Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Komise upravuje strukturu vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Komise upravuje strukturu vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele

Vydáno: 26.9.2008
Tisk článku
Rozhodnutím 2008/721/ES se aktualizuje poradní struktura v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a  zrušuje dosud platné rozhodnutí 2004/210/ES. 
Rozhodnutí 2008/721/ES se týká vědeckých výborů a odborných skupin, které mají pomáhat rozhodovat v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí. Dosud platné  rozhodnutí 2004/210/ES, které zřizovalo vědecké výbory a stanovovalo pravidla jejich činnosti se tímto novým rozhodnutím nahrazuje.
Vědecké výbory mohou vytvářet zvláštní pracovní skupiny, jejichž úkolem je příprava a vypracování vědeckých stanovisek výborů. Tyto pracovní skupiny se zřizují zejména tehdy, pokud je v souvislosti s určitou záležitostí nutno využít externích odborných znalostí. Po dohodě s Komisí mohou vědecké výbory přizvat ke spolupráci další odborníky.
Novinkou rozhodnutí 2008/721/ES je zřízení "poradní skupiny" pro vědecké posouzení rizik v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí. 
Strukturu vědeckých výborů a odborníků tvoří:
a) Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „VVBS“);
poskytuje stanoviska ve věcech týkajících se zejména chemických, biologických, mechanických a jiných fyzikálních rizik, která může představovat nepotravinářské spotřební zboží (například kosmetické přípravky a jejich složky, hračky, textil, oděvy, prostředky osobní hygieny a prostředky pro domácnost, jako např. čisticí a prací prostředky, atd.) a služby (například tetování, solária atd.).
b) Vědecký výbor pro zdravotní a environmentální rizika (dále jen „VVZER“);
poskytuje stanoviska ohledně zdravotních a environmentálních rizik - znečišťující látky a jiné biologické a fyzikální faktory, které mohou mít negativní dopad na zdraví a životní prostředí (vč. toxicity a ekotoxicity biocidů a jiných chemických látek).
c) Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika ;
poskytuje stanoviska v otázkách vznikajících nebo nově zjištěných zdravotních a environmentálních rizik a v obecných, komplexních nebo multidisciplinárních otázkách vyžadujících souhrnné posouzení rizik pro bezpečnost spotřebitele nebo veřejné zdraví, jakož i v jinde neřešených souvisejících otázkách.
d) Skupina vědeckých poradců.
V rozhodnutí 2008/721/ES je stanoven způsob fungování výborů - jednací řád, způsob jmenování členů, způsob hlasování, funkční období, práva a povinnosti.
 
Úřední věstník ES, L 241, 10.09.2008, s.21
Oprava: L 244, 12.09.2008, s.34
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021