Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
EFSA - Archiv > EFSA - Archiv> Zprávy EFSA - Archiv

Přesunout kategorii Zprávy EFSA - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Zprávy EFSA - Archiv

 

Nový podkategorie Zprávy EFSA - Archiv

 

Zprávy EFSA - Archiv

Informační kategorie kanálu EFSA - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Stanovisko EFSA ke změně podmínek  schváleného aditiva QuantumTM  do krmiv pro nosnice.
24.05.2010
Dlouhodobý příjem selenu ze stravy u dětí v různých evropských zemích.
24.05.2010
Dlouhodobý příjem chrómu ze stravy u dětí v různých evropských zemích.
24.05.2010
Do 19.6.2010 lze podávat připomínky ke stanoviskům EFSA.
21.05.2010
Zpráva EFSA. Výsledky monitoringu 22 výrobkových skupin potravin v 23 evropských zemích.
21.05.2010
V 10 až 20 % výskytu salmonelózy u lidí je původcem vepřové maso. Stonásobným snížením kontaminace se výskyt onemocnění sníží o 60 až 80 %.
21.05.2010
Dlouhodobý příjem olova ze stravy u dětí v různých evropských zemích.
18.05.2010
Informace o sběru dat a dalším směřování sekce DATEX v rámci EFSA.
17.05.2010
Stanovisko a vývoj harmonizovaných plánů monitorování a hlášení případů výskytu u zvířat v EU.
17.05.2010
Stanovisko EFSA ke kompatibilitě aditiva 035 (mikrobiálního produktu Bacillus subtilis).
12.05.2010
Vědecké stanovisko EFSA k potravinářskému barvivu E 180.
10.05.2010
Databáze aktualizovaná v květnu 2010 obsahuje 4 637 zdravotních tvrzení týkajících se “obecného účinku”.
10.05.2010
Do 23.5.2010 lze zasílat EFSA údaje týkající se těchto aditiv: emulgátory, stabilizátory a gelotvorné přípravky.
07.05.2010
Do 5.7.2010 se lze vyjadřovat k návrhu komunikační strategie EFSA pro období 2010–2013.
06.05.2010
Zpráva EFSA.
04.05.2010
Další vědecká stanoviska EFSA k potravinářským aditivům v rámci programu jejich opětovného posuzování.
27.04.2010
Vědecké stanovisko EFSA ke krátkodobému riziku ze spadu sopečného popela pro bezpečnost potravin a krmiv.
27.04.2010
U malých dětí existuje riziko z překročení přechodného tolerovatelného týdenního příjmu olova. Negativní vliv na vývoj nervového systému.
27.04.2010
EFSA připravuje stanovisko k riziku z popela pro bezpečnost potravin a zdraví zvířat.
26.04.2010
EFSA posuzoval riziko z pesticidu chlormequatu pro veřejné zdraví. Ohroženo je zdraví dětí.
26.04.2010
Směrnice EFSA pro látky používané k odstraňování mikrobiální kontaminace z povrchu potravin živočišného původu.
21.04.2010
Vědecké stanovisko EFSA k posouzení rizika z parazitů v rybích výrobcích.
16.04.2010
EFSA vydal stanovisko k bezpečnosti (nezávadnosti) steviových glykosidů použitých jako aditivum do potravin.
16.04.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti aditiva do živočišných krmiv určených pro výkrm kuřat.
15.04.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti přípravku  Finase® EC (6-fytáza) jako aditiva do krmiv pro výkrm krůt.
12.04.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti akáciové gumy modifikované OSA.
08.04.2010
Do 8.4.2010 se lze zaregistrovat na schůzku EFSA a národních expertů k problematice aspartamu. Frankfurt, 23.4.2010.
06.04.2010
Dne 25.3.2010 EFSA uveřejnil DRV pro sacharidy, vlákninu stravy, tuky a vodu.
06.04.2010
Do 1.5.2010 se lze vyjadřovat ke stanovisku EFSA týkajícímu se GM kukuřice MON89034 x MON88017.
02.04.2010
Výsledky monitoringu provedeného v období 1999–2008 v 21 evropských zemích.
01.04.2010
Stanovisko EFSA. Pro nedostatek podkladů poskytnutých žadatelem EFSA nemohl bezpečnost extraktů posoudit.
01.04.2010
Výsledek jednání EFSA s národnímu experty v Parmě, 26.3.2010.
31.03.2010
Společná schůzka se uskuteční v Parmě (Itálie) dne 26.3.2010.
25.03.2010
Pracovní plán a plán managementu EFSA pro rok 2010.
25.03.2010
Vědecké stanovisko EFSA.
24.03.2010
Publikace EFSA. Zpráva z 11. vědeckého kolokvia, které se uskutečnilo v Tabiano (květen 2008).
22.03.2010
Mezinárodní symposium, které se uskuteční v Bruselu dne 24.11.2010.
