Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Zemědělský a potravinářský výzkum

Přesunout kategorii Zemědělský a potravinářský výzkum do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Zemědělský a potravinářský výzkum

 

Nový podkategorie Zemědělský a potravinářský výzkum

 

Zemědělský a potravinářský výzkum

Zemědělský a potravinářský výzkum

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Nová strategie britské vlády zaměřená na potraviny – vyhlídky do roku 2030.
22.04.2010
Test vyvinutý v USA je mnohonásobně citlivější než test používaný v současnosti.
13.04.2010
Priority programu spolupráce.
08.04.2010
Analýza zpracovaných nanočástic v potravinách a nápojích. Účast ČR v projektu.
29.03.2010
Výzkumný projekt z programu COST.
23.03.2010
Volný přístup k vědeckým publikacím Společného výzkumného střediska Evropské komise.
15.03.2010
Projekt zaměřený na škůdce a nemoci včel byl zahájen 1.3.2010 a poběží tři roky.
12.03.2010
Podrobný přehled vydavatelství Wiley-Blackwell. Je zprostředkován online přístup k informacím.
03.03.2010
MAG působí proti růstu a množení některých nežádoucích bakterií v potravinářském průmyslu.
01.03.2010
Šest publikací – příruček vydaných v rámci projektu zaměřeného na databáze složení potravin v EU.
29.01.2010
Představení výstupů úspěšného projektu EuroFIR (European Food Information Resource) se koná 25.3. 2010 v Muzeu přírodních věd v Bruselu.
27.01.2010
Četné epidemiologické i experimentální studie dospěly k závěru, že pravidelná konzumace zralých rajčat, a to zejména ve formě tepelně zpracovaných produktů, má příznivé zdravotní účinky. Za nejvýznamnější se pokládá prevence rakoviny prostaty.
18.01.2010
Pohanka se považuje za hlavní zdroj rutinu, který se získává ze stravy.
12.01.2010
Výskyt kampylobakterióz v ČR. Metody detekce a charakterizace Campylobacter sp.
12.01.2010
Prezentace z workshopu organizovaného EFFoST dne 10.11.2009 v Budapešti (Maďarsko).
07.01.2010
První evropská síť excelence pro výrobu potravin.
07.01.2010
Informační platforma o výsledcích výzkumných projektů zaměřených na potraviny.
06.01.2010
Zvyšování kvality vepřového masa a vepřových produktů pro spotřebitele.
06.01.2010
Studie na myších ukazuje, že 500 mg kofeinu denně pomáhá ke zlepšení paměti v případě Alzheimerovy choroby.
31.12.2009
Prezentace projektu na prvním Evropském dni potravinářské vědy. Brusel, 18.11.2009.
16.12.2009
Mezinárodní konference, která se uskuteční v Bruselu (Belgie) ve dnech 16.–17.12.2009.
11.12.2009
Přehled výzkumných projektů zaměřených na chřipku u zvířat a lidí.
07.12.2009
Členství České republiky v CORE ORGANIC by mělo přinést kvalitnější výměnu informací, sdílení zkušeností s ostatními výzkumnými institucemi v rámci již probíhajících výzkumů a účast v mezinárodních výzkumných programech v budoucnu.
02.12.2009
Ve dnech 2.–3.12.2009 se koná v Bruselu závěrečná konference k projektu TRACE.
01.12.2009
Workshop organizovaný JRC. Geel (Belgie), 30. 11.–1. 12. 2009.
01.12.2009
Publikace Společného výzkumného střediska Evropské komise.
01.12.2009
V rámci projektu se uskuteční online workshopy (2.,8., 15.12.2009) k problematice čištění vody. Bezplatná registrace.
30.11.2009
4. vydání e-zpravodaje k výzkumnému projektu EU.
06.11.2009
Sborník abstraktů z mezinárodní konference, která se uskutečnila v Porto Carras (Řecko) ve dnech 23.–25.9.2009.
06.11.2009
V rámci projektu se zkoumaly důvody vzniku histaminu ve víně.
05.11.2009
Uskuteční se ve dnech 11.–13.11.2009 v Praze. Je k dispozici sborník příspěvků.
04.11.2009
Struktura hořkých kyselin, jejich modifikace, legislativní status, analytické stanovení.
04.11.2009
V rámci projektu FreshScan, na němž spolupracuje řada německých výzkumných institucí, je vyvinut postup, RFID-etiketa a přístroj pro snadné a rychlé zjištění vlastností a stáří masa.
02.11.2009
Zhodnocení projektu zaměřeného na prevenci a regulaci zoonóz v EU. Spuštění navazujícího projektu: MVN Association.
30.10.2009
Přehledová práce o patogenu, jehož výskyt v sušené kojenecké výživě představuje vážné zdravotní riziko.
26.10.2009
Vývoj metodiky extrakce mykotoxinů a jejich stanovení pomocí HPLC-MS.
26.10.2009
Podrobný přehled vydavatelství Wiley-Blackwell. Je zprostředkován online přístup k informacím.
21.10.2009
Projekt zaměřený na nové technologie pro sledování objevujících se a znovu se objevujících infekcí u divoké zvěře.
19.10.2009
Publikace Evropské komise obsahuje velké množství projektů V&V zařazených do devíti kategorií.
15.10.2009
Zpráva z výzkumného projektu Evropské komise zaměřeného na regulaci nanotechnologie v EU a USA.
14.10.2009
Přehled výzkumných projektů přijatých k financování Evropskou komisí ve třech výzvách (údaje do června 2009).
09.10.2009
Přehled výzkumných prací uveřejněných v časopise Czech Journal of Food Sciences České akademie zemědělských věd.
07.10.2009
Využití fosforu z odpadních produktů agro-potravinářského sektoru pro ekologicky příznivou produkci a výživu plodin.
06.10.2009
Přehled 100 univerzit nejvíce aktivních v 6. rámcovém programu V&V v EU.
06.10.2009
Zpráva z mezinárodního workshopu organizovaného Institutem prospektivních technologických studií (JRC–IPTS).
06.10.2009
Projekt 7. rámcového programu V&V v EU zaměřený na výzkum prionů způsobujících BSE.
01.10.2009
Nejnovější poznatky o kvalitě, bezpečnosti a výživové hodnotě potravin budou prezentovány 18.11.2009 v Bruselu.
23.09.2009
Síť pro komunikaci výsledků řady výzkumných projektů EU zaměřených na kvalitu a bezpečnost potravin.
22.09.2009
Cost Action FA 0802. Zapojení ČR do projektu.
10.09.2009
Uskuteční se ve Wageningenu (Nizozemí) ve dnech 6.–7.10.2009. Konference v rámci projektu EU: SAFEED–PAP.
10.09.2009
Počet: 224 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021