Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
EFSA - Archiv > EFSA - Archiv> Zprávy EFSA - Archiv

Přesunout kategorii Zprávy EFSA - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Zprávy EFSA - Archiv

 

Nový podkategorie Zprávy EFSA - Archiv

 

Zprávy EFSA - Archiv

Informační kategorie kanálu EFSA - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Uskuteční se v Tabiano (Itálie) ve dnech 22.–23. května 2008. Souhrnné informace o akrylamidu v potravinách.
25.03.2008
Je k dispozici pro 16 evropských zemí včetně ČR. Zahrnuje 15 hlavních potravinářských kategorií.
21.03.2008
EFSA posoudil nález britské studie o vlivu vybraných potravinářských aditiv na hyperaktivitu dětí.
21.03.2008
EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) nevyhověl žádosti European Animal  Protein Association (EAPA), aby se znovu mohla využívat sprejově sušená krev skotu jako složka krmiv pro ryby.
21.03.2008
Budou zpracovány jednotné profily pro všechny potraviny, ale budou stanoveny výjimky pro potraviny, které jsou v evropské stravě klíčové a limity by nesplnily.
16.03.2008
Evropská komise zahájila veřejnou diskusi k umístění GM řepky olejné na evropský trh.
10.03.2008
Schůzka k dané problematice s EFSA a referenční laboratoří ve Společenství se uskuteční 25. 4. 2008 v Londýně.
22.02.2008
Aktualizace hodnocení bezpečnosti látek určených k aromatizaci Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
06.02.2008
Do 15. února 2008 probíhá připomínkové řízení k návrhu EFSA na posuzování rizika z bylin v doplňcích stravy.
25.01.2008
Vzniknou v polovině roku 2008 rozdělením dosavadního panelu pro aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami.
20.01.2008
Vedle oxidu křemičitého a nitridu titaničitého může mezi aplikace patřit emulsifikace a enkapsulace pomocí nano-částic.
14.01.2008
EFSA-AHAW vydal v prosinci 2007 třetí stanovisko týkající se pohody prasat při chovu. Stanoviska jsou k dispozici.
12.01.2008
Podává přehled o činnosti EFSA za posledního půl roku (květen–listopad 2007).
05.12.2007
Podává přehled o činnosti EFSA za posledního půl roku (květen–listopad 2007).
05.12.2007
Vědecké panely EFSA vydaly stanovisko k bezpečnosti konzumace masa plazů chovaných na farmách.
30.11.2007
Výrobci urgují u EFSA vydání stanovisek ohledně nutrientů používaných před účinností nařízení 46/2002/ES.
08.11.2007
Z vědeckého shromáždění EFSA v Parmě zatím nevyplynula zásadní rozhodnutí ohledně nutných pravidel pro používání tvrzení.
08.11.2007
Publikace vydaná u příložitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy (1957).
01.11.2007
Koncem ledna 2008 se očekává konečné stanovisko EFSA k účinkům aditiv na chování dětí.
04.10.2007
EFSA slaví 5. výročí řadou akcí, které se uskuteční v Parmě (Itálie) ve dnech 1.–7. října 2007.
03.10.2007
Počet: 355 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021