Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Konference Food Research in Support to Science Based Regulations Challenges for Producers and Consumers do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Akce - Archiv > Akce - Archiv> Potravinářství - Archiv

Konference Food Research in Support to Science Based Regulations Challenges for Producers and Consumers

Vydáno: 16.9.2008
Tisk článku
Autor: Mgr. Světluše Bodoková
V rámci českého předsednictví Rady EU se připravuje konference, která by měla proběhnout ve dnech 21. a 22. dubna 2009 v Praze.
Účelem  konference Food Research in Support to Science Based Regulations Challenges for Producers and Consumers je především podpora spolupráce České republiky s ostatními členskými státy EU, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropskou komisí (EK) při přípravě právních předpisů na základě vědecky podložených argumentů. Konference je zaměřena na otázky z oblasti kvality a bezpečnosti potravin a je koncipována jako „vědecká“ nikoli „politická“ akce.
Na organizaci konference spolupracují zejména MZe a VŠCHT v další spolupráci s EK, EFSA, výzkumnými ústavy, univerzitami a vysokými školami, vědeckými výbory, zahraničními lektory, nevládními a spotřebitelskými organizacemi.
Byly sestaveny vědecký výbor konference (VVK) a organizační tým, které na svém prvním setkání 15. května řešily sestavení programu konference, stanovení témat prezentovaných na konferenci a rozdělení vybraných témat do čtyř paralelních sekcí, následný návrh a zajištění vhodných přednášejících. VVK bude současně řešit aktuální témata související s výše uvedenou konferencí.
(sb)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021