Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Kontrol v oblasti hygieny potravin v prvním pololetí mírně přibylo, závad je o něco méně, než loni do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Kontrol v oblasti hygieny potravin v prvním pololetí mírně přibylo, závad je o něco méně, než loni

Vydáno: 14.8.2018
Tisk článku
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 14. 8. 2018.

Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu je jedním z hlavních úkolů Státní veterinární správy (SVS). V jeho rámci provedli v prvním pololetí letošního roku veterinární inspektoři 20 112 kontrol, meziročně o jedno procento více. Podíl kontrol, při nichž byla zjištěna nějaká závada, oproti prvnímu pololetí loňského roku mírně klesl na 4,5 procenta.

Nejčastěji zjišťovaným (více než pětina případů) nedostatkem je porušení zásad správné výrobní a hygienické praxe, následují prohřešky při manipulaci s produkty, nedostatky v označování výrobků a prokazování jejich původu. Zhruba při pěti procentech kontrol bývá zjišťováno nedostatečné čištění a sanitace výrobního zařízení.

Důležitou částí veterinárního dozoru jsou tzv. kontroly v místě určení. Při nich jsou na základě povinného hlášení o příchodu zásilky kontrolovány u příjemců zásilky živočišných produktů ze zahraničí. Těchto kontrol bylo během prvního pololetí provedeno více než 3600, závada byla zjištěna při 115 z nich. Převažují administrativní nedostatky, zejména chybějící hlášení o příchodu zásilky, které tvoří nadpoloviční většinu závad.

Výrazně proti loňskému roku přibývá společných kontrol na silnicích s celníky a policisty. V dosavadním průběhu roku bylo při společných kontrolách zkontrolováno již přes 500 vozidel přepravujících potraviny, což je více, než za celý loňský rok. Zhruba u každého šestého vozidla zjistili veterinární inspektoři nějakou závadu. Nejčastěji bývají zjišťovány nedostatky v průvodní dokumentaci či v označování zboží. Takřka třetinu zjištěných prohřešků představovala nedostatečná ochrana zboží před znečištěním a nedodržení teplot přepravovaného zboží. V ojedinělých případech byly přepravovány zkažené produkty.

Více než v předchozím roce letos kontrolují veterinární inspektoři také prodej zboží na farmářských trzích, kde provedli během prvních šesti měsíců zhruba 225 kontrol, což bylo o polovinu více než před rokem. Zhruba při každé páté kontrole byla podobně jako loni zjištěna nějaká závada.

SVS dozoruje téměř 10 500 provozů, které zpracovávají produkty živočišného původu, nebo s nimi manipulují. Jedná se například o jatky, maso zpracující závody, mlékárny, zpracovny vajec, medu atd. Dalšími dozorovanými subjekty jsou osoby podílející se na obchodování a přepravci, takových dozoruje SVS téměř 3 100. Od roku 2015 k těmto provozům přibyly i provozovny stravovacích služeb. SVS dohlíží v těchto provozech nad manipulací s živočišnými produkty.

Během prvního pololetí 2018 provedla SVS ve stravovacích zařízeních 2864 kontrol, srovnatelně jako loni. Závad meziročně mírně ubylo. Alespoň jedno porušení předpisů bylo zaznamenáno ve 160 případech. Neškodně odstraněno či vráceno zpět odesílateli bylo zhruba 800 kilogramů nevyhovujících živočišných surovin.


Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018