18.03.2010
Do 30.4.2010 se lze vyjadřovat k revidované směrnici EFSA týkající se posuzování rizika GM plodin pro životní prostředí.
10.03.2010
Připomínkové řízení EFSA. K návrhu EFSA se lze vyjádřit do 15.4.2010.
03.03.2010
Uskuteční se v Parmě ve dnech 20.–21.4.2010.
01.03.2010
Vědecká stanoviska EFSA ke 416 zdravotním tvrzením navrženým členskými státy a Evropskou komisí.
01.03.2010
Konsolidovaný seznam EFSA obsahuje 4262 položek. Pro každé tvrzení jsou uvedeny reference na jeho podporu.
01.03.2010
Stanovisko EFSA k návrhu podanému členskými státy (ID 1417 a ID 1418).
26.02.2010
Nová pracovní skupina EFSA pro vědeckou spolupráci s členskými státy EU.
24.02.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti technologického aditiva, zlepšujícího silážování.
22.02.2010
Zpráva z workshopu, který se uskutečnil ve dnech 17.–19.11.2009 v Parmě (Itálie).
12.02.2010
Vzhledem k šíření nemoci se besnoitióza považuje za nově se objevující (emerging) nemoc v EU.
12.02.2010
Složení panelu a jeho aktivity.
11.02.2010
Stanovisko EFSA na změnu podmínek u schváleného aditiva do krmiv pro lososy a pstruhy.
10.02.2010
Zpráva z konference, která se uskutečnila ve dnech 14.–15.9.2009 v Bruselu.
08.02.2010
Stanovisko EFSA k účinnosti a bezpečnosti přípravku L-isoleucin pro živočišné druhy i životní prostředí.
08.02.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti nutričního aditiva Mintrex®Mn určeného pro všechny živočišné druhy.
08.02.2010
Stanovisko EFSA k bezpečnosti přípravku na bázi Bacillus subtilis určeného pro výkrm selat.
08.02.2010
Stanovisko EFSA ke zdravotnímu tvrzení pro výrobek firmy Danone.
05.02.2010
Počátkem dubna 2010 se uskuteční schůzka expertů EFSA s národními experty z členských států EU.
05.02.2010
Podle vědeckého stanoviska EFSA je tento zákaz neoprávněný.
02.02.2010
Počet humánních případů tří nejčastěji uváděných zoonotických infekcí byl v roce 2008 nižší než v roce 2007.
02.02.2010
Podle EFSA je kuřecí maso hlavním zdrojem kampylobakteriózy u lidí v EU.
29.01.2010
Stanovisko EFSA k dietetickému příjmu lykopenu (potravinářské barvivo, složka nového typu, přirozený výskyt).
29.01.2010
Do 22.2.2010 se lze vyjadřovat k návrhu dokumentu EFSA na posuzování bezpečnosti a účinnosti látek pro odstraňování mikrobiální kontaminace.
27.01.2010
Natamycin (E 235) schválený pouze k povrchovému ošetření sýrů a uzenin neznamená podle úřadu EFSA při dodržení limitů riziko.
27.01.2010
Panel EFSA posoudil použitelnost hydrogenovaného škrobového hydrolyzátu složeného z maltitolu, sorbitolu a vysokomolekulárních polyolů. Musí se vzít v úvahu laxativní účinek jako u jiných polyolů.
26.01.2010
Stanovisko EFSA k použití resorcinolu při zpracování garnátů (zamezení hnědnutí).
25.01.2010
Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.
21.01.2010
Tvrzení pro výrobek Catalgine® o snižování četnosti návalů u žen v menopauze se neprokázalo.
18.01.2010
EFSA dokončil posouzení bezpečnosti 11 uzených aromat používaných v EU.
11.01.2010
Stanovisko EFSA k přenosu TSE u ovcí a koz prostřednictvím embryí a umělé inseminace.
08.01.2010
Prosinec 2009.
05.01.2010
Zásady vydané EFSA pro sběr dat o spotřebě potravin na národní úrovni pro celoevropský přehled.
04.01.2010
Bezplatný online přístup ke všem dokumentům, které EFSA uveřejňuje.
28.12.2009
Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.
17.12.2009
Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.
09.12.2009
Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.
09.12.2009
EFSA podepsal s Japonskem druhé memorandum o spolupráci. První bylo podepsáno s USA v roce 2007.
09.12.2009
Do 31.1.2010 lze podávat připomínky k návrhu EFSA týkajícímu se posuzování alergenity GM plodin a mikroorganismů a odvozených potravin a krmiv.
08.12.2009
EFSA uveřejnil výsledky prvního monitoringu zaměřeného na MRSA u prasat v EU.
25.11.2009
Podle EFSA je opodstatněné tvrzení “železo přispívá k normálnímu kognitivnímu vývoji dětí”.
23.11.2009
Podle EFSA je opodstatněné tvrzení “jód přispívá k normálnímu růstu dětí”.
23.11.2009
Průběžně aktualizovaná databáze bude poskytovat přehled o výzkumných aktivitách již realizovaných i potřebných.
