Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Zemědělský a potravinářský výzkum

Přesunout kategorii Zemědělský a potravinářský výzkum do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Zemědělský a potravinářský výzkum

 

Nový podkategorie Zemědělský a potravinářský výzkum

 

Zemědělský a potravinářský výzkum

Zemědělský a potravinářský výzkum

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Výsledky analýzy komerčních kečupů z hlediska textury a organoleptických vlastností.
08.09.2009
Projekt zařazený do 7. rámcového programu je řešen v období 2008-2012. Jeho součástí je pracovní sekce WP 4 zaměřená na problematiku obalových materiálů, obsahu chemických látek a jejich migrace.
07.09.2009
Výsledky studie QLIF.
31.08.2009
Kontakt na šest NoE z 6. rámcového programu V&V v EU.
21.08.2009
Workshop, který se uskuteční 13.10.2009 v Ghentu (Belgie).
20.08.2009
V rámci ECNIS se uskuteční v Porto (Portugalsko) ve dnech 21.–23.9.2009 mezinárodní workshop.
20.08.2009
Výsledky výzkumného projektu řešeného v EU v 6. rámcovém programu V&V pod názvem ECNIS.
20.08.2009
Probiotické  mikroorganismy – původ a vlastnosti mikroorganismů, technologické, zdravotní a funkční vlastnosti.
12.08.2009
Zjištění rakouské studie.
12.08.2009
U žen, které předčasně porodily byl v moči zjištěn trojnásobný obsah ftalátů.
06.08.2009
S povinností uvádění obsahu trans-mastných kyselin na potravinách v USA souvisí snadná proveditelnost analýzy. Osvědčila se metoda FT-IR-spektrometrie.
05.08.2009
Studie, která se zaměřovala na kontaminaci pitné vody v zásobnících vody.
22.07.2009
Přehled základních skutečností. Informace z výzkumného projektu SoCo – v češtině.
14.07.2009
Dne 28.5.2009 se uskutečnil v Bruselu seminář k projektu. Závěrečná zpráva z projektu.
14.07.2009
Mezinárodní symposium, které se koná v Praze ve dnech 10.–14. července 2009. Sborník abstraktů.
10.07.2009
Závěrečná konference k projektu se uskuteční v Uppsale (Švédsko) ve dnech 8.–9. října 2009.
03.07.2009
V rámci projektu MSM 6215712402 „Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“ byl v ČR zjišťován příjem selenu u diabetiků a onkologických pacientů.
03.07.2009
Nejlepší studentská vědecká práce v oboru analytické chemie v soutěži O cenu firmy Merck 2007. Porovnání piv podle antioxidační aktivity.
26.06.2009
Využití biosenzorů při on-line monitorování fermentačních procesů.
25.06.2009
Postup vypracovaný v USA. Výzkumný projekt financovaný ministerstvem zemědělství (USDA).
25.06.2009
Práce zahrnuje výsledky laboratorních vyšetření vybrané skupiny biopotravin a konvenčních potravin stejného druhu a stejného původu, které byly získány na Pedagogické fakultě ZČU a v Ústavu hygieny LF UK v Plzni.
25.06.2009
Uskuteční se v Paříži ve dnech 13.–15. října 2009.
22.06.2009
Přehled endokrinních disruptorů. Výzkum podporovaný Evropskou komisí, AV ČR a MŠMT.
22.06.2009
Jejich rozdělení a funkce v lidském těle.
22.06.2009
Databáze GM plodin, která byla vytvořena na základě workshopu organizovaného Evropskou komisí v listopadu 2008.
18.06.2009
Sborník prezentací z workshopu, který se uskutečnil v Bruselu dne 25.11.2008.
18.06.2009
Zpráva, kterou vytvořilo AGMEMOD konsorcium, byla publikována v červnu 2009.
18.06.2009
Aktivity realizované v rámci výzkumného projektu EU (2004–2009) zaměřeného na bezpečnost potravin.
17.06.2009
Odkazy na internetové stránky zabývající se výzkumem v oblasti ekologickém zemědělství a biopotravin.
12.06.2009
Deklarace byla podepsána v Lublani dne 7.11.2008 v rámci prvního evropského kongresu o potravinách.
03.06.2009
Aktivity (diskuse, konference, publikace) sítě 35 mezinárodních výzkumných skupin zabývajících se patogenní E. coli.
02.06.2009
E-zpravodaj vydávaný v rámci projektu. V září 2009 se uskuteční v Dublinu (Irsko) konference zaměřená na E. coli.
01.06.2009
Uskuteční se v Praze dne 1.6.2009.
29.05.2009
Přenosné zařízení umožňující zdokonalené určování diagnózy přímo na místě deseti nejzávažnějších virových onemocnění zvířat.
25.05.2009
Projekt zařazený do 7. rámcového programu má řešit v období 2008 – 2011 vývoj fólie a obalů na bázi syrovátky.
25.05.2009
Projekt VŠCHT, podporovaný MŠMT.
06.05.2009
Vliv přídavku tritordea a netradičních materiálů jarního ječmene s bezpluchým zrnem na kvalitu těstovin – výzkumná práce VŠCHT Praha.
29.04.2009
Přehledová práce o významu a biosyntéze cholesterolu, jeho transportu a regulaci v těle, vlivu na zdraví.
10.04.2009
Přehledová práce o výskytu a biosyntéze CoQ, jeho funkci a klinickém využití.
09.04.2009
Ověřovací provoz databáze výzkumných projektů byl zahájen v prosinci 2008.
02.04.2009
Z testovaných médií je pro tvorbu biofilmu optimální peptonová voda obsahující 0,05 % glukózy a teplota 30 °C. Odstranění biofilmu je obtížné, obvyklé desinfekční prostředky ale mohou zabránit následnému růstu.
01.04.2009
Přehled skríningových metod pro detekci reziduí veterinárních léčiv v syrovém kravském mléku.
30.03.2009
Studie provedená v Japonsku se zabývá tvorbou a využitím nanočástic jako systému pro aplikaci bioaktivních složek potravin.
27.03.2009
Vybrané výzkumné projekty podporované Evropskou komisí. Zdroje informací o potravinových alergenech.
25.03.2009
Studie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.
04.03.2009
Projekt koordinovaný UNIDO, na němž spolupracovalo Technologické centrum AV ČR byl ukončen vytvořením čtyř socio-ekonomických scénářů vývoje potravinářského průmyslu ve střední a východní Evropě do roku 2020.
03.03.2009
Závěrečný workshop k projektu zaměřenému na půdní rizika se uskutečnil v Bruselu dne 26.1.2009.
27.02.2009
Strategie EIARD pro období 2009–2013.
27.02.2009
Vliv vakuového balení na mikrobiální kontaminaci kapra obecného (Cyprinus carpio L.).
26.02.2009
Z analýzy 16 jídel od 8 evropských výrobců provedené na univerzitě ve Vídni v rámci projektu Double Fresh vyplynula doporučení na snížení tuku a soli, zvýšení zeleniny a škrobnatých složek a zmenšení porcí masa.
25.02.2009
Počet: 224 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021