Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontroly v místech určení mají přesnější rámec do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Kontroly v místech určení mají přesnější rámec

Vydáno: 16.5.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12.5.2011.
Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., týkající se kontrol v místech určení, které provádějí orgány státního veterinárního dozoru, nabývá platnosti od 15. 5. 2011.

Toto nařízení bylo iniciováno kauzami z počátku letošního roku, kdy se objevilo jisté nebezpečí z potenciálně kontaminovaných potravin. Do budoucna mohou povinnosti příjemců, kterých se budou muset zhostit, případným problémům zabránit. Příjemci živočišných produktů, které pocházejí ze zemí EU, mají totiž stanovenou povinnost hlásit místně příslušné krajské veterinární správě dodávku takového zboží, a to již nikoli pouze „předem“, jak bylo stanoveno dosud, ale od 15. května 2011 již striktně „24 hodin předem“.

Povinnost oznamovat krajské veterinární správě příchod zásilky živočišných produktů z jiného členského státu EU mají všichni příjemci, a to ať jde o potravinářské podniky nebo o maloobchodní prodejny. Je tedy dobré upozornit ty, kteří tuto povinnost doposud neplnili, aby tak neprodleně učinili, neboť se vystavují riziku sankcí, které v případě nesplnění mohou dosáhnout až milionu korun.

SVS bude provádět i mimořádné cílené kontrolní akce na dodržování tohoto vládního nařízení, a bude prověřovat také soulad adres prvních příjemců a adres, kam bude zboží reálně dovezeno.

SVS vytvořila pro osoby s nahlašovací povinností jednoduchý, elektronický formulář, který lze stáhnout ze stránek
www.svscr.cz, který provozovatelům nové povinnosti maximálně usnadní (http://www.svscr.cz/index.php?art=4936 ) a proto doporučujeme, aby upřednostnili této elektronické komunikace před klasickými způsoby oznamování zásilek, protože tím šetří nejen čas.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021