20.11.2009
U tří barviv (E104, E110, E124) snížil jejich akceptovatelný denní příjem. Existuje riziko jeho překročení u dětí i dospělých.
13.11.2009
EFSA nepotvrdil tvrzení o pozitivním účinku probiotických mikroorganismů na trávicí trakt. Informace serveru iDNES.cz.
12.11.2009
Zpráva pracovní skupiny pro vědeckou spolupráci s EFSA posuzuje rizika a prospěch fortifikace potravin kyselinou listovou.
11.11.2009
Zástupci EFSA a experti členských států EU budou diskutovat o bezpečnosti aspartamu ve dnech 10.–11.11.2009 v Porto (Portugalsko).
06.11.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA pro rezidua nového pesticidu.
05.11.2009
Stanovisko EFSA ke zdravotnímu tvrzení. Uváděný účinek se neprokázal.
05.11.2009
Do 7.12.2009 se lze vyjádřit ke směrnici EFSA týkající se posuzování nových aromat.
03.11.2009
Stanovisko EFSA ke zdravotnímu tvrzení. Uváděný účinek se neprokázal.
02.11.2009
Již třetí workshop v ASEAN regionu se uskuteční v Hanoji (Vietnam) ve dnech 3.–5.11.2009.
27.10.2009
Workshop EFSA, který se uskuteční v Parmě ve dnech 17.–19.11.2009.
26.10.2009
Delegace WHO v Parmě, 26.10.2009.
26.10.2009
Vědecké stanovisko EFSA.
23.10.2009
Podle studie provedené na objednávku asociací ENSCA je riziko BSE z použití hovězích střívek zanedbatelné, EFSA však trvá na stanovisku r.2007.
13.10.2009
Vědecké stanovisko EFSA.
07.10.2009
Výzva EFSA k podávání žádostí o grant na základě článku 36 nařízení č. 178/2002. Termín: do 29.10.2009.
05.10.2009
Dne 1.10.2009 uveřejnil EFSA prvních 94 stanovisek týkajících se 523 zdravotních tvrzení navržených členskými státy EU.
02.10.2009
Byl vydán souhrn stanovisek EFSA týkajících se kyseliny okadaiové  kyseliny domoové a jejich analogů, toxinů skupiny azaspiracidů, saxitoxinů, yessotoxinů a pectenotoxinů.
30.09.2009
Přehled bylin vytvořený na základě vědecké spolupráce EFSA.
29.09.2009
Doporučení určené autoritám a výrobcům, jak postupovat při posuzování bezpečnosti bylin určených pro doplňky stravy.
29.09.2009
Uskutečnila se v Bruselu ve dnech 14.–15.9.2009. Prezentace z konference.
24.09.2009
Uskuteční se v Amsterodamu ve dnech 19.–20.11.2009.
11.09.2009
Zasedání k dietetickým referenčním hodnotám (DRVs) se uskuteční ve dnech 7.–8. září 2009 v Barceloně.
18.08.2009
EFSA uveřejnil doporučený příjem sacharidů, vlákniny a tuku a zahájil diskusi k tomuto návrhu. Do 15.10.2009 lze podávat připomínky.
18.08.2009
Výzva k podávání žádostí pro zájemce o stáž v EFSA. Uzávěrka: 24.8.2009.
17.08.2009
Směrnice EFSA o “aktivních” a “inteligentních” látkách v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami.
17.08.2009
EFSA uveřejnil zprávu o činnosti v roce 2008. Shrnutí výroční zprávy 2008 je k dispozici v češtině.
17.08.2009
Podle panelu CEF neznamená zbytek extrakčního rozpouštědla DME 9 μg/kg nebezpečí pro zdraví.
14.08.2009
Tvrzení o vlivu lykopenu na snížení rizika vzniku aterosklerotického plaku nepovažuje EFSA za prokázané.
12.08.2009
Úřad EFSA doporučuje mírně vyšší hladinu referenčního příjmu n-3 PUFA než původně navrhla Komise a zdvojnásobení hodnoty pro n-6 PUFA.
12.08.2009
Úřad EFSA nedostal dostatek podkladů pro vyhodnocení bezpečnosti a potřebnosti mnoha složek doplňků stravy. Bezpečné množství manganu pro starší populaci je 0,5 mg/den.
11.08.2009
Pro toxin z mořských živočichů – kyselinu domoovou a její izomery - byla stanovena hodnota ARfD = 30 µg/kg masa. Při konzumaci velkých porcí lze toxickou dávku překročit.
28.07.2009
Monitorovací zpráva o zbytcích pesticidů v evropských potravinách poprvé zahrnula do testování i biopotraviny. V produktech ekologického zemědělství byly nalezeny nadlimitní zbytky pesticidů.
27.07.2009
Výzva k vyjádření zájmu stát se členem správní rady EFSA. Přihlášky lze podávat do 30.9.2009.
23.07.2009
Legislativním požadavkům vyhovělo 96 % analyzovaných vzorků potravin.
