeleniny riziko onemocnění o 40 %, konzumace brukvovité zeleniny o 30 %.
27.01.2012
Úřad EFSA dne 4. 11. 2011 zveřejnil svůj návrh na zaměření výzkumu v období 2012-2016. K připomínkování jsou vyzvány všechny zainteresované strany.
23.11.2011
Materiál je souhrnem výsledků studií zaměřených na účinky oddenku zázvoru při prevenci různých chorob a potíží, včetně rakoviny.
27.10.2011
Byla porovnávána pevnost tavených sýrů vyrobených s 1 % karagenanu s tradičními tavenými sýry s přídavkem 2,5 % fosforečnanových solí v závislosti na  prozrálosti základní suroviny. V obou případech se pevnost snižovala s rostoucím stupněm zralosti přírodního sýra.
14.10.2011
Projekt Colorspore (2008-2011) zkoumá bakterie rodu Bacillus z hlediska jejich bezpečnosti a  jako potenciální zdroj pro průmyslovou bioprodukci spor bohatých na karotenoidy odolné vůči kyselému prostředí žaludku.
29.09.2011
Pracovní dokument. Přehled témat pro rok 2012, která bude Evropská komise finančně podporovat.
26.07.2011
Projekt “Potraviny pro mě” se zaměřuje na výživu uzpůsobenou potřebám jednotlivců.
22.07.2011
Strategický akční plán americké výzkumné organizace ARS pro bezpečnost potravin na roky 2011 - 2015 zdůrazňuje šest hlavních oblastí výzkumu.
13.06.2011
Prezentace z konference, která se uskutečnila 13.5.2011 v Praze.
09.06.2011
Dva výzkumné projekty řešené v ČR: Nanosemed a Nanimel.
20.04.2011
Projekt zaměřený na chemické látky, nově na endokrinní disruptory v potravinovém řetězci.
01.04.2011
Evropská iniciativa za lepší využití výsledků agro-potravinářského výzkumu.
01.04.2011
Ocenění pro nejlepší komunikaci výsledků agro-potravinářského výzkumu.
31.03.2011
Jednotné vyhledávací rozhraní pro prohledávání více než 20 národních databází složení potravin.
08.03.2011
Výsledky výzkumného projektu EU zaměřeného na kvalitu krmiv.
08.02.2011
Publikace Evropské komise obsahuje 50 výzkumných projektů řešených v období 2001–2010.
07.02.2011
Hodnocení biochemických a morfologických charakteristik 26 izolátů kvasinek.
22.10.2010
Hodnocení syrových tepelně neopracovaných skopových salámů a šunek z mikrobiologického a senzorického hlediska.
22.10.2010
Výsledky monitoringu provedeného v ČR v roce 2009. Nejvíce kontaminované byly výrobky z oblasti Baltu.
30.09.2010
Volně přístupná elektronická publikace vydávaná IFT a IUFoST.
22.09.2010
Konference, která se uskutečnila v Bruselu ve dnech 7.–9.9.2010. Prezentace z konference.
20.09.2010
V rámci projektu ETrace byla ověřena výhodnost kódů RFID pro zajištění požadavků nařízení 1224/2009/ES a pro zvýšení odbvytu ryb.
10.09.2010
Aktuální zpráva SZÚ k problematice Bisfenolu A v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
09.09.2010
Volně přístupná databáze.
09.09.2010
Masné výrobky bez syntetických potravinářských aditiv.
07.09.2010
Výzkumná centra USA a Evropy zahajují společný projekt výzkumu BPA ze všech potřebných hledisek , Švédsko uvažuje o zavedení národního zákazu, úřad EFSA dostává petice pro zákaz BPA.
07.09.2010
Aktivita v rámci výzkumného projektu SABRE (6. rámcový program V&V v EU).
01.09.2010
Závěrečná zpráva ze studie zadané Evropskou komisí v roce 2008.
24.08.2010
Projekt podpořený Evropskou komisí v 7. rámcovém programu V&V se zaměřuje na snižování kontaminace potravin a krmiv mykotoxiny.
18.08.2010
Projekty financované Evropskou komisí v oblasti rybářství a akvakultury.
