Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
EFSA - Archiv > EFSA - Archiv> Zprávy EFSA - Archiv

Přesunout kategorii Zprávy EFSA - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Zprávy EFSA - Archiv

 

Nový podkategorie Zprávy EFSA - Archiv

 

Zprávy EFSA - Archiv

Informační kategorie kanálu EFSA - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
EFSA se vyjádřil ke druhé studii ERF zaměřené na karcinogenní účinky aspartamu. Stanovisko EFSA k aspartamu se nemění.
23.04.2009
Přehled HC: EFSA a Registr
23.04.2009
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nehodlá změnit své záporné stanovisko ve věci dovozu amerického hovězího produkovaného s pomocí růstových hormonů.
22.04.2009
Akutní referenční dávka skupiny saxitoxinů může být mnohonásobně překročena.
21.04.2009
Podle EFSA není dostatek důkazů o vlivu DHA na vývoj zraku u ještě nenarozených dětí a u kojenců.
20.04.2009
Podle EFSA není dostatek důkazů o vlivu DHA na kognitivní (poznávací) vývoj u ještě nenarozených dětí a u kojenců.
20.04.2009
EFSA posuzoval zdravotní riziko z přítomnosti nežádoucích látek v živočišných krmivech.
17.04.2009
Stanovisko EFSA–FEEDAP ke stimulátoru růstu, který je v EU zakázán, některé třetí země ho však používají.
15.04.2009
Do 8.6.2009 se lze vyjádřit k tomu, jakou dokumentaci by měli předložit výrobci potravinářských enzymů pro posouzení jejich bezpečnosti.
15.04.2009
Ze tří testovaných komerčních preparátů neprošly hodnocením EFSA dva přípravky na vytváření uzené chutě a vůně (flavoru).
10.04.2009
Stanovisko EFSA k bakterii Staphylococcus aureus rezistentní k meticillinu (MRSA) nacházející se v potravinách a u živých zvířat.
06.04.2009
EFSA navrhuje snížit týdenní tolerovatelný příjem kadmia z potravin na 2,5 µg/kg tělesné hmotnosti.
02.04.2009
Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti guanidinoctové kyseliny (nutričnímu aditivu).
01.04.2009
Zasedání Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) probíhá za účasti předsedkyně Správní rady Diány Bánáti, výkonné ředitelky úřadu Catherine Geslain Lanéelle a náměstka ministra zemědělství pro komodity Stanislava Kozáka zastupujícího předsednictví.
31.03.2009
Stanovisko EFSA vydané na základě pilotního projektu provedeného na Kypru.
31.03.2009
Odůvodněné stanovisko EFSA ke zvýšení maximálního limitu reziduí (MLR) pro pesticid fludioxonil.
13.03.2009
Výzva EFSA k zasílání nových údajů o klonování zvířat, a to do 30.4.2009.
13.03.2009
Uskutečnila se 25.2.2009 a zaměřovala se na výživová a zdravotní tvrzení.
11.03.2009
Od 10.3.2009 se lze po dobu jednoho měsíce vyjadřovat ke stanovisku EFSA týkajícímu se nové GM bavlny GHB614.
11.03.2009
Stanovisko EFSA k ch-OSA jako zdroji křemíku určeného pro doplňky stravy.
09.03.2009
Plán EFSA na období 2009–2013.
03.03.2009
Výzva k podávání připomínek k návrhu stanoviska EFSA. Termín: do 6.3.2009.
03.03.2009
EFSA nevydal kladné stanovisko k tvrzení o čokoládě pro děti, brusinkách a minerální vodě.
02.03.2009
Do 22.4.2009 se lze vyjadřovat k návrhu směrnic týkajících se “aktivních a inteligentních látek” pro materiály v kontaktu s potravinami.
27.02.2009
Workshop EFSA, který se uskuteční ve dnech 12.–14.5.2009 v Ispra (Španělsko).
26.02.2009
Stanovisko EFSA.
24.02.2009
Německé kompetentní orgány zjistily migraci uvedené látky z potištěných kartonů do cereálií.
23.02.2009
Obě složky používané při výrobě energietických nápojů považuje EFSA za nezávadné.
16.02.2009
Zpráva EFSA, pracovní skupiny DATEX pro β-kasomorfiny.
13.02.2009
Nadměrný příjem vitaminu A z potravin živočišného původu je rizikem pro zdravotní stav kostí u starých osob.
10.02.2009
Je k dispozici úplný text zprávy vypracované EFSA a ECDC.
23.01.2009
Databáze 4185 zdravotních tvrzení předaných EFSA k posouzení.
20.01.2009
Vědecké stanovisko EFSA k bezpečnosti insekticidní látky.
14.01.2009
Statistický přehled termínů pro posouzení více než 4 tisíc podaných návrhů tvrzení s vlivem na zdraví.
09.01.2009
Schvalování tvrzení podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.
09.01.2009
EFSA prodloužil termín podávání žádostí do 14.1.2009.
08.01.2009
Asi 200 připomínek k návrhu vědeckého stanoviska EFSA k aplikaci nanotechnologie v potravinovém řetězci.
07.01.2009
Nanočástic stříbra (Ag-hydrosolu) v doplňcích stravy a nitridu titanitého v PET nápojových lahvích.
18.12.2008
Ředitelka Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA (European Food Safety Authority) Catherine Geslain-Lanéelle jednala na ministerstvu zemědělství o spolupráci v rámci příprav na předsednictví ČR v EU. EFSA představuje základní kámen Evropské unie pro hodnocení rizik plynoucích z potravin a krmiv.
12.12.2008
Vápník a vitamin D jsou potřebné pro normální růst a vývoj kostí u dětí. Nebylo schváleno tvrzení ohledně vlivu rybího tuku na zklidnění dětí.
04.12.2008
EFSA doporučuje snížit MRL u některých aktivních látek používaných v pesticidech.
01.12.2008
Uskuteční se ve dnech 4.–5. prosince 2008 v Římě (Itálie).
28.11.2008
Údaje budou použity pro vydání stanoviska k obohacování živočišných krmiv aditivy na bázi selenu a chromu.
27.11.2008
EFSA zřídil novou sekci speciálně zaměřenou na antimikrobiální rezistenci. První Evropský antibiotický den.
25.11.2008
EFSA–AHAW posuzoval náchylnost vodních živočichů (ryb, měkkýšů a korýšů) k různým nemocem.
14.11.2008
Vědecká spolupráce na vývoji mezinárodních standardů pro zajištění bezpečnosti potravin a krmiv.
14.11.2008
Vědecké stanovisko EFSA–BIOHAZ.
14.11.2008
EFSA organizoval 4. zasedání zaměřené na spolupráci s ostatními evropskými úřady a Komisí. Parma, 4.–5.11.2008.
06.11.2008
EFSA identifikoval rizikové faktory, které vedou k šíření salmonely v chovech krůt v EU.
30.10.2008
EFSA zahájil nábor nových členů pro příští tříleté období. Přihlášky lze podávat do 7. ledna 2009.
30.10.2008
Počet: 355 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021