Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
EFSA - Archiv > EFSA - Archiv> Zprávy EFSA - Archiv

Přesunout kategorii Zprávy EFSA - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Zprávy EFSA - Archiv

 

Nový podkategorie Zprávy EFSA - Archiv

 

Zprávy EFSA - Archiv

Informační kategorie kanálu EFSA - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Uskuteční se v Tabiano (Itálie) ve dnech 22.–23. května 2008. Souhrnné informace o akrylamidu v potravinách.
25.03.2008
Je k dispozici pro 16 evropských zemí včetně ČR. Zahrnuje 15 hlavních potravinářských kategorií.
21.03.2008
EFSA posoudil nález britské studie o vlivu vybraných potravinářských aditiv na hyperaktivitu dětí.
21.03.2008
EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) nevyhověl žádosti European Animal  Protein Association (EAPA), aby se znovu mohla využívat sprejově sušená krev skotu jako složka krmiv pro ryby.
21.03.2008
Budou zpracovány jednotné profily pro všechny potraviny, ale budou stanoveny výjimky pro potraviny, které jsou v evropské stravě klíčové a limity by nesplnily.
16.03.2008
Evropská komise zahájila veřejnou diskusi k umístění GM řepky olejné na evropský trh.
10.03.2008
Schůzka k dané problematice s EFSA a referenční laboratoří ve Společenství se uskuteční 25. 4. 2008 v Londýně.
22.02.2008
Aktualizace hodnocení bezpečnosti látek určených k aromatizaci Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
06.02.2008
Do 15. února 2008 probíhá připomínkové řízení k návrhu EFSA na posuzování rizika z bylin v doplňcích stravy.
25.01.2008
Vzniknou v polovině roku 2008 rozdělením dosavadního panelu pro aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami.
20.01.2008
Vedle oxidu křemičitého a nitridu titaničitého může mezi aplikace patřit emulsifikace a enkapsulace pomocí nano-částic.
14.01.2008
EFSA-AHAW vydal v prosinci 2007 třetí stanovisko týkající se pohody prasat při chovu. Stanoviska jsou k dispozici.
12.01.2008
Podává přehled o činnosti EFSA za posledního půl roku (květen–listopad 2007).
05.12.2007
Podává přehled o činnosti EFSA za posledního půl roku (květen–listopad 2007).
05.12.2007
Vědecké panely EFSA vydaly stanovisko k bezpečnosti konzumace masa plazů chovaných na farmách.
30.11.2007
Výrobci urgují u EFSA vydání stanovisek ohledně nutrientů používaných před účinností nařízení 46/2002/ES.
08.11.2007
Z vědeckého shromáždění EFSA v Parmě zatím nevyplynula zásadní rozhodnutí ohledně nutných pravidel pro používání tvrzení.
08.11.2007
Publikace vydaná u příložitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy (1957).
01.11.2007
Koncem ledna 2008 se očekává konečné stanovisko EFSA k účinkům aditiv na chování dětí.
04.10.2007
EFSA slaví 5. výročí řadou akcí, které se uskuteční v Parmě (Itálie) ve dnech 1.–7. října 2007.
03.10.2007
Vyjádření EFSA týkající se nové studie Spojeného království o změnách v chování dětí souvisejících s určitými potravinářskými barvivy
13.09.2007
Vyjádření EFSA týkající se nové studie Spojeného království o změnách v chování dětí souvisejících s určitými potravinářskými barvivy
13.09.2007
Je k dispozici publikace EFSA (červenec 2007), která je výstupem z 6. vědeckého kolokvia EFSA (červenec 2006).
02.09.2007
Podrobný program zasedání EFSA, které se uskuteční u příležitosti jeho 5. výročí (20.–21. 11. 2007).
17.08.2007
Podrobný program zasedání EFSA, které se uskuteční u příležitosti jeho 5. výročí (20.–21. 11. 2007).