17.08.2010
Francouzský úřad Afsset vyšetřuje materiály obsahující nanočástice a koordinuje 3-letý evropský program zaměřený na stanovení toxicity a ekotoxicity.
17.08.2010
Krakov (Polsko), 8.–10.6.2010. Sborník prezentací.
12.08.2010
Prezentace na ESOF2010 (Turín, červenec 2010).
12.08.2010
Spolupráce NORMAN s Evropskou komisí–DG JRC.
15.07.2010
Strategie výzkumu Evropské komise–DG JRC zahrnuje bezpečnost potravin a krmiv.
15.07.2010
Projekt z programu COST byl zahájen v roce 2008 a poběží pět let. Prezentace z 3. mez. konference “Bezpečnost krmiv”.
18.06.2010
Využití rhizobakterií ke snížení aplikace hnojiv u pšenice.
18.06.2010
Koordinace evropského výzkumu zaměřeného na hlavní infekční nemoci hospodářských zvířat.
01.06.2010
Výsledky monitoringu provedeného v letech 2002–2004.
28.05.2010
Výsledky průzkumu přítomnosti tetracyklinových antibiotik v syrovém mléku v České republice.
27.05.2010
Výsledky studie provedené za podpory grantu MŠMT.
27.05.2010
V rámci projektu byl vypracován test pro kvantifikaci salmonely ve vepřovém mase.
26.05.2010
Charakteristika patogenu, jeho výskyt a detekce. Výzkum v ČR.
18.05.2010
Volně přístupný vědecký časopis VÚP Bratislava.
05.05.2010
Projekt zaměřený na vyšlechtění bobu obecného bez tříslovin.
29.04.2010
Použitím geografických map dokáží výzkumníci určit zdroje toxických plísní, které napadají bobule hroznového vína v různých stádiích růstu.
28.04.2010
Rostliny, jejich extrakty a jiné přirozené alternativy antimikrobiálních prostředků v krmivech.
28.04.2010
Publikace vydané Evropskou komisí se zaměřením na zemědělství, výzkum, bezpečnost potravin a jiné problematiky.
28.04.2010
Cílem projektu EU „SO2SAY“ je nalezení postupů a látek k zabránění přístupu kyslíku a k inhibici polyfenoloxidázy, a také použití antioxidantů k zabránění hnědnutí polyfenolů ve výrobcích dosud konzervovaných oxidem siřičitým.
28.04.2010
Závěrečná konference k projektu se uskutečnila v Bruselu dne 13.4.2010.
23.04.2010
Nová strategie britské vlády zaměřená na potraviny – vyhlídky do roku 2030.
22.04.2010
Test vyvinutý v USA je mnohonásobně citlivější než test používaný v současnosti.
13.04.2010
Priority programu spolupráce.
08.04.2010
Analýza zpracovaných nanočástic v potravinách a nápojích. Účast ČR v projektu.
29.03.2010
Výzkumný projekt z programu COST.
23.03.2010
Volný přístup k vědeckým publikacím Společného výzkumného střediska Evropské komise.
15.03.2010
Projekt zaměřený na škůdce a nemoci včel byl zahájen 1.3.2010 a poběží tři roky.
12.03.2010
Podrobný přehled vydavatelství Wiley-Blackwell. Je zprostředkován online přístup k informacím.
03.03.2010
MAG působí proti růstu a množení některých nežádoucích bakterií v potravinářském průmyslu.
01.03.2010
Šest publikací – příruček vydaných v rámci projektu zaměřeného na databáze složení potravin v EU.
29.01.2010
Představení výstupů úspěšného projektu EuroFIR (European Food Information Resource) se koná 25.3. 2010 v Muzeu přírodních věd v Bruselu.
27.01.2010
Četné epidemiologické i experimentální studie dospěly k závěru, že pravidelná konzumace zralých rajčat, a to zejména ve formě tepelně zpracovaných produktů, má příznivé zdravotní účinky. Za nejvýznamnější se pokládá prevence rakoviny prostaty.
18.01.2010
Pohanka se považuje za hlavní zdroj rutinu, který se získává ze stravy.
12.01.2010
Výskyt kampylobakterióz v ČR. Metody detekce a charakterizace Campylobacter sp.
12.01.2010
Prezentace z workshopu organizovaného EFFoST dne 10.11.2009 v Budapešti (Maďarsko).
