Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kouřová aromata (2) do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv
Aktuality > Aktuality

Kouřová aromata (2)

Vydáno: 19.5.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Postup jejich schvalování podle nařízení (ES) č. 2065/2003.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 se týká kouřových aromatických přípravků používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu. Uvedené nařízení stanovuje postup Společenství při posuzování bezpečnosti a autorizace kouřových aromat. Tento postup musí zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a zájmů spotřebitelů a rovněž fairové obchodní praktiky.
Článek 20 nařízení 2065/2003 týkající se přechodných opatření uvádí , že pouze primární produkty, pro které byla zaslána platná žádost před 16.6.2005, lze nadále uvádět na trh po tomto termínu.
Žádost musí být doložena informacemi uvedenými v příloze II nařízení. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) kromě toho vyhotovil návod/manuál pro žadatele. Jeho využití v praxi se široce doporučuje.

Seznam platných žádostí
Nařízení 2065/2003 o kouřových aromatech stanovuje postup, jak se primární produkty pro kