Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontaminace slunečnicového oleje minerálním olejem do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Kontaminace slunečnicového oleje minerálním olejem

Vydáno: 5.6.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
EFSA vydal stanovisko k bezpečnosti kontaminovaného oleje exportovaného z Ukrajiny do EU.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) obdržel dne 28. dubna 2008 faxem požadavek z Evropské komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele, aby okamžitě vydal stanovisko ke kontaminaci slunečnicového oleje minerálními oleji, které by bylo Evropské komisi k dispozici ještě ten den. Vzhledem k tomu, že měl EFSA k dispozici jen omezené údaje i časový limit na své vyjádření, nemohl stanovisko na úrovni “posouzení rizika” vydat.
Následně (21. května 2008) obdržel EFSA další analytické údaje a na jejich základě své původní vyjádření k problému rozpracoval do formy stanoviska, které bylo uveřejněno dne 27. května 2008.
EFSA se ve svém stanovisku opíral o hodnoty akceptovatelného denního příjmu (ADI) minerálního oleje, které stanovil Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) v roce 2002. Pro různé typy minerálních olejů jsou stanoveny různé hodnoty ADI a to:
 
* minerální oleje vysoké viskozity
ADI: 0–20 mg/kg tělesné hmotnosti
 
* minerální oleje střední a nízké viskozity
dočasný ADI: 0–10 mg/kg pro skupinu I
dočasný ADI: 0–0,01 mg/kg pro skupinu II a III
 
EFSA použil pro vydání stanoviska nejvyšší úroveň kontaminace minerálním olejem, která byla ve slunečnicovém oleji zjištěna, tj. 2 000 mg/kg a dále předpokládal, že denní konzumace rostlinného oleje byla 60 g u 60kg osoby.
Z analytických údajů kontaminovaného slunečnicového oleje určeného k humánním účelům zaslaného z Ukrajiny do EU vyplynulo, že byl tento olej kontaminován minerálním olejem vysoké viskozity. Ve 22 vzorcích, které měl EFSA k dispozici, nebyly zjištěny žádné jiné kontaminanty, tj. těžké kovy, PCB, pesticidy. Za předpokladu, že 60kg osoba denně zkonzumuje 60 g rostlinného oleje kontaminovaného nejvyšším zjištěným množstvím minerálního oleje (2 000 mg/kg), by příjem minerálního oleje činil 10 % ADI stanoveného pro minerální olej vysoké viskozity. Tato expozice je sice nežádoucí, ale nepředstavuje obecné ohrožení lidského zdraví.
 
Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021