07.01.2010
První evropská síť excelence pro výrobu potravin.
07.01.2010
Informační platforma o výsledcích výzkumných projektů zaměřených na potraviny.
06.01.2010
Zvyšování kvality vepřového masa a vepřových produktů pro spotřebitele.
06.01.2010
Studie na myších ukazuje, že 500 mg kofeinu denně pomáhá ke zlepšení paměti v případě Alzheimerovy choroby.
31.12.2009
Prezentace projektu na prvním Evropském dni potravinářské vědy. Brusel, 18.11.2009.
16.12.2009
Mezinárodní konference, která se uskuteční v Bruselu (Belgie) ve dnech 16.–17.12.2009.
11.12.2009
Přehled výzkumných projektů zaměřených na chřipku u zvířat a lidí.
07.12.2009
Členství České republiky v CORE ORGANIC by mělo přinést kvalitnější výměnu informací, sdílení zkušeností s ostatními výzkumnými institucemi v rámci již probíhajících výzkumů a účast v mezinárodních výzkumných programech v budoucnu.
02.12.2009
Ve dnech 2.–3.12.2009 se koná v Bruselu závěrečná konference k projektu TRACE.
01.12.2009
Workshop organizovaný JRC. Geel (Belgie), 30. 11.–1. 12. 2009.
01.12.2009
Publikace Společného výzkumného střediska Evropské komise.
01.12.2009
V rámci projektu se uskuteční online workshopy (2.,8., 15.12.2009) k problematice čištění vody. Bezplatná registrace.
30.11.2009
4. vydání e-zpravodaje k výzkumnému projektu EU.
06.11.2009
Sborník abstraktů z mezinárodní konference, která se uskutečnila v Porto Carras (Řecko) ve dnech 23.–25.9.2009.
06.11.2009
V rámci projektu se zkoumaly důvody vzniku histaminu ve víně.
05.11.2009
Uskuteční se ve dnech 11.–13.11.2009 v Praze. Je k dispozici sborník příspěvků.
04.11.2009
Struktura hořkých kyselin, jejich modifikace, legislativní status, analytické stanovení.
04.11.2009
V rámci projektu FreshScan, na němž spolupracuje řada německých výzkumných institucí, je vyvinut postup, RFID-etiketa a přístroj pro snadné a rychlé zjištění vlastností a stáří masa.
02.11.2009
Zhodnocení projektu zaměřeného na prevenci a regulaci zoonóz v EU. Spuštění navazujícího projektu: MVN Association.
30.10.2009
Přehledová práce o patogenu, jehož výskyt v sušené kojenecké výživě představuje vážné zdravotní riziko.
26.10.2009
Vývoj metodiky extrakce mykotoxinů a jejich stanovení pomocí HPLC-MS.
26.10.2009
Podrobný přehled vydavatelství Wiley-Blackwell. Je zprostředkován online přístup k informacím.
21.10.2009
Projekt zaměřený na nové technologie pro sledování objevujících se a znovu se objevujících infekcí u divoké zvěře.
19.10.2009
Publikace Evropské komise obsahuje velké množství projektů V&V zařazených do devíti kategorií.
15.10.2009
Zpráva z výzkumného projektu Evropské komise zaměřeného na regulaci nanotechnologie v EU a USA.
14.10.2009
Přehled výzkumných projektů přijatých k financování Evropskou komisí ve třech výzvách (údaje do června 2009).
09.10.2009
Přehled výzkumných prací uveřejněných v časopise Czech Journal of Food Sciences České akademie zemědělských věd.
07.10.2009
Využití fosforu z odpadních produktů agro-potravinářského sektoru pro ekologicky příznivou produkci a výživu plodin.
06.10.2009
Přehled 100 univerzit nejvíce aktivních v 6. rámcovém programu V&V v EU.
06.10.2009
Zpráva z mezinárodního workshopu organizovaného Institutem prospektivních technologických studií (JRC–IPTS).
06.10.2009
Projekt 7. rámcového programu V&V v EU zaměřený na výzkum prionů způsobujících BSE.
01.10.2009
Nejnovější poznatky o kvalitě, bezpečnosti a výživové hodnotě potravin budou prezentovány 18.11.2009 v Bruselu.
