Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ke kauze masokostní moučky do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Ke kauze masokostní moučky

Vydáno: 13.9.2013
Tisk článku
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 13. 9. 2013.

V reakci na zprávu polských médií o krmení zakázanou masokostní moučkou Státní veterinární správa neprodleně požádala polského hlavního veterinárního lékaře Janusze Zwiazeka o bližší informace a ubezpečení, že se na území České republiky nedostaly žádné výrobky živočišného původu ze zvířat krmených nepovolenou masokostní moučkou.

V odpovědi mimo jiné Janusz Zwiazek uvádí, že „Strašení konzumentů, že potraviny pocházejí ze zvířat krmených masokostními moučkami, není na místě, protože pokud veterinární inspekce zjistí v krmivu masokostní moučku, tak stádo zvířat je pozastaveno a posléze končí na jatkách a získané maso a vedlejší živočišné produkty končí v asanačním podniku.“

Dále uvádí, že v srpnu proběhla v Polsku mise z EU, jejíž šéf Ladislav Miko ocenil postupy v potírání nelegálního používání masokostních mouček (zemědělci, kteří poruší zákaz, musí počítat se sankcemi, mj. až do 1 miliónu zlotých).

Janusz Zwiazek šéfovi SVS Milanu Malenovi sděluje, že: „Akce a kroky podnikané polskou veterinární inspekcí a rostoucí povědomí a znalosti polských farmářů jistě v brzké době vyústí v úplné vymizení takovýchto a podobných negativních případů. A dodává: „Rád bych Vás ujistil, že výše popsané kroky (kompetentních polských orgánů) zcela zabránily možnosti zaslání výrobků živočišného původu, jež by mohly pocházet ze zvířat nezákonně krmených zpracovanými živočišnými bílkovinami, do České republiky“.

Pro české spotřebitele tato kauza neznamená ohrožení zdraví ani zvířat, ani lidí, nicméně při případných dovozech masokostních mouček, které je možné používat při krmení nepotravinových zvířat (koček, psů, kožešinových zvířat) může Státní veterinární správa požadovat garance, že moučky byly vyrobeny v souladu s platnou veterinární legislativou.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021