Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Klecové ustájení nosnic v EU stále převládá do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Klecové ustájení nosnic v EU stále převládá

Vydáno: 4.7.2008
Tisk článku
Podíl nosnic ustájených v alternativních způsobech chovu v EU-25 vzrostl v roce 2007 z 22,5 na 24,9 %. I nadále však v EU zůstává  dominantní klecový chov nosnic (tři čtvrtiny).
Podíl nosnic ustájených v alternativních způsobech chovu ve vybraných zemích EU v roce 2007(ZMP) – Podíl nosnic chovaných v klecových chovech v EU i v roce 2007 poklesl. Mezi jednotlivými členskými zeměmi však existují v tomto ohledu výrazné rozdíly. Tyto skutečnosti vyplývají z údajů Evropské komise o způsobech chovu nosnic v jednotlivých členských státech EU.
V průběhu uplynulého roku stoupnul podíl nosnic ustájených v alternativních způsobech chovu v EU (bez Rumunska a Bulharska) ze 22,5 na 24,9 %. Z toho připadá téměř 15 % na podlahové chovy, okolo 8 % na volné chovy a dvě procenta na biochovy. Klecová ustájení tak zůstávají stále s téměř tříčtvrtinovým podílem nejvýznamnějším způsobem chovu nosnic v EU.
Význam jednotlivých forem chovu se v jednotlivých zemích EU významně liší. Na území EU-25 je na špici zastánců alternativních způsobů chovu nosnic Rakousko s dvoutřetinovým podílem, těsně ho následuje Švédsko. Německo se nachází s 37,2% podílem v horní polovině škály členských zemí EU. Z postkomunistických zemí postoupilo nejdále v zavádění alternativních způsobů chovu nosnic Maďarsko.  
Käfighaltung weiterhin wichtigste Haltungsform. Bio-Anteil steigt auf gut 2 Prozen.[cit. 2008-07-01],
www.animal-health-online.de
 
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021