16.07.2009
Uvádí střednědobé a dlouhodobé zaměření EFSA.
15.07.2009
Nový projekt EFSA. EFSA vyzývá k zasílání návrhů, které budou využity pro vypracování studie. Termín: do 7.9.2009.
14.07.2009
Vědecké stanovisko EFSA k původci brucelózy prasat (Brucella suis).
29.06.2009
Vědecké stanovisko EFSA, ECDC a EMEA k antibiotické rezistenci Staphylococcus aureus.
29.06.2009
Na základě současných zkušeností EFSA aktualizuje návod na podávání žádostí. Závěry technické schůzky EFSA a průmyslu. Brusel, 15.6.2009.
26.06.2009
41. zasedání Správní rady EFSA se uskutečnila dne 18.6.2009 v Aténách.
26.06.2009
Ve dnech 2.–3. dubna 2009 se uskutečnila schůzka EFSA a národních expertů pro problematiku aspartamu.
24.06.2009
Původní termín pro podávání přihlášek byl prodloužen do pondělí 29.6.2009.
16.06.2009
EFSA nemá dostatek důkazů o bezpečnosti těchto kvasinek a biologické využitelnosti kyseliny listové z tohoto zdroje.
10.06.2009
Do vědeckého výboru a jednotlivých vědeckých komisí EFSA byli jmenováni noví experti.
10.06.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA k maximálnímu limitu reziduí aminopyralidu v ledvinách, popř. v trávě.
09.06.2009
Stanovisko Vědeckého výboru EFSA k náhradě, snížení a zmírnění testů na zvířatech.
09.06.2009
Stanovisko EFSA k preparátu určenému do krmiva krůt.
08.06.2009
Uskuteční se dne 15. června 2009 v Bruselu.
08.06.2009
Stanovisko EFSA k aditivu určenému do krmiv k výkrmu kuřat.
05.06.2009
Do 15.6.2009 se lze ucházet o pozici externího oponenta v pracovní skupině, která podpoří EFSA v posouzení kvality její vědecké práce.
26.05.2009
Pro nedostatek podkladů nemohl EFSA vydat stanovisko k použití bórem obohacených kvasinek v doplňcích stravy.
20.05.2009
Stanovisko EFSA k výskytu uranu v potravinách, zejména v minerální vodě. Ohrožení kojenců na kojenecké výživě.
18.05.2009
EFSA nevydal pozitivní stanovisko k použití chloridu kobaltnatého jako zdroje kobaltu do doplňků stravy.
18.05.2009
EFSA uveřejnil výsledky z monitorování akrylamidu v EU v roce 2007. Hodnoty byly porovnány s hodnotami z let 2003–2006.
14.05.2009
Stanovisko EFSA–BIOHAZ k použití bakteriofágů v nebo na potravinách živočišného původu.
14.05.2009
EFSA zdvojnásobil počet výstupů v roce 2008 a rozšiřuje vědeckou spolupráci.
12.05.2009
EFSA vydal přechodný limit pro obsah nikotinu ve volně rostoucích houbách.
12.05.2009
Zpráva EFSA – ECDC za rok 2007.
11.05.2009
EFSA uveřejnil čtyři první stanoviska ke kouřovým aromatům. Vytváření pozitivního seznamu kouřových aromat.
04.05.2009
Přihlášku lze podat do 15.6.2009.
04.05.2009
Na žádost Evropské komise má EFSA do 7.5.2009 vydat stanovisko k přítomnosti nikotinu ve volně rostoucích houbách.
29.04.2009
EFSA se vyjádřil ke druhé studii ERF zaměřené na karcinogenní účinky aspartamu. Stanovisko EFSA k aspartamu se nemění.
23.04.2009
Přehled HC: EFSA a Registr
23.04.2009
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nehodlá změnit své záporné stanovisko ve věci dovozu amerického hovězího produkovaného s pomocí růstových hormonů.
22.04.2009
Akutní referenční dávka skupiny saxitoxinů může být mnohonásobně překročena.
21.04.2009
Podle EFSA není dostatek důkazů o vlivu DHA na vývoj zraku u ještě nenarozených dětí a u kojenců.
20.04.2009
Podle EFSA není dostatek důkazů o vlivu DHA na kognitivní (poznávací) vývoj u ještě nenarozených dětí a u kojenců.
20.04.2009
EFSA posuzoval zdravotní riziko z přítomnosti nežádoucích látek v živočišných krmivech.
17.04.2009
Stanovisko EFSA–FEEDAP ke stimulátoru růstu, který je v EU zakázán, některé třetí země ho však používají.
15.04.2009
Do 8.6.2009 se lze vyjádřit k tomu, jakou dokumentaci by měli předložit výrobci potravinářských enzymů pro posouzení jejich bezpečnosti.
15.04.2009
Ze tří testovaných komerčních preparátů neprošly hodnocením EFSA dva přípravky na vytváření uzené chutě a vůně (flavoru).
