Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Konference Výživa a zdraví 2010 do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv

Konference Výživa a zdraví 2010

Vydáno: 3.8.2010
Tisk článku
Konference s mezinárodní účastí proběhne 14.-16. 9. 2010.

Celostátní konference Výživa a zdraví 2010 s mezinárodní účastí pod záštitou prof. MUDr. J. Blahoše, předsedy ČLS JEP na téma PRIMÁRNÍ PREVENCE CHOROB.
Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc. 
 
Pořadatelé: Česká lékařská společnost, SHaKM, Společnost pro výživu Praha, 3. LF UK,
                  KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí n/L.,
                  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n/L., ALWAC, a.s., Teplice

Termín akce: 14. až 16. září 2010
Místo konání: Lázeňský dům BEETHOVEN, Teplice 

Program:
(výběr)
Význam primární prevence chorob
Preventabilní nemoci ve 21. století
Fyziologické podmínky pro regulační mechanismy v podpoře zdraví
Současný stav výživy a zdraví obyvatel Evropy
Prevalence diabetes mellitus a možnosti prevence
Primární prevence chorob – současná úskalí a šance
Imunologické, hematologické a biochemické parametre detí po podávání probiotického prípravku sdělení
Poznatky nutrigenomiky k prevenci rozvoje některých onemocnění
Možnosti prevence aterosklerotických kardiovaskulárných chorob výživou
Nutriční faktory v regulaci imunity
Primární prevence chorob jako ekonomická priorita moderního státu
Současný stav primární prevence v AČR
Preventivní program pro osoby v riziku rozvoje NAFLD a metabolického syndromu
Hodnocení nadváhy a obezity v podmínkách AČR
Nutriční stav seniorů v institucionalizované péči
Metody molekulární epidemiologie – využití pro prevenci
Preventivní účinky kyseliny listové
Expozice endokrinním modulátorům z hlediska nutriční toxikologie
Vliv vitamínu C na biomarkery expozice a účinku v molekulárně-epidemiologických studiích
Současné aspekty nutriční toxikologie
Mykotoxiny v průběhu výroby potravin, zhodnocení dietární expozice
Složení a jakost tuku v bramborových lupíncích a chipsech
Příjem antioxidantů v ČR a podíl jednotlivých potravin na tomto příjmu
Účinky konzumácie vybraných slovenských červených vín na biochemické parametre krvného séra
Porovnanie antropometrických parametrov u extraligových futbalistov
Mlieko jako bezpečná surovina vo výžive l‘udí
Výživa a primární prevence osteoporózy
Prevence a léčba ženské obezity
 
Podrobný program (pdf, 1,3 MB)

Další podrobnosti:
• pozvánka na konferenci, organizační pokyny a rámcový program
• registrační formulář pro účast
 
Zdroj: Společnost pro výživu

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021