Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontrolní plán pro pesticidy v potravinách ČR - 2010-2012 do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Kontrolní plán pro pesticidy v potravinách ČR - 2010-2012

Vydáno: 9.12.2010
Tisk článku
Program kontroly pro rezidua pesticidů v ČR pro roky 2010-2012, schválený mezirezortní pracovní skupinou.

V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 je v dokumentu "Kontrolní plán pro pesticidy" předložen program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2010 – 2012.
Materiál byl projednán a odsouhlasen mezirezortní pracovní skupinou pro rezidua pesticidů, pracující při Ministerstvu zdravotnictví, sekce hlavního hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví, odbor ochrany veřejného zdraví.    

Kontrolni plán pro pesticidy (884,50 KB)
Control plan for pesticides (851,00 KB)

Program je předmětem každoročního vyhodnocení, které proběhne do konce měsíce března následujícího roku. Výsledky jsou zpracovány a předloženy ve formě roční zprávy o výsledcích kontrol v oblasti reziduí pesticidů.
Každoročně je provedena aktualizace programu v návaznosti na přehodnocení kritérií, na jejichž základě byl program připraven podle článku 30 nařízení (ES) č. 396/2005.

První aktualizace programu byla provedena v březnu 2010 v návaznosti na nařízení (ES) č. 901/2009.
Roční zpráva a program jsou veřejně přístupné dokumenty, jejichž elektronická podoba je k dispozici na webových stránkách všech organizací zapojených do kontroly reziduí pesticidů:
  www.mzcr.cz
  www.mze.cz
  www.szpi.gov.cz
  www.svscr.cz
  www.szu.cz
  www.ukzuz.cz


Zdroj:  SZÚ

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021