Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Koordinační místo (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA do kategorie

Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv> Potravinářství - Archiv

Koordinační místo (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA

Vydáno: 3.7.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Poslání a úkoly koordinačního místa. Informace zprostředkovávané koordinačním místem. Kontakt na koordinační místo v ČR.
Koordinační místo je prostředníkem mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA), národními úřady pro bezpečnost potravin (příp. organizacemi vykonávajícími tuto roli v členských státech – v ČR Ministerstvo zemědělství) a dalšími zainteresovanými skupinami v členských státech – vědeckými institucemi, spotřebiteli a dalšími.
 
Koordinačním místem v České republice je Odbor bezpečnosti potravin, který je součástí Úřadu pro potraviny, sekce Ministerstva zemědělství.
 
Základním úkolem koordinačního místa je podporovat zástupce ČR v poradním sboru EFSA. Konkrétně to znamená zajišťovat výměnu vědeckých informací mezi EFSA a ČR, podporovat vytváření sítí (zapojení organizací do spolupráce s EFSA), a zvyšovat viditelnost EFSA v členské zemi. Dalším úkolem je podpora zapojování národních expertů do databáze expertů.
 
Zástupci koordinačních míst se pravidelně schází za účelem výměny informací a dalšího rozvoje sítí. Průběžně spolu zástupci koordinačních míst komunikují podle aktuálních potřeb.
 
Informace zprostředkovávané koordinačním místem
Případné dotazy nebo požadavky je možné adresovat kontaktnímu místu v ČR.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018