10.04.2009
Stanovisko EFSA k bakterii Staphylococcus aureus rezistentní k meticillinu (MRSA) nacházející se v potravinách a u živých zvířat.
06.04.2009
EFSA navrhuje snížit týdenní tolerovatelný příjem kadmia z potravin na 2,5 µg/kg tělesné hmotnosti.
02.04.2009
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti guanidinoctové kyseliny (nutričnímu aditivu).
01.04.2009
Zasedání Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) probíhá za účasti předsedkyně Správní rady Diány Bánáti, výkonné ředitelky úřadu Catherine Geslain Lanéelle a náměstka ministra zemědělství pro komodity Stanislava Kozáka zastupujícího předsednictví.
31.03.2009
Stanovisko EFSA vydané na základě pilotního projektu provedeného na Kypru.
31.03.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA ke zvýšení maximálního limitu reziduí (MLR) pro pesticid fludioxonil.
13.03.2009
Výzva EFSA k zasílání nových údajů o klonování zvířat, a to do 30.4.2009.
13.03.2009
Uskutečnila se 25.2.2009 a zaměřovala se na výživová a zdravotní tvrzení.
11.03.2009
Od 10.3.2009 se lze po dobu jednoho měsíce vyjadřovat ke stanovisku EFSA týkajícímu se nové GM bavlny GHB614.
11.03.2009
Stanovisko EFSA k ch-OSA jako zdroji křemíku určeného pro doplňky stravy.
09.03.2009
Plán EFSA na období 2009–2013.
03.03.2009
Výzva k podávání připomínek k návrhu stanoviska EFSA. Termín: do 6.3.2009.
03.03.2009
EFSA nevydal kladné stanovisko k tvrzení o čokoládě pro děti, brusinkách a minerální vodě.
02.03.2009
Do 22.4.2009 se lze vyjadřovat k návrhu směrnic týkajících se “aktivních a inteligentních látek” pro materiály v kontaktu s potravinami.
27.02.2009
Workshop EFSA, který se uskuteční ve dnech 12.–14.5.2009 v Ispra (Španělsko).
26.02.2009
Stanovisko EFSA.
24.02.2009
Německé kompetentní orgány zjistily migraci uvedené látky z potištěných kartonů do cereálií.
23.02.2009
Obě složky používané při výrobě energietických nápojů považuje EFSA za nezávadné.
16.02.2009
Zpráva EFSA, pracovní skupiny DATEX pro β-kasomorfiny.
13.02.2009
Nadměrný příjem vitaminu A z potravin živočišného původu je rizikem pro zdravotní stav kostí u starých osob.
10.02.2009
Je k dispozici úplný text zprávy vypracované EFSA a ECDC.
23.01.2009
Databáze 4185 zdravotních tvrzení předaných EFSA k posouzení.
20.01.2009
Vědecké stanovisko EFSA k bezpečnosti insekticidní látky.
14.01.2009
Statistický přehled termínů pro posouzení více než 4 tisíc podaných návrhů tvrzení s vlivem na zdraví.
09.01.2009
Schvalování tvrzení podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.
09.01.2009
EFSA prodloužil termín podávání žádostí do 14.1.2009.
08.01.2009
Asi 200 připomínek k návrhu vědeckého stanoviska EFSA k aplikaci nanotechnologie v potravinovém řetězci.
07.01.2009
Nanočástic stříbra (Ag-hydrosolu) v doplňcích stravy a nitridu titanitého v PET nápojových lahvích.
18.12.2008
Ředitelka Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA (European Food Safety Authority) Catherine Geslain-Lanéelle jednala na ministerstvu zemědělství o spolupráci v rámci příprav na předsednictví ČR v EU. EFSA představuje základní kámen Evropské unie pro hodnocení rizik plynoucích z potravin a krmiv.
12.12.2008
Vápník a vitamin D jsou potřebné pro normální růst a vývoj kostí u dětí. Nebylo schváleno tvrzení ohledně vlivu rybího tuku na zklidnění dětí.
04.12.2008
EFSA doporučuje snížit MRL u některých aktivních látek používaných v pesticidech.
01.12.2008
Uskuteční se ve dnech 4.–5. prosince 2008 v Římě (Itálie).
28.11.2008
Údaje budou použity pro vydání stanoviska k obohacování živočišných krmiv aditivy na bázi selenu a chromu.
27.11.2008
EFSA zřídil novou sekci speciálně zaměřenou na antimikrobiální rezistenci. První Evropský antibiotický den.
25.11.2008
EFSA–AHAW posuzoval náchylnost vodních živočichů (ryb, měkkýšů a korýšů) k různým nemocem.
14.11.2008
Vědecká spolupráce na vývoji mezinárodních standardů pro zajištění bezpečnosti potravin a krmiv.
14.11.2008
Vědecké stanovisko EFSA–BIOHAZ.
14.11.2008
EFSA organizoval 4. zasedání zaměřené na spolupráci s ostatními evropskými úřady a Komisí. Parma, 4.–5.11.2008.
