Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
EFSA - Archiv > EFSA - Archiv> Zprávy EFSA - Archiv

Přesunout kategorii Zprávy EFSA - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Zprávy EFSA - Archiv

 

Nový podkategorie Zprávy EFSA - Archiv

 

Zprávy EFSA - Archiv

Informační kategorie kanálu EFSA - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Vědecké stanovisko EFSA.
23.10.2009
Podle studie provedené na objednávku asociací ENSCA je riziko BSE z použití hovězích střívek zanedbatelné, EFSA však trvá na stanovisku r.2007.
13.10.2009
Vědecké stanovisko EFSA.
07.10.2009
Výzva EFSA k podávání žádostí o grant na základě článku 36 nařízení č. 178/2002. Termín: do 29.10.2009.
05.10.2009
Dne 1.10.2009 uveřejnil EFSA prvních 94 stanovisek týkajících se 523 zdravotních tvrzení navržených členskými státy EU.
02.10.2009
Byl vydán souhrn stanovisek EFSA týkajících se kyseliny okadaiové  kyseliny domoové a jejich analogů, toxinů skupiny azaspiracidů, saxitoxinů, yessotoxinů a pectenotoxinů.
30.09.2009
Přehled bylin vytvořený na základě vědecké spolupráce EFSA.
29.09.2009
Doporučení určené autoritám a výrobcům, jak postupovat při posuzování bezpečnosti bylin určených pro doplňky stravy.
29.09.2009
Uskutečnila se v Bruselu ve dnech 14.–15.9.2009. Prezentace z konference.
24.09.2009
Uskuteční se v Amsterodamu ve dnech 19.–20.11.2009.
11.09.2009
Zasedání k dietetickým referenčním hodnotám (DRVs) se uskuteční ve dnech 7.–8. září 2009 v Barceloně.
18.08.2009
EFSA uveřejnil doporučený příjem sacharidů, vlákniny a tuku a zahájil diskusi k tomuto návrhu. Do 15.10.2009 lze podávat připomínky.
18.08.2009
Výzva k podávání žádostí pro zájemce o stáž v EFSA. Uzávěrka: 24.8.2009.
17.08.2009
Směrnice EFSA o “aktivních” a “inteligentních” látkách v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami.
17.08.2009
EFSA uveřejnil zprávu o činnosti v roce 2008. Shrnutí výroční zprávy 2008 je k dispozici v češtině.
17.08.2009
Podle panelu CEF neznamená zbytek extrakčního rozpouštědla DME 9 μg/kg nebezpečí pro zdraví.
14.08.2009
Tvrzení o vlivu lykopenu na snížení rizika vzniku aterosklerotického plaku nepovažuje EFSA za prokázané.
12.08.2009
Úřad EFSA doporučuje mírně vyšší hladinu referenčního příjmu n-3 PUFA než původně navrhla Komise a zdvojnásobení hodnoty pro n-6 PUFA.
12.08.2009
Úřad EFSA nedostal dostatek podkladů pro vyhodnocení bezpečnosti a potřebnosti mnoha složek doplňků stravy. Bezpečné množství manganu pro starší populaci je 0,5 mg/den.
11.08.2009
Pro toxin z mořských živočichů – kyselinu domoovou a její izomery - byla stanovena hodnota ARfD = 30 µg/kg masa. Při konzumaci velkých porcí lze toxickou dávku překročit.
28.07.2009
Monitorovací zpráva o zbytcích pesticidů v evropských potravinách poprvé zahrnula do testování i biopotraviny. V produktech ekologického zemědělství byly nalezeny nadlimitní zbytky pesticidů.
27.07.2009
Výzva k vyjádření zájmu stát se členem správní rady EFSA. Přihlášky lze podávat do 30.9.2009.
23.07.2009
Legislativním požadavkům vyhovělo 96 % analyzovaných vzorků potravin.
16.07.2009
Uvádí střednědobé a dlouhodobé zaměření EFSA.
15.07.2009
Nový projekt EFSA. EFSA vyzývá k zasílání návrhů, které budou využity pro vypracování studie. Termín: do 7.9.2009.
14.07.2009
Vědecké stanovisko EFSA k původci brucelózy prasat (Brucella suis).
29.06.2009
Vědecké stanovisko EFSA, ECDC a EMEA k antibiotické rezistenci Staphylococcus aureus.
29.06.2009
Na základě současných zkušeností EFSA aktualizuje návod na podávání žádostí. Závěry technické schůzky EFSA a průmyslu. Brusel, 15.6.2009.
26.06.2009
41. zasedání Správní rady EFSA se uskutečnila dne 18.6.2009 v Aténách.
26.06.2009
Ve dnech 2.–3. dubna 2009 se uskutečnila schůzka EFSA a národních expertů pro problematiku aspartamu.
