Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Konference Školní stravování 2020 do kategorie

Aktuality > Aktuality
Odborné akce

Konference Školní stravování 2020

Vydáno: 21.2.2020
Tisk článku
Autor: Společnost pro výživu
Konference se koná ve dnech 19. a 20. května v Pardubicích

Pořadatel: Společnost pro výživu, z. s.,
organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o.

Pod záštitou MŠMT

MŠMT


Termín akce
: 19. květen a 20. květen 2020
Místo konání: Pardubice, kongresové centrum Paláce Atrium (http://www.ccafi.cz/)
Masarykovo nám. 2799, Pardubice
Ubytování: Hotel LABE, Masarykovo nám. 2633, Pardubice

Tématem letošní konference je legislativní, zdravotní a nutriční problematika ve školním stravování. V rámci konference se můžete zúčastnit soutěžní ankety s losováním o ceny.

  • Přihlášení je možné nejpozději do 12. 5. 2020.

On-line přihláška  

Program konference

I. den – úterý 19. 5. 2020 od 10.00 – 18.00 hodin

Zahájení konference – MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu
Zařazování zaměstnanců ŠJ do platových tříd
– Ing. Petra Zukalová, KÚ Jihomoravského kraje
Nakládání s odpady ve školních jídelnách – Ing. Lucie Janotová, PhD., PotravinoSféra
Výsledky kontrolní činnosti ČŠI – Ing. Renata Skutková
Výsledky kontrol státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví – MUDr. Zdena Trestrová, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Mýty o potravinách a výživě – prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Společnost pro výživu, VŠCHT Praha
Diskuse k I. bloku přednášek, prezentace vystavovatelů
Přestávka na oběd

BOZ a BOZP v praxi školních
Aktuality informačního centra bezpečnosti potravin
– Olaf Deutsch, Ministerstvo zemědělství ČR
Srovnání biopotravin a konvenčních potravin: Jakost a bezpečnost – prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc., Ústav technologie potravin Brno
„Zdravá školní jídelna“ aneb co nového v projektu – Mgr. Alexandra Košťálová, SZÚ Praha
Diskuse k II. bloku přednášek, přestávka

Tradiční a moderní úprava zeleniny – profesionální kuchař
Příklady dobré praxe ve školní jídelně – Mgr. Hana Rohová, ŠJ Kojetín, Ing. Bc. Vladimír Štefančík, KÚ Pardubického kraje
Diskuse k III. bloku přednášek, odevzdání anketních lístků, ukončení prvního dne konference

II. den – středa 20. května 2020 od 9.00 do 14.30 hodin

Vláknina – definice, výskyt a vlastnosti – doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT Praha, Společnost pro výživu
Vláknina a její role ve výživě člověka – MUDr. Petr Tláskal, CSc., Společnost pro výživu, FN Motol Zdravé generace do škol – Mgr. Michal Kalman, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
Hygiena začala se školními jídelnami hledat cestu, jak méně solit – prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., SZÚ – CZVP Brno, Mgr. Ivana Lukašíková, Ing. Marta Korčáková, Ph.D., Ing. Hana Sedlářová, KHS Zlínského kraje, MVDr. Marcela Hadámková, MUDr. Eva Lysá, KHS Jihomoravského kraje
Nové potraviny a jejich využití ve školních jídelnách – Ing. Zdeněk Hladík, Předseda sekce veřejného stravování – AKC ČR 
Diskuse k I. bloku přednášek 
Přestávka na oběd

Co je to NutriCHEQ – MUDr. Jan Boženský, nemocnice Vítkovice
Legislativní zakotvení dietního stravování a jeho realizace ve školním stravování – Mgr. Martin Krobot, LF Masarykovy univerzity Brno
Dietní pokrmy ve společném stravování – kurzy vaření od Společnosti pro výživu a praktické zkušenosti z kuchyně – Mgr. Marieta Baliková, nutriční terapeutka FN Motol, šéfkuchař Václav Šmiček 
Diskuse k II. bloku přednášek, vyhlášení soutěžní ankety a předání cen, závěr konference 
 

 

Zdroj: Společnost pro výživu

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018