06.11.2008
EFSA identifikoval rizikové faktory, které vedou k šíření salmonely v chovech krůt v EU.
30.10.2008
EFSA zahájil nábor nových členů pro příští tříleté období. Přihlášky lze podávat do 7. ledna 2009.
30.10.2008
Do 31.7.2009 má EFSA vypracovat vědecká stanoviska k navrhovaným tvrzením. Od ledna 2010 bude existovat pozitivní seznam tvrzení schválených Komisí.
24.10.2008
Problematika kampylobakterióz bude předmětem 12. vědeckého kolokvia EFSA (Řím, 4.–5.12.2008).
23.10.2008
K návrhu stanoviska EFSA ze dne 14.10.2008 se lze vyjadřovat do 1.12.2008.
22.10.2008
Stanovisko EFSA k výskytu biotoxinů. U 4 % konzumentů dochází k překročení toxické dávky azaspiracidů.
14.10.2008
Panel CEF zveřejnil stanovisko, podle něhož není dostatek údajů ohledně genotoxického potenciálu pěti aromatických látek.
14.10.2008
Do 3. listopadu 2008 se lze vyjadřovat k návrhu plánu činnosti EFSA na období příštích pěti let.
08.10.2008
EFSA vyzývá k zasílání informací o účincích aspartamu na lidský organismus. Termín: 31.10.2008.
08.10.2008
Úřad EFSA považuje olej "Fungal Oil SUN-TGA40S" za přípustný zdroj kyseliny arachidonové  do kojenecké výživy.
04.10.2008
Na základě vědeckého stanoviska EFSA-NDA je použití listů M. citrifolia bezpečné.
03.10.2008
Společný seminář EFSA, WHO Europe a FAO se uskuteční v Římě dne 14.10.2008.
02.10.2008
Pro nedostatečnou dokumentaci EFSA nevydal souhlasné stanovisko s navrhovaným zdravotním tvrzením.
29.09.2008
Vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
29.09.2008
Děti mohou za určitých okolností přijmout až trojnásobek denního tolerovatelného množství melaminu.
26.09.2008
Stanovisko EFSA k riziku z theobrominu v živočišných produktech ze zvířat dostávajících krmiva s obsahem theobrominu.
24.09.2008
Tzv. “Pesticide Steering Committee” začne plně pracovat od 1.1.2009.
24.09.2008
Komise požaduje od EFSA, aby se okamžitě vyjádřil ke zdravotním dopadům z možné konzumace melaminu.
24.09.2008
Po aféře s úmrtím zvířat v USA po konzumaci krmiv obsahujících melamin vydal EFSA prozatímní stanovisko k melaminu a příbuzným sloučeninám.
22.09.2008
Seminář organizovaný EFSA k podávání žádostí o schválení aditiv do krmiv podle nařízení (ES) č. 429/2008.
19.09.2008
Stanovisko vědeckého panelu pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–BIOHAZ).
12.09.2008
Od srpna 2008 vychází zpravodaj EFSA zaměřený na potraviny, užitková zvířata a plodiny.
12.09.2008
Kvasinky obsahující nejvýše 2,5 mg selenu/g, a to převážně ve formě selenomethioninu, neznamenají riziko.
31.08.2008
Podle stanoviska EFSA není výskyt perfluoroctansulfonátů v potravinách významný – s výjimkou ryb. Je však nutné další sledování.
30.08.2008
Vyjádření EFSA k osmi zdravotním tvrzením týkajícím se snížení rizika onemocnění a zdraví dětí.
22.08.2008
V pořadí již 9. ICPP se uskuteční ve dnech 24.–29. srpna 2008 v Turínu (Itálie).
19.08.2008
Výroční zpráva EFSA za rok 2007.
11.08.2008
EFSA stanovil týdenní limit pro příjem hliníku. U značné části populace je překračován.
16.07.2008
Dosud vydaná stanoviska EFSA a připomínky veřejnosti ke GM surovinám pro potravinářské a krmné účely.
14.07.2008
EFSA zahájil dne 11.7.2008 veřejnou diskusi ke GM sóji MON89788, která potrvá jeden měsíc.
14.07.2008
Je k dispozici průběžně aktualizovaný přehled aditiv do živočišných krmiv posuzovaných EFSA z hlediska nezávadnosti.
08.07.2008
Program 43. plenárního zasedání EFSA–GMO (2.–3.7.2008).
08.07.2008
Dva nové vědecké panely EFSA (ANS a CEF) přebírají od 10.7.2008 agendu panelu AFC.
08.07.2008
Podle stanoviska EFSA není dostatek údajů pro stanovení akceptovatelného denního příjmu syntetického zeaxanthinu v doplňcích stravy.
08.07.2008
Stanovisko EFSA k recyklovaným plastům určeným pro styk s potravinami.
02.07.2008
EFSA uveřejnil dne 30. dubna 2008 zprávu o činnosti EFSA v roce 2007.
