Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v září 2019 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v září 2019

Vydáno: 21.10.2019
Tisk článku
Autor: HSHMP
HSHMP provedla v průběhu měsíce září 2019 celkem 213 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), provedla v průběhu měsíce září 2019 celkem 213 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 43 finančních sankcí v celkové výši 208 400,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.  

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci září byly zjištěny zejména nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů, v obecných požadavcích na potravinářské prostory, v provozní hygieně, ve značení rozpracovaných pokrmů a v dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).  

Na základě podnětu se uskutečnilo 26 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 16 kontrol. V 5 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.  

Graf č. 1 - Kontroly dle typu provozovny  

Zdroj: HSHMP 

Graf č. 2 - Četnost závad  

Zdroj: HSHMP  

Fotografie provozoven:  

FOTO č. 1 – nedostatky ve stavebně technickém stavu provozovny a provozní hygieně  

Zdroj: HSHMP  

FOTO č. 2  – nedostatky v provozní hygieně

Zdroj: HSHMP  

FOTO č. 3 – nedostatky ve stavebně technickém stavu a provozní hygieně

Zdroj: HSHMP  

FOTO č. 4  – nedostatky v provozní hygieně zařizovacích předmětů  

Zdroj: HSHMP  

FOTO č. 5 – nesourodé skladování potravin – syrové maso a syrové produkty skladované s hotovými nezakrytými pokrmy  

Zdroj: HSHMP 

 

V Praze 18. 10. 2019  

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

           

Příloha

 

Zdroj: HSHMP

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018