Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontaminace minerálním olejem nemusí být výjimečná do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Kontaminace minerálním olejem nemusí být výjimečná

Vydáno: 5.10.2010
Tisk článku
Podle průzkumu ve Švýcarsku může minerální olej zjištěný ve slunečnicovém oleji pocházet z mazacích olejů.

V r. 2008 byl systémem RASFF ohlášen výskyt minerálního oleje v slunečnicovém oleji z Ukrajiny. V surové oleji bylo nalezeno 7000 mg/kg, v rafinovaném 2000 mg/kg. Hodnota ADI stanovená výborem JECFA je 0 – 20 mg/kg tělesné hmotnosti, den. Podle vyjádření úřadu EFSA je minerální olej v jedlém oleji nevhodný, ale při průměrném příjmu 60 g slunečnicového oleje za den toto neznamená zásadní nebezpečí pro zdraví. Za příčinu kontaminace bylo tehdy označeno skladování v tancích po minerálních olejích.

Výskyt minerálního oleje ve slunečnicovém však je rozšířeným jevem, a proto byl ve Švýcarsku za spolupráce Státní kontroly potravin s "fenaco" (družstevně organizovaná svépomocná organizace švýcarských rolníků) uspořádán monitoring slunečnicového oleje ve všech fázích sklizně a zpracování. Přítomnost minerálního oleje byla zjištěna už u ručně sklízených slunečnic, takže se zdá, že je to důsledek obsahu mazacích olejů ve vzduchu (podle obsahu nasycených uhlovodíků).

Zjištěný obsah minerálních olejů ve slunečnicovém semenu byl nižší ve venkovském regionu než v okolí Curychu. Ke znečistění minerálními oleji a naftou přispívají i  sklízecí stroje. Další kontaminace je možná z topných olejů v sušárnách. Při strojové sklizni slunečnicového semene by mohla kontaminace dosáhnout až 60 mg/kg oleje.


Dtsch. Lebensm. Rdsch., 106, 2010, č. 7, s. 363

Objednávka kopie článku

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021