Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontrolní systém cross-compliance je připraven ke spuštění do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Kontrolní systém cross-compliance je připraven ke spuštění

Vydáno: 20.11.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva MZe ze dne 20.11.2008.
Systém zemědělských kontrol cross-compliance, který odstartuje 1. ledna 2009, je nastaven tak, aby zemědělcům nepůsobil nadbytečné administrativní komplikace. Na konferenci Zemědělská politika 2009, která dnes proběhla v Betlémské kapli v Praze, to dnes řekl náměstek ministra zemědělství Jiří Urban.

Kontrolováno bude od ledna v rámci cross-compliance (CC) podle Urbana celkem 29 kontrolních požadavků. Do roku 2011 se počet kontrol postupně navýší na celkových 76.
„Systém cross – compliance, který v lednu odstartuje, nepůjde na rámec národních předpisů, na které jsou zemědělci zvyklí už v současné době. Jeho startu předcházela dlouhá a podrobná diskuze se zástupci odborné veřejnosti. Zemědělci z nich proto nemusí mít obavu,“ uvedl náměstek Urban.
Ministerstvo zemědělství podle jeho slov vytvořilo funkční model CC, který bez zbytečných formálně nebo absurdně chápaných kontrolních bodů nastaví logickou a obhajitelnou laťku požadovaného elementárního chování zemědělce - příjemce dotací. Model musí dostatečně postihnout ty nejhorší prohřešky v praktickém hospodaření a přitom svojí jednoznačností nebude vytvářet prostor pro zbytečnou šikanu ze strany kontrolorů, nebo navádět ke korupčnímu chování.
Seznam kontrolovaných požadavků bude podle Urbana zveřejněn na webových stránkách  www.mze.cz v nejbližší době. Počátkem prosince pak MZe zveřejní podrobnou informaci o systému CC.
Ani v době blížícího se předsednictví České republiky EU podle Urbana nelze odvracet pozornost od situace u nás doma. MZe bude pokračovat v realizaci opatření, která byla na jaře letošního roku představena jako součást reformy zemědělské politiky. MZe na jejich koncepci a realizaci úzce spolupracuje s nevládními organizacemi, vědeckovýzkumnými institucemi, představiteli krajů a dalšími relevantními subjekty.
Prioritou zůstává vyjasnění vlastnických vztahů k půdě, dokončení restitucí a prosazení transformačního zákona.
Podle Urbana je třeba také zprůhlednita zefektivnit institucionální architekturu a nabídnout kvalitní servis venkovským oblastem. To znamená vytvořit funkční model výkonu státní správy prostřednictvím pozemkových úřadů a transformací zemědělských agentur do Agentur pro zemědělství a venkov, nejen jako exekutivního aparátu pro potřeby zemědělství především v oblasti dotací, ale nově směrem pro potřeby venkova v podobě Celostátní sítě pro venkov.    
V rámci Program rozvoje venkova chce MZe v příštím roce podpořit investice chovatelům drůbeže na základě povinnosti plnit přísnější podmínky směrnic EU v oblasti dodržování pohody zvířat od roku 2012. I nadále bude vedení resortu využívat podpor citlivých komodit, zvláště chov přežvýkavců směrem k posílení ambice ČR jako producenta kvalitního hovězího.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021