Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Konference „Food, Wasted Food and Future“ do kategorie

Aktuality > Aktuality
Odborné akce

Konference „Food, Wasted Food and Future“

Vydáno: 17.3.2022
Tisk článku
Autor: Mendelova univerzita v Brně
Registrace účasti probíhá do 20. března 2022.

Srdečně zveme všechny příznivce a stakeholdery v oblasti plýtvání potravinami na konferenci, která se uskuteční 28. dubna 2022 v Brně. Setkání proběhne hybridní formou, tedy v offline i online podobě. Účastnit se můžete jak s příspěvkem (prezentací nebo posterem), tak bez příspěvku jako posluchač. 

Účastníci se mohou těšit na kvalitní a inspirativní program zahrnující nejaktuálnější příspěvky z oblasti prevence vzniku potravinového odpadu. Součástí konference bude nejen prostor pro navázání nových kontaktů nebo partnerství, ale i pro navázání možné spolupráce mezi oblastí vědy a výzkumu, komerční sférou a politickými aktéry.  

Konference cílí na účast všech hlavních hybatelů společenské změny chování v oblasti plýtvání potravinami. Účastníci se mohou také těšit na prezentaci výsledků tříletého výzkumu, který je celosvětově unikátní a vznikl za podpory Technologické agentury ČR. 

Plýtváním ubližujeme nejen naší Zemi, ale především sami sobě! Pečujme společně o naši Zemi tak, jak po miliony let pečovala ona o nás. 

Organizace konference 

Konference je pořádána hybridní formou, uskuteční se na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně i v online prostředí v MS Teams. Prezentovat bude možné v českém i anglickém jazyce. Během konference bude zajištěn simultánní překlad do obou jazyků. 

Konference není zpoplatněna. 

Registrace účasti do: 20. března 2022

  • Harmonogram a další důležité informace ke konferenci naleznete na našich webových stránkách

 

Pořadatelé a kontakty 

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika 
Projekt: Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání (TL02000092) 

Organizační dotazy směřujte na:
Výzkumné centrum PEF MENDELU 
Ing. Hana Vránová 
hana.vranova@mendelu.cz 
tel: +420 545 132 790 

Odborné dotazy směřujte na:
Ing. Lucie Veselá, Ph.D.
Ústav marketingu a obchodu
PEF MENDELU
lucie.vesela@mendelu.cz

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně


Foto: Shutterstock

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021