23.09.2009
Síť pro komunikaci výsledků řady výzkumných projektů EU zaměřených na kvalitu a bezpečnost potravin.
22.09.2009
Cost Action FA 0802. Zapojení ČR do projektu.
10.09.2009
Uskuteční se ve Wageningenu (Nizozemí) ve dnech 6.–7.10.2009. Konference v rámci projektu EU: SAFEED–PAP.
10.09.2009
Výsledky analýzy komerčních kečupů z hlediska textury a organoleptických vlastností.
08.09.2009
Projekt zařazený do 7. rámcového programu je řešen v období 2008-2012. Jeho součástí je pracovní sekce WP 4 zaměřená na problematiku obalových materiálů, obsahu chemických látek a jejich migrace.
07.09.2009
Výsledky studie QLIF.
31.08.2009
Kontakt na šest NoE z 6. rámcového programu V&V v EU.
21.08.2009
Workshop, který se uskuteční 13.10.2009 v Ghentu (Belgie).
20.08.2009
V rámci ECNIS se uskuteční v Porto (Portugalsko) ve dnech 21.–23.9.2009 mezinárodní workshop.
20.08.2009
Výsledky výzkumného projektu řešeného v EU v 6. rámcovém programu V&V pod názvem ECNIS.
20.08.2009
Probiotické  mikroorganismy – původ a vlastnosti mikroorganismů, technologické, zdravotní a funkční vlastnosti.
12.08.2009
Zjištění rakouské studie.
12.08.2009
U žen, které předčasně porodily byl v moči zjištěn trojnásobný obsah ftalátů.
06.08.2009
S povinností uvádění obsahu trans-mastných kyselin na potravinách v USA souvisí snadná proveditelnost analýzy. Osvědčila se metoda FT-IR-spektrometrie.
05.08.2009
Studie, která se zaměřovala na kontaminaci pitné vody v zásobnících vody.
22.07.2009
Přehled základních skutečností. Informace z výzkumného projektu SoCo – v češtině.
14.07.2009
Dne 28.5.2009 se uskutečnil v Bruselu seminář k projektu. Závěrečná zpráva z projektu.
14.07.2009
Mezinárodní symposium, které se koná v Praze ve dnech 10.–14. července 2009. Sborník abstraktů.
10.07.2009
Závěrečná konference k projektu se uskuteční v Uppsale (Švédsko) ve dnech 8.–9. října 2009.
03.07.2009
V rámci projektu MSM 6215712402 „Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“ byl v ČR zjišťován příjem selenu u diabetiků a onkologických pacientů.
03.07.2009
Nejlepší studentská vědecká práce v oboru analytické chemie v soutěži O cenu firmy Merck 2007. Porovnání piv podle antioxidační aktivity.
26.06.2009
Využití biosenzorů při on-line monitorování fermentačních procesů.
25.06.2009
Postup vypracovaný v USA. Výzkumný projekt financovaný ministerstvem zemědělství (USDA).
25.06.2009
Práce zahrnuje výsledky laboratorních vyšetření vybrané skupiny biopotravin a konvenčních potravin stejného druhu a stejného původu, které byly získány na Pedagogické fakultě ZČU a v Ústavu hygieny LF UK v Plzni.
25.06.2009
Uskuteční se v Paříži ve dnech 13.–15. října 2009.
22.06.2009
Přehled endokrinních disruptorů. Výzkum podporovaný Evropskou komisí, AV ČR a MŠMT.
22.06.2009
Jejich rozdělení a funkce v lidském těle.
22.06.2009
Databáze GM plodin, která byla vytvořena na základě workshopu organizovaného Evropskou komisí v listopadu 2008.
18.06.2009
Sborník prezentací z workshopu, který se uskutečnil v Bruselu dne 25.11.2008.
18.06.2009
Zpráva, kterou vytvořilo AGMEMOD konsorcium, byla publikována v červnu 2009.
18.06.2009
Aktivity realizované v rámci výzkumného projektu EU (2004–2009) zaměřeného na bezpečnost potravin.
17.06.2009
Odkazy na internetové stránky zabývající se výzkumem v oblasti ekologickém zemědělství a biopotravin.
12.06.2009
Deklarace byla podepsána v Lublani dne 7.11.2008 v rámci prvního evropského kongresu o potravinách.
