Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontaminanty v potravinách do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Kontaminanty v potravinách

Vydáno: 8.12.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přehled legislativy EU.
Základní zásady legislativy EU týkající se kontaminantů v potravinách jsou uvedeny v nařízení Rady (EHS) č. 315/93 z 8.2.1993. Toto nařízení stanovuje postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách:
 
– Potravina obsahující kontaminant v množství, které je neakceptovatelné z hlediska veřejného zdraví a zejména pak v toxikologické koncentraci nesmí být uvedena na trh.
 
– Koncentrace kontaminantu musí být na nejnižší úrovni, které lze rozumně dosáhnout dodržováním doporučených správních výrobních postupů.
 
– Aby se chránilo veřejné zdraví, musí být stanoveny pro určité kontaminanty maximální koncentrace.
 
Maximální koncentrace pro určité kontaminanty v potravinách jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006. Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 1.3.2007. Maximální koncentrace v určitých potravinách jsou stanoveny pro následující kontaminanty:
 
* dusičnany
* mykotoxiny: aflatoxiny, ochratoxin A, patulin, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiny
* kovy: olovo, kadmium, rtuť, anorganický cín
* 3-MCPD
* dioxiny a PCB typu dioxinů
* polycyklické aromatické uhlovodíky: benzo(a)pyren
 
Podrobné informace o jednotlivých vyjmenovaných kontaminantech lze získat kliknutím na příslušný kontaminant zde (na liště vpravo). Kromě vyjmenovaných kontaminantů je předmětem zájmu akrylamid.
 
Zdroj: Evropská komise
 
Pozn.: Pro získání bližších informací o jednotlivých kontaminantech navštivte A–Z slovník pro spotřebitele.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021