Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy ve 4. čtvrtletí 2021 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy ve 4. čtvrtletí 2021

Vydáno: 10.1.2022
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v období od 1. 10. – 31. 12. 2021 celkem 270 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 31 finančních sankcí v celkové výši 67 700,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí. Bylo vydáno 1 opatření nařízení provedení sanitace.

Na základě podnětu se uskutečnilo 61 kontrol, podněty se týkaly převážně nedodržování platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 30 kontrol. V 15 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

V provozovnách stravovacích služeb za 4. čtvrtletí 2021 byly zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin, v provozní hygieně a stavebně technickém stavu, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací a nedodržování platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (viz graf č. 2).

Graf č. 1

Graf č. 2


Fotografie provozoven:

Foto č. 1 – 4 – nedostatky v provozní hygieně

Foto č. 5 - 6 – nedostatky ve skladování

Foto č. 7 – nedostatečná teplota a nevhodné skladování hotového pokrmu


Seznam kontrolovaných provozoven:

Seznam provozoven 4.Q 2021Stáhnout


V Praze 7. 1. 2021

Ing. Pavel Zikl
ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání


Zdroj: HSHMP

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021