Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Komise přijala nové potravinové standardy do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Komise přijala nové potravinové standardy

Vydáno: 15.7.2015
Tisk článku
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 12. 7. 2015.

Komise Kodexu Alimentarius, vrcholné mezinárodní organizace pod záštitou OSN pro přijímání potravinových standardů, přijala na svém ženevském zasedání v závěru týdne nové potravinové standardy. Základním cílem organizace je posílení bezpečnosti a kvality potravin v globálním měřítku, na základě vědeckých studií a principů hodnocení a řízení rizika, při současném respektování pravidel správné výrobní a zemědělské praxe.

„Těší mě, že za přispění České republiky bylo schváleno 40 nových globálních standardů pro potraviny, které přispějí k usnadnění obchodu potravinami a k vyšší úrovni bezpečnosti a kvality potravin pro spotřebitele,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Dokumenty Kodexu jsou využívány celosvětově, normy odsouhlasené Kodexem jsou mj. základním odborným kritériem při posuzování sporů na úrovni Světové obchodní organizace WTO, současně se promítají do potravinového práva všech zemí světa včetně členských států EU.

Mezi nejvýznamnější standardy patří vodítka pro kontrolu Trichinelly sp. ve vepřovém mase, vodítka pro nutriční označování draslíku v návaznosti na dříve přijaté referenční hodnoty příjmu u sodíku a nasycených tuků, byly stanoveny i maximální limity olova v ovoci a zelenině včetně zpracovaných a konzervovaných. Došlo také k odsouhlasení limitů toxinů v obilovinách, moukách a výrobcích na bázi cereálií. Současně byly přijaty standardy pro bezpečné využití přídatných látek v potravinách a odsouhlaseny maximální limity reziduí pesticidů pro různé druhy potravin.

„Z pohledu Unie považuji rovněž za důležité, že se podařilo zablokovat přijetí globálního standardu pro bovinní somatotropin, který spadá mezi růstové hormony a jeho používání pro jiné než terapeutické účely při léčbě skotu je v Evropské unii zakázáno. Velmi pozitivní je i zahájení prací na 20 nových tematických oblastech, například definice a označování potravin pro zvláštní výživové účely, přídatné látky, jedlé oleje a tuky či mléčné výrobky, které patří mezi priority EU v oblasti potravinového práva,“ uvedl ministr Jurečka.

Všechny přijaté závěry 38. zasedání Komise Kodexu Alimentarius jsou přístupné na stránkách http://www.codexalimentarius.org/.


Zdroj:  Ministerstvo zemědělství

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021