02.07.2008
Novým členem správní rady EFSA byl jmenován od 1.7.2008 Jiří Ruprich.
26.06.2008
EFSA vyhodnocoval nezávadnost různých typů rozmarýnových extraktů používaných při výrobě potravin.
16.06.2008
Jsou k dispozici prezentace z 11. kolokvia EFSA (22.–23.5.2008) zaměřeného na karcinogenitu akrylamidu.
11.06.2008
Zpráva EFSA o výskytu salmonely u porážených prasat v EU-25 v letech 2006–2007.
10.06.2008
Pozitivní vliv konzumace zeleniny je vyšší než zdravotní riziko z příjmu dusičnanů obsažených v této zelenině.
06.06.2008
EFSA vyzývá vědecké odborníky z EU, aby se zaregistrovali do nové databáze expertů pro spolupráci s EFSA.
06.06.2008
EFSA vydal stanovisko k bezpečnosti kontaminovaného oleje exportovaného z Ukrajiny do EU.
05.06.2008
Uskuteční se ve dnech 22.–23. května 2008 v Tabiano (Itálie).
20.05.2008
Publikace EFSA (listopad 2007). Jde o zprávu ze 7. vědeckého kolokvia, které se uskutečnilo v Parmě (listopad 2006).
20.05.2008
U 120 potravních doplňků nemá EFSA dostatek podkladů pro vydání vědeckého stanoviska.
15.05.2008
Výsledky monitoringu výskytu salmonely u krůt chovaných na komerčních farmách v EU v letech 2006–2007.
15.05.2008
Návrh vědeckého stanoviska EFSA-BIOHAZ, ke kterému lze do 27.5.2008 podávat připomínky.
22.04.2008
EFSA vydal stanovisko k bezpečnosti lykopenu jako potravinářského barviva. Posuzování lykopenu jako přísady nového typu pokračuje.
16.04.2008
Dánsko požaduje přísnější opatření než stanovuje harmonizovaná legislativa EU.
11.04.2008
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí podepsaly dohodu o spolupráci.
09.04.2008
EFSA vydal 31.3.2008 celkem 15 vědeckých stanovisek týkajících se škůdců u banánovníků. Škůdci citrusů se ještě prověřují.
02.04.2008
Uskuteční se v Tabiano (Itálie) ve dnech 22.–23. května 2008. Souhrnné informace o akrylamidu v potravinách.
25.03.2008
Je k dispozici pro 16 evropských zemí včetně ČR. Zahrnuje 15 hlavních potravinářských kategorií.
21.03.2008
EFSA posoudil nález britské studie o vlivu vybraných potravinářských aditiv na hyperaktivitu dětí.
21.03.2008
EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) nevyhověl žádosti European Animal  Protein Association (EAPA), aby se znovu mohla využívat sprejově sušená krev skotu jako složka krmiv pro ryby.
21.03.2008
Budou zpracovány jednotné profily pro všechny potraviny, ale budou stanoveny výjimky pro potraviny, které jsou v evropské stravě klíčové a limity by nesplnily.
16.03.2008
Evropská komise zahájila veřejnou diskusi k umístění GM řepky olejné na evropský trh.
10.03.2008
Schůzka k dané problematice s EFSA a referenční laboratoří ve Společenství se uskuteční 25. 4. 2008 v Londýně.
22.02.2008
Aktualizace hodnocení bezpečnosti látek určených k aromatizaci Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
06.02.2008
Do 15. února 2008 probíhá připomínkové řízení k návrhu EFSA na posuzování rizika z bylin v doplňcích stravy.
25.01.2008
Vzniknou v polovině roku 2008 rozdělením dosavadního panelu pro aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami.
20.01.2008
Vedle oxidu křemičitého a nitridu titaničitého může mezi aplikace patřit emulsifikace a enkapsulace pomocí nano-částic.
14.01.2008
EFSA-AHAW vydal v prosinci 2007 třetí stanovisko týkající se pohody prasat při chovu. Stanoviska jsou k dispozici.
12.01.2008
Podává přehled o činnosti EFSA za posledního půl roku (květen–listopad 2007).
05.12.2007
Podává přehled o činnosti EFSA za posledního půl roku (květen–listopad 2007).
05.12.2007
Vědecké panely EFSA vydaly stanovisko k bezpečnosti konzumace masa plazů chovaných na farmách.
30.11.2007
Výrobci urgují u EFSA vydání stanovisek ohledně nutrientů používaných před účinností nařízení 46/2002/ES.
08.11.2007
Z vědeckého shromáždění EFSA v Parmě zatím nevyplynula zásadní rozhodnutí ohledně nutných pravidel pro používání tvrzení.
08.11.2007
Publikace vydaná u příložitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy (1957).
01.11.2007
Koncem ledna 2008 se očekává konečné stanovisko EFSA k účinkům aditiv na chování dětí.
04.10.2007
EFSA slaví 5. výročí řadou akcí, které se uskuteční v Parmě (Itálie) ve dnech 1.–7. října 2007.