03.06.2009
Aktivity (diskuse, konference, publikace) sítě 35 mezinárodních výzkumných skupin zabývajících se patogenní E. coli.
02.06.2009
E-zpravodaj vydávaný v rámci projektu. V září 2009 se uskuteční v Dublinu (Irsko) konference zaměřená na E. coli.
01.06.2009
Uskuteční se v Praze dne 1.6.2009.
29.05.2009
Přenosné zařízení umožňující zdokonalené určování diagnózy přímo na místě deseti nejzávažnějších virových onemocnění zvířat.
25.05.2009
Projekt zařazený do 7. rámcového programu má řešit v období 2008 – 2011 vývoj fólie a obalů na bázi syrovátky.
25.05.2009
Projekt VŠCHT, podporovaný MŠMT.
06.05.2009
Vliv přídavku tritordea a netradičních materiálů jarního ječmene s bezpluchým zrnem na kvalitu těstovin – výzkumná práce VŠCHT Praha.
29.04.2009
Přehledová práce o významu a biosyntéze cholesterolu, jeho transportu a regulaci v těle, vlivu na zdraví.
10.04.2009
Přehledová práce o výskytu a biosyntéze CoQ, jeho funkci a klinickém využití.
09.04.2009
Ověřovací provoz databáze výzkumných projektů byl zahájen v prosinci 2008.
02.04.2009
Z testovaných médií je pro tvorbu biofilmu optimální peptonová voda obsahující 0,05 % glukózy a teplota 30 °C. Odstranění biofilmu je obtížné, obvyklé desinfekční prostředky ale mohou zabránit následnému růstu.
01.04.2009
Přehled skríningových metod pro detekci reziduí veterinárních léčiv v syrovém kravském mléku.
30.03.2009
Studie provedená v Japonsku se zabývá tvorbou a využitím nanočástic jako systému pro aplikaci bioaktivních složek potravin.
27.03.2009
Vybrané výzkumné projekty podporované Evropskou komisí. Zdroje informací o potravinových alergenech.
25.03.2009
Studie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.
04.03.2009
Projekt koordinovaný UNIDO, na němž spolupracovalo Technologické centrum AV ČR byl ukončen vytvořením čtyř socio-ekonomických scénářů vývoje potravinářského průmyslu ve střední a východní Evropě do roku 2020.
03.03.2009
Závěrečný workshop k projektu zaměřenému na půdní rizika se uskutečnil v Bruselu dne 26.1.2009.
27.02.2009
Strategie EIARD pro období 2009–2013.
27.02.2009
Vliv vakuového balení na mikrobiální kontaminaci kapra obecného (Cyprinus carpio L.).
26.02.2009
Z analýzy 16 jídel od 8 evropských výrobců provedené na univerzitě ve Vídni v rámci projektu Double Fresh vyplynula doporučení na snížení tuku a soli, zvýšení zeleniny a škrobnatých složek a zmenšení porcí masa.
25.02.2009
Košťálová zelenina, především brokolice, květák a zelí, může pomoci proti nádorovému onemocnění.
10.02.2009
Odhad expozice spotřebitelů chemickým látkám, které se dostaly do potravin z obalů (migrace z materiálů v kontaktu s potravinami).
09.02.2009
Je možné použít plíseň Pennicillium nalgiovense jako alternativu k výrobě plísňového sýra?
06.02.2009
Koncepce obsahuje celkem 30 konkrétních opatření.
03.02.2009
V rámci projektu se uskuteční ve dnech 25.–26.3.2009 v Dublinu (Irsko) mezinárodní konference.
03.02.2009
Došlo ke spojení výzkumu v oblasti akvakultury, rybolovu a potravinářského průmyslu.
02.02.2009
Výzkum zaměřený na použití oxidu uhelnatého v modifikované atmosféře.
02.02.2009
Výzkum zaměřený na obsah patatinu v hlízách brambor ke zpracování a ve stolních odrůdách brambor.
02.02.2009
V Dánsku bylo otevřeno výzkumné centrum pro ekologické zemědělství (ICROFS).
15.01.2009
Závěry německá studie, která se zabývala spojitostí mezi běžným jídelníčkem a emisemi uhlíku.
