Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontrola krmiv na přítomnost GM materiálu do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Kontrola krmiv na přítomnost GM materiálu

Vydáno: 11.7.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Nařízení Komise (EU) č. 619/2011 z 24.6.2011.

Dne 24.6.2011 Komise schválila nařízení (ES) č. 619/2011, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu, u nějž probíhá postup povolování nebo u nějž uplynula platnost povolení. Uvedené nařízení, které vstupuje v platnost 15.7.2011, harmonizuje pravidla implementace politiky nulové tolerance pro neautorizovaný GM materiál v krmivech.

Před přijetím nařízení 619/2011 neexistovala v EU pravidla pro kontrolu krmiv na přítomnost GM materiálu, který prochází procesem autorizace v EU nebo GM materiálu, u kterého autorizace vypršela. Důsledkem bylo, že se při oficiálních kontrolách v různých zemích EU aplikovaly různé přístupy.

Hlavní body nového nařízení:
– Stanovuje technickou nulu na úrovni 0,1 % – nejnižší množství GM materiálu, který referenční laboratoř EU posuzuje při validaci kvantitativních metod.
– Harmonizuje metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontroly ve všech zemích EU.
– Omezuje se na GM krmný materiál.
– GM materiál musí splňovat následující kritéria:
* být autorizován pro komerční účely v nečlenských zemích EU;
* mít podanou platnou žádost u EFSA podle článku 17 nařízení (ES) č. 1829/2003;
* v množství 0,1 % nesmí EFSA identifikovat tento materiál jako škodlivý;
* musí pro něj existovat kvantitativní metoda analýzy publikovaná referenční laboratoří EU;
* EU-země a třetí strany musí mít k dispozici certifikovaný referenční materiál;
* mít propadlou autorizaci podle článku 20 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Seznam materiálu, který v současné době splňuje požadavky nařízení (ES) č. 619/2011.

Zdroj: Evropská komise

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021