03.10.2007
Vyjádření EFSA týkající se nové studie Spojeného království o změnách v chování dětí souvisejících s určitými potravinářskými barvivy
13.09.2007
Vyjádření EFSA týkající se nové studie Spojeného království o změnách v chování dětí souvisejících s určitými potravinářskými barvivy
13.09.2007
Je k dispozici publikace EFSA (červenec 2007), která je výstupem z 6. vědeckého kolokvia EFSA (červenec 2006).
02.09.2007
Podrobný program zasedání EFSA, které se uskuteční u příležitosti jeho 5. výročí (20.–21. 11. 2007).
17.08.2007
Podrobný program zasedání EFSA, které se uskuteční u příležitosti jeho 5. výročí (20.–21. 11. 2007).
17.08.2007
Pracovní skupina pro komunikaci Poradního sboru / Advisory Forum
15.08.2007
Pracovní skupina pro komunikaci Poradního sboru / Advisory Forum
15.08.2007
Dne 2. 7. 2007 podepsal EFSA první mezinárodní dohodu o spolupráci a to s FDA v USA.
11.07.2007
Přehled zasedání platformy EFSA, jejích členů/přidružených členů. Nabídka ke spolupráci EFSA s dalšími subjekty.
16.06.2007
Je k dispozici návrh manuálu, který lze do 17. června 2007 připomínkovat.
16.06.2007
EFSA uveřejnil osm stanovisek k udělení trvalé výjimky ze značení derivátů alergenních složek potravin.
16.06.2007
Přehled zasedání platformy EFSA, jejích členů/přidružených členů. Nabídka ke spolupráci EFSA s dalšími subjekty.
16.06.2007
Je k dispozici návrh manuálu, který lze do 17. června 2007 připomínkovat.
16.06.2007
EFSA uveřejnil osm stanovisek k udělení trvalé výjimky ze značení derivátů alergenních složek potravin.
16.06.2007
EFSA má během 10 pracovních dnů vypracovat vědecké stanovisko k přítomnosti melaminu v potravinách a krmivech.
27.05.2007
Organizace oprávněné ke spolupráci s EFSA mohou zasílat návrhy k vyhlášenému tématu do 16.7.2007.
27.05.2007
Organizace oprávněné ke spolupráci s EFSA mohou zasílat návrhy k vyhlášenému tématu do 16.7.2007.
27.05.2007
Škůdce zavlečen z Egypta do Španělska, které provedlo analýzu rizika z jeho výskytu. Stanovisko EFSA.
13.05.2007
Výzva EFSA k zasílání požadovaných dat do 29. května 2007 pro vypracování vědeckého stanoviska EFSA.
04.05.2007
V březnu 2007 vydal EFSA publikaci, která je shrnutím 5. vědeckého kolokvia (21.–22. 3. 2006, Parma, Itálie).
29.04.2007
Program a dokumenty připravené pro zasedání, které se uskuteční dne 19. dubna 2007 v  Berlíně (SRN).
19.04.2007
Program a dokumenty připravené pro zasedání, které se uskuteční dne 19. dubna 2007 v  Berlíně (SRN).
19.04.2007
Výsledky rozsáhlého průzkumu Evropské komise o výskytu salmonely v kuřecím mase. Monitorovací období: 2005–2006.
08.04.2007
Výsledky rozsáhlého průzkumu Evropské komise o výskytu salmonely v kuřecím mase. Monitorovací období: 2005–2006.
08.04.2007
V souvislosti s 5. výročím uspořádá EFSA “Bruselský týden” (listopad 2007) a “Parmský týden” (říjen 2007).
01.04.2007
V souvislosti s 5. výročím uspořádá EFSA “Bruselský týden” (listopad 2007) a “Parmský týden” (říjen 2007).
01.04.2007
Aktivity u příležitosti 5. výročí založení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)  a 50. výročí vzniku Evropské unie
22.03.2007
Aktivity u příležitosti 5. výročí založení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)  a 50. výročí vzniku Evropské unie
22.03.2007
Letos si připomeneme 5. výročí založení European Food Safety Autority – EFSA
20.03.2007
Letos si připomeneme 5. výročí založení European Food Safety Autority – EFSA
20.03.2007
Vyjádření EFSA ke zvýšení zdravotního rizika pro spotřebitele, pokud se zvýší povolené limity aflatoxinů u ořechů.
07.03.2007
Jsou k dispozici prezentace z konference EFSA konané k problematice tvrzení z listopadu 2006.
22.02.2007
Program a dokumenty 20. zasedání poradního fóra EFSA, Parma (Itálie), 8.–9. února 2007.
14.02.2007
Seznam vybraných organizací z členských zemí EU, které budou napomáhat EFSA v jeho poslání.
31.01.2007
Soubor prezentací z 6. kolokvia EFSA zaměřeného na posuzování prospěchu a rizika z potravin.
13.01.2007
Počet: 355 Velikost stránky
1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021