15.01.2009
Evropský výbor pro umami podpořil studii provedenou na VŠCHT Praha.
09.12.2008
Platforma se zaměří na řešení aktuálních témat, jakými jsou kvalita potravin, rozvoj venkova a ochrana životního prostředí.
05.12.2008
Bude se specializovat na pekařské margariny.
05.12.2008
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se uskutečnila v listopadu 2008 v Praze.
04.12.2008
Projekt zaměřený na nutriční značení potravin podpoří Evropská komise prostřednictvím 7. rámcového programu V&V.
02.12.2008
Zpráva z hodnocení práce GŘ-JRC vykonané v průběhu 6. rámcového programu výzkumu v EU.
02.12.2008
Publikace, která vznikla na základě výzkumného projektu EU řešeného v 6. rámcovém programu V&V.
26.11.2008
Na základě vypracované metodiky se zjistilo, že 10 % výrobků na trhu neodpovídá legislativním požadavkům.
24.11.2008
Výsledky studie zaměřené na transfer kontaminantů vznikajících při výrobě potravin do mateřského mléka.
20.11.2008
Výsledky studie sledující osud mykotoxinů během výroby piva. Nová metoda ke stanovení maskovaných mykotoxinů.
19.11.2008
Vzhledem k oblíbenosti brambor a jejich nezastupitelné roli v našem jídelníčku je jednou z možností zvýšení příjmu selenu v potravě navýšení koncentrace prvku v hlízách brambor.
13.11.2008
Závěry projektu CONSUMERCHOICE řešeného v EU (2006–2008). Průzkum se prováděl také v ČR.
07.11.2008
Studie vypracovaná Evropskou komisí–JRC, EFSA a mezinárodními experty.
06.11.2008
Přehled sestavený JRC (Evropskou komisí). Přístup k jednotlivým metodám. Výzva ke spolupráci.
06.11.2008
Publikace. Změna klimatu se projeví ve zvýšeném výskytu onemocnění z vody a potravin.
06.11.2008
Zpravodaj zaměřený na výzkum realizovaný v EU v rámci JRC vychází od října 2008. Jde o měsíčník.
06.11.2008
Společnost Hydrosol vyvinula stabilizátory umožňující snížení přídavku pektinu.
04.11.2008
Vzniklo již šesté „Centre of Excellence“, a sice pro mražené krémy. Je umístěno v britském Colworth a italském Caivano.
22.10.2008
V rámci výzkumného projektu EU řešeného pod názvem BIODET se uskuteční 30.10.2008 v Brně seminář.
21.10.2008
Využití “BAKE OFF TECHNOLOGY” pro zásobování pečivem s vyšší výživovou hodnotou, lepší texturou, speciálními druhy pečiva.
16.10.2008
Analýzu enantiomerů v potravinách lze využít pro určování kvality a výživové hodnoty potravin.
16.10.2008
Američtí výzkumníci zkoumají bakteriofágy, které by se mohly stát novými nástroji ochrany čerstvé produkce před kontaminací patogenními bakteriemi, například Escherichia coli O157:H7.
06.10.2008
Výzkumná organizace ARS (Agrisultural Research Service) amerického ministerstva zemědělství se účastní globálního státního programu Food Safety, který zkoumá všechny aspekty bezpečnosti potravin.
30.09.2008
Vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
29.09.2008
To bylo tématem 3. mezinárodní konference IFT, která se konala 27.–28.6.2008 v New Orleans (USA).
25.09.2008
Výzkumný projekt podpořený grantem GAČR. Zdravotní riziko z formaldehydu v potravinářských aditivech a nádobí.
19.09.2008
Je popsáno, jak budou přidělovány body za jednotlivé výzkumné a vývojové aktivity.
18.09.2008
Seminář k problematice alergenů, GMO a sledovatelnosti se uskuteční v Praze dne 11.9.2008.
03.09.2008
ÚZEI pořádá v rámci mezinárodního projektu INPLISTA seminář, který se uskuteční dne 9.10.2008  a je určen pro zástupce malých a středních podniků.
30.08.2008
Je nový vědní obor zneužíván ke komerčním účelům?
03.07.2008
Databáze projektů V&V řešených v 6. a 7. rámcovém programu v oblasti zemědělství, potravin a biotechnologie.
