Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontroverzní návrh nutričních profilů do kategorie

Nutriční značení > Nutriční značení> Značení potravin - Archiv> Značení potravin - Archiv

Kontroverzní návrh nutričních profilů

Vydáno: 20.3.2009
Tisk článku
DG SANCO předložil členským státům k projednání limity pro sůl, nasycené tuky a cukr pro jednotlivé skupiny potravin, jejichž cílem je uvádět tvrzení jen na potravinách splňujících požadavky na zdravou výživu. Termín podání do Parlamentu je ohrožen.
13. 2. 2009 byl zástupci členských států EU projednáván návrh DG SANCO (příloha: nutrient profiles) týkající se nutričních profilů – limity pro sůl, nasycené tuky a cukr pro jednotlivé skupiny potravin jsou v návrhu uvedeny v tabulce na konci textu.
Evropská komise se podrobila tlaku průmyslu a některých členských států, takže zmírnila navržené limity pro specifikaci výrobků, na nichž bude možno uvádět nutriční tvrzení. O návrhu bude hlasováno 27. 3. ve Stálém výboru pro potraviny. Bezpochyby bude tento návrh podroben kritice ze strany spotřebitelských organizací a institucí hájících zdravou výživu. Prostor k diskusím na toto téma bude i na konferenci „Food Labelling and Health Claimskonané 31.3. – 1. 4. 09 v Bruselu. Sporným je např. limit pro sůl v chlebu a snídaňových cereáliích (400 resp. 500 mg/100 g). Finanční krize není vhodným prostředím pro zpřísnění profilů. DG SANCO však by měl splnit termín podání návrhu do Evropského parlamentu do 8. 4. 09, aby se vyhovělo předepsané tříměsíční schvalovací  lhůtě a aby záležitost byla projednána stávajícím EP (původní limit podání, který byl v lednu 2009, už dávno prošel).
Jinou záležitostí je schvalování zdravotních tvrzení úřadem EFSA. Ze seznamu 4 tisíc tvrzení (dle čl. 13 nařízení 1924/2006) jich bylo do listopadu 2008 posouzeno 1450. Lhůta pro vydání seznamu začátkem r. 2010 je rozhodně ohrožena.

EU Food Law, 2009, č. 381, s. 4-7
EU Food Law, 2009, č. 383, s. 1, 3

Předcházející informace:
Stanovisko EFSA k nutričním profilům
BEUC usiluje o snížení soli a tuku v nutričních profilech
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021