17.08.2007
Pracovní skupina pro komunikaci Poradního sboru / Advisory Forum
15.08.2007
Pracovní skupina pro komunikaci Poradního sboru / Advisory Forum
15.08.2007
Dne 2. 7. 2007 podepsal EFSA první mezinárodní dohodu o spolupráci a to s FDA v USA.
11.07.2007
Přehled zasedání platformy EFSA, jejích členů/přidružených členů. Nabídka ke spolupráci EFSA s dalšími subjekty.
16.06.2007
Je k dispozici návrh manuálu, který lze do 17. června 2007 připomínkovat.
16.06.2007
EFSA uveřejnil osm stanovisek k udělení trvalé výjimky ze značení derivátů alergenních složek potravin.
16.06.2007
Přehled zasedání platformy EFSA, jejích členů/přidružených členů. Nabídka ke spolupráci EFSA s dalšími subjekty.
16.06.2007
Je k dispozici návrh manuálu, který lze do 17. června 2007 připomínkovat.
16.06.2007
EFSA uveřejnil osm stanovisek k udělení trvalé výjimky ze značení derivátů alergenních složek potravin.
16.06.2007
EFSA má během 10 pracovních dnů vypracovat vědecké stanovisko k přítomnosti melaminu v potravinách a krmivech.
27.05.2007
Organizace oprávněné ke spolupráci s EFSA mohou zasílat návrhy k vyhlášenému tématu do 16.7.2007.
27.05.2007
Organizace oprávněné ke spolupráci s EFSA mohou zasílat návrhy k vyhlášenému tématu do 16.7.2007.
27.05.2007
Škůdce zavlečen z Egypta do Španělska, které provedlo analýzu rizika z jeho výskytu. Stanovisko EFSA.
13.05.2007
Výzva EFSA k zasílání požadovaných dat do 29. května 2007 pro vypracování vědeckého stanoviska EFSA.
04.05.2007
V březnu 2007 vydal EFSA publikaci, která je shrnutím 5. vědeckého kolokvia (21.–22. 3. 2006, Parma, Itálie).
29.04.2007
Program a dokumenty připravené pro zasedání, které se uskuteční dne 19. dubna 2007 v  Berlíně (SRN).
19.04.2007
Program a dokumenty připravené pro zasedání, které se uskuteční dne 19. dubna 2007 v  Berlíně (SRN).
19.04.2007
Výsledky rozsáhlého průzkumu Evropské komise o výskytu salmonely v kuřecím mase. Monitorovací období: 2005–2006.
08.04.2007
Výsledky rozsáhlého průzkumu Evropské komise o výskytu salmonely v kuřecím mase. Monitorovací období: 2005–2006.
08.04.2007
V souvislosti s 5. výročím uspořádá EFSA “Bruselský týden” (listopad 2007) a “Parmský týden” (říjen 2007).
01.04.2007
V souvislosti s 5. výročím uspořádá EFSA “Bruselský týden” (listopad 2007) a “Parmský týden” (říjen 2007).
01.04.2007
Aktivity u příležitosti 5. výročí založení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)  a 50. výročí vzniku Evropské unie
22.03.2007
Aktivity u příležitosti 5. výročí založení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)  a 50. výročí vzniku Evropské unie
22.03.2007
Letos si připomeneme 5. výročí založení European Food Safety Autority – EFSA
20.03.2007
Letos si připomeneme 5. výročí založení European Food Safety Autority – EFSA
20.03.2007
Vyjádření EFSA ke zvýšení zdravotního rizika pro spotřebitele, pokud se zvýší povolené limity aflatoxinů u ořechů.
07.03.2007
Jsou k dispozici prezentace z konference EFSA konané k problematice tvrzení z listopadu 2006.
22.02.2007
Program a dokumenty 20. zasedání poradního fóra EFSA, Parma (Itálie), 8.–9. února 2007.
14.02.2007
Seznam vybraných organizací z členských zemí EU, které budou napomáhat EFSA v jeho poslání.
31.01.2007
Soubor prezentací z 6. kolokvia EFSA zaměřeného na posuzování prospěchu a rizika z potravin.
13.01.2007
Počet: 355 Velikost stránky
234
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021