01.07.2008
Vyšlo první číslo zpravodaje, který informuje o dění v jednotlivých ETP. Přehled ETP v agro-potravinářském sektoru.
01.07.2008
Uskutečnila se v rámci ETP “Rostliny pro budoucnost“ ve dnech 22.–26.6.2008 ve Francii. Je k dispozici sborník.
01.07.2008
Jsou popsány různé fytoremediační techniky.
25.06.2008
Výskyt a přehled metod jejich stanovení. Přístup do databáze bezlepkových výrobků.
25.06.2008
Revidovaný plán implementace ETP “Food for Life” a databáze výzkumných projektů EU souvisejících s ETP.
20.06.2008
Plody L. caerulea jsou zdrojem biologicky aktivních látek.
09.06.2008
Jde o síť excelence, jejíž činnost v letech 2007–2010 bude finančně podporovat Evropská komise.
04.06.2008
Ze zemědělství, rybolovu a akvakultury. Je k dispozici sborník prezentací z workshopu (9.2.2008, Brémy, SRN).
03.06.2008
Projekt EuroFIR je mezinárodní projekt 6. rámcového programu EU (2005-2009).
30.05.2008
Americké ministerstvo zemědělství uveřejňuje od roku 1995 informace o svých výzkumných aktivitách.
27.05.2008
Uskuteční se ve dnech 19.–20. června 2008 v Modeně (Itálie) v rámci projektu zaměřeného na biopotraviny.
21.05.2008
Přehled projektů schválených pro financování v tématické oblasti 2 (potraviny, zemědělství, biotechnologie).
21.05.2008
Celosvětová síť informací pro problematiku ryb. Výzkumný projekt EU zaměřený na zdravotní prospěch ryb.
20.05.2008
Informace o projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
19.05.2008
Přehled všech dosud izolovaných látek z rostliny Helianthus annus a jejich biologické účinky.
19.05.2008
Současné trendy ve výzkumu a v praxi.
16.05.2008
Výzkumný projekt EU GA2LEN bude sledovat asi 2 000 atletů, účastníků olympijských her.
13.05.2008
Komise vydala kodex chování s cílem podpořit ucelený, bezpečný a odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií v Evropě.
09.05.2008
Uskuteční se na MZe ČR dne 14. května 2008.
28.04.2008
Publikace Evropské komise obsahuje učební texty vytvořené na základě řešených výzkumných projektů.
18.04.2008
Publikace Evropské komise zaměřená na výzkum v oblasti tradičních potravin. Přehled ukončených i probíhajících projektů.
18.04.2008
Je k dispozici sborník z 1. semináře (leden 2007, Espoo, Finsko). V Brně se uskuteční (10.–12.12.2007) workshop.
05.12.2007
Přehled výzkumných projektů v EU zaměřených na zdraví. Informační zdroje v knihovně ÚZPI.
01.09.2007
Je k dispozici sborník z mezinárodního symposia IDF, které se konalo 14.–16. května 2007 v Moskvě.
18.08.2007
Je k dispozici sborník z konference IDF, která se uskutečnila 17. května 2007 v Moskvě.
18.08.2007
Alergie na kravské mléko (duben 2007) a přívod jódu stravou v ČR (červen 2007) patří k novinkám vydaným VVP.
27.06.2007
Je k dispozici sborník referátů, které zazněly na summitu IDF v Brugách (2003) a v roce 2006 byly aktualizovány.
16.05.2007
Zaměřený na funkční potraviny. Pořádání 4. workshopu v Budapešti ve dnech 26.–27. března 2007. Účast ČR na projektu.
22.03.2007
Jsou k dispozici prezentace z workshopu uskutečněného k problematice funkčních potravin v březnu 2006 ve Finsku (Turku).
21.03.2007
Přehled dokumentů publikovaných v roce 2007.
16.02.2007
Rozhovor Ing. C. Perlína CSc. s MUDr. B. Turkem, CSc.
06.02.2007
Omezení vlhkosti masa v celém výrobním procesu včetně balení a skladování.
30.11.2000
Ostražitost je jednou z nejefektivnějších zbraní v prevenci proti patogenům.
30.11.1999
Počet: 224 Velikost stránky
1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021