Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v srpnu 2019 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v srpnu 2019

Vydáno: 18.9.2019
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla  v průběhu měsíce srpna 2019 celkem 214 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 36 finančních sankcí v celkové výši 132.600,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci srpnu byly zjištěny zejména nedostatky v obecných požadavcích na potravinářské prostory, v provozní hygieně, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve značení rozpracovaných pokrmů a v dodržování postupů na zásadách HACCP. Dále byly zjištěny nedostatky v označení provozoven grafickou značkou „Zákaz kouření“ a v umístění textu o zákazu podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let. (viz graf č. 2).

Na základě podnětu se uskutečnilo 34 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 14 kontrol. V 7 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako opodstatněný.

Graf č. 1

Zdroj: HSHMP

Graf č. 2

Zdroj: HSHMP
 
FOTOGRAFIE PROVOZOVEN:

► nedostatky ve stavebně technickém stavu


 
► nedostatky v provozní hygieně

 

► nedostatky ve skladování potravin

 
 
► nevyhovující teplota skladovaných vajec


 
► skladování potravin neznámého původu


V Praze 18. 9. 2019

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

            

Přílohy


Zdroj: HSHMP

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018