24.06.2009
Původní termín pro podávání přihlášek byl prodloužen do pondělí 29.6.2009.
16.06.2009
EFSA nemá dostatek důkazů o bezpečnosti těchto kvasinek a biologické využitelnosti kyseliny listové z tohoto zdroje.
10.06.2009
Do vědeckého výboru a jednotlivých vědeckých komisí EFSA byli jmenováni noví experti.
10.06.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA k maximálnímu limitu reziduí aminopyralidu v ledvinách, popř. v trávě.
09.06.2009
Stanovisko Vědeckého výboru EFSA k náhradě, snížení a zmírnění testů na zvířatech.
09.06.2009
Stanovisko EFSA k preparátu určenému do krmiva krůt.
08.06.2009
Uskuteční se dne 15. června 2009 v Bruselu.
08.06.2009
Stanovisko EFSA k aditivu určenému do krmiv k výkrmu kuřat.
05.06.2009
Do 15.6.2009 se lze ucházet o pozici externího oponenta v pracovní skupině, která podpoří EFSA v posouzení kvality její vědecké práce.
26.05.2009
Pro nedostatek podkladů nemohl EFSA vydat stanovisko k použití bórem obohacených kvasinek v doplňcích stravy.
20.05.2009
Stanovisko EFSA k výskytu uranu v potravinách, zejména v minerální vodě. Ohrožení kojenců na kojenecké výživě.
18.05.2009
EFSA nevydal pozitivní stanovisko k použití chloridu kobaltnatého jako zdroje kobaltu do doplňků stravy.
18.05.2009
EFSA uveřejnil výsledky z monitorování akrylamidu v EU v roce 2007. Hodnoty byly porovnány s hodnotami z let 2003–2006.
14.05.2009
Stanovisko EFSA–BIOHAZ k použití bakteriofágů v nebo na potravinách živočišného původu.
14.05.2009
EFSA zdvojnásobil počet výstupů v roce 2008 a rozšiřuje vědeckou spolupráci.
12.05.2009
EFSA vydal přechodný limit pro obsah nikotinu ve volně rostoucích houbách.
12.05.2009
Zpráva EFSA – ECDC za rok 2007.
11.05.2009
EFSA uveřejnil čtyři první stanoviska ke kouřovým aromatům. Vytváření pozitivního seznamu kouřových aromat.
04.05.2009
Přihlášku lze podat do 15.6.2009.
04.05.2009
Na žádost Evropské komise má EFSA do 7.5.2009 vydat stanovisko k přítomnosti nikotinu ve volně rostoucích houbách.
29.04.2009
EFSA se vyjádřil ke druhé studii ERF zaměřené na karcinogenní účinky aspartamu. Stanovisko EFSA k aspartamu se nemění.
23.04.2009
Přehled HC: EFSA a Registr
23.04.2009
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nehodlá změnit své záporné stanovisko ve věci dovozu amerického hovězího produkovaného s pomocí růstových hormonů.
22.04.2009
Akutní referenční dávka skupiny saxitoxinů může být mnohonásobně překročena.
21.04.2009
Podle EFSA není dostatek důkazů o vlivu DHA na vývoj zraku u ještě nenarozených dětí a u kojenců.
20.04.2009
Podle EFSA není dostatek důkazů o vlivu DHA na kognitivní (poznávací) vývoj u ještě nenarozených dětí a u kojenců.
20.04.2009
EFSA posuzoval zdravotní riziko z přítomnosti nežádoucích látek v živočišných krmivech.
17.04.2009
Stanovisko EFSA–FEEDAP ke stimulátoru růstu, který je v EU zakázán, některé třetí země ho však používají.
15.04.2009
Do 8.6.2009 se lze vyjádřit k tomu, jakou dokumentaci by měli předložit výrobci potravinářských enzymů pro posouzení jejich bezpečnosti.
15.04.2009
Ze tří testovaných komerčních preparátů neprošly hodnocením EFSA dva přípravky na vytváření uzené chutě a vůně (flavoru).
10.04.2009
Stanovisko EFSA k bakterii Staphylococcus aureus rezistentní k meticillinu (MRSA) nacházející se v potravinách a u živých zvířat.
06.04.2009
EFSA navrhuje snížit týdenní tolerovatelný příjem kadmia z potravin na 2,5 µg/kg tělesné hmotnosti.
02.04.2009
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti guanidinoctové kyseliny (nutričnímu aditivu).
01.04.2009
Zasedání Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) probíhá za účasti předsedkyně Správní rady Diány Bánáti, výkonné ředitelky úřadu Catherine Geslain Lanéelle a náměstka ministra zemědělství pro komodity Stanislava Kozáka zastupujícího předsednictví.
31.03.2009
Stanovisko EFSA vydané na základě pilotního projektu provedeného na Kypru.
31.03.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA ke zvýšení maximálního limitu reziduí (MLR) pro pesticid fludioxonil.
13.03.2009
Výzva EFSA k zasílání nových údajů o klonování zvířat, a to do 30.4.2009.
13.03.2009
Uskutečnila se 25.2.2009 a zaměřovala se na výživová a zdravotní tvrzení.
11.03.2009
Od 10.3.2009 se lze po dobu jednoho měsíce vyjadřovat ke stanovisku EFSA týkajícímu se nové GM bavlny GHB614.
11.03.2009
Stanovisko EFSA k ch-OSA jako zdroji křemíku určeného pro doplňky stravy.
09.03.2009
Plán EFSA na období 2009–2013.
03.03.2009
Výzva k podávání připomínek k návrhu stanoviska EFSA. Termín: do 6.3.2009.
03.03.2009
EFSA nevydal kladné stanovisko k tvrzení o čokoládě pro děti, brusinkách a minerální vodě.
02.03.2009
Do 22.4.2009 se lze vyjadřovat k návrhu směrnic týkajících se “aktivních a inteligentních látek” pro materiály v kontaktu s potravinami.
27.02.2009
Workshop EFSA, který se uskuteční ve dnech 12.–14.5.2009 v Ispra (Španělsko).
26.02.2009
Stanovisko EFSA.
24.02.2009
Německé kompetentní orgány zjistily migraci uvedené látky z potištěných kartonů do cereálií.
23.02.2009
Obě složky používané při výrobě energietických nápojů považuje EFSA za nezávadné.
16.02.2009
Zpráva EFSA, pracovní skupiny DATEX pro β-kasomorfiny.
13.02.2009
Nadměrný příjem vitaminu A z potravin živočišného původu je rizikem pro zdravotní stav kostí u starých osob.
10.02.2009
Je k dispozici úplný text zprávy vypracované EFSA a ECDC.
23.01.2009
Databáze 4185 zdravotních tvrzení předaných EFSA k posouzení.
20.01.2009
Vědecké stanovisko EFSA k bezpečnosti insekticidní látky.
14.01.2009
Statistický přehled termínů pro posouzení více než 4 tisíc podaných návrhů tvrzení s vlivem na zdraví.
09.01.2009
Schvalování tvrzení podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.
09.01.2009
EFSA prodloužil termín podávání žádostí do 14.1.2009.
08.01.2009
Asi 200 připomínek k návrhu vědeckého stanoviska EFSA k aplikaci nanotechnologie v potravinovém řetězci.
07.01.2009
Nanočástic stříbra (Ag-hydrosolu) v doplňcích stravy a nitridu titanitého v PET nápojových lahvích.
18.12.2008
Ředitelka Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA (European Food Safety Authority) Catherine Geslain-Lanéelle jednala na ministerstvu zemědělství o spolupráci v rámci příprav na předsednictví ČR v EU. EFSA představuje základní kámen Evropské unie pro hodnocení rizik plynoucích z potravin a krmiv.
12.12.2008
Vápník a vitamin D jsou potřebné pro normální růst a vývoj kostí u dětí. Nebylo schváleno tvrzení ohledně vlivu rybího tuku na zklidnění dětí.
04.12.2008
EFSA doporučuje snížit MRL u některých aktivních látek používaných v pesticidech.
01.12.2008
Uskuteční se ve dnech 4.–5. prosince 2008 v Římě (Itálie).
28.11.2008
Údaje budou použity pro vydání stanoviska k obohacování živočišných krmiv aditivy na bázi selenu a chromu.
27.11.2008
EFSA zřídil novou sekci speciálně zaměřenou na antimikrobiální rezistenci. První Evropský antibiotický den.
25.11.2008
EFSA–AHAW posuzoval náchylnost vodních živočichů (ryb, měkkýšů a korýšů) k různým nemocem.
14.11.2008
Vědecká spolupráce na vývoji mezinárodních standardů pro zajištění bezpečnosti potravin a krmiv.
14.11.2008
Vědecké stanovisko EFSA–BIOHAZ.
14.11.2008
EFSA organizoval 4. zasedání zaměřené na spolupráci s ostatními evropskými úřady a Komisí. Parma, 4.–5.11.2008.
06.11.2008
EFSA identifikoval rizikové faktory, které vedou k šíření salmonely v chovech krůt v EU.
30.10.2008
EFSA zahájil nábor nových členů pro příští tříleté období. Přihlášky lze podávat do 7. ledna 2009.
30.10.2008
Počet: 355 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021