Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontrola rybích výrobků určených pro export do EU do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Kontrola rybích výrobků určených pro export do EU

Vydáno: 5.12.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Zpráva z mise EU v Ruské federaci zaměřené na kontrolu rybích výrobků určených pro export do EU.
Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (Food and Veterinary Office, FVO) Evropské komise uveřejnil zprávu z inspekce provedené ve dnech 16.–27.6.2008 v Ruské federaci. Uvedená inspekce navazovala na dřívější inspekci rybích výrobků, která se uskutečnila v květnu 2006. Cílem mise bylo prověřit, zda byla doporučení z inspekce v roce 2006 realizována a dále zjistit, zda současné oficiální kontroly zaručují, že jsou rybí výrobky v Ruské federaci vyráběny za podmínek, které odpovídají požadavkům stanoveným legislativou Společenství.
Ve zprávě se dochází k závěru, že se sice kvalita kontrolního systému u rybích výrobků určených pro export do EU zlepšila, avšak systém oficiálních kontrol plně nezaručuje, že jsou rybí výrobky exportované do EU vyráběny ve shodě nebo podle standardů ekvivalentních alespoň požadavkům Společenství stanoveným ve zdravotním certifikátu (příloha IV–příloha VI nařízení Komise (ES) č. 2074/2005).
Zpráva je k dispozici v příloze 1–2.
 
Příloha 1: Russian Federation: Fishery products (pdf, 178 kB, 24 stran)
Příloha 2: Příloha ke zprávě FVO (pdf, 166 kB)
 
Zdroj: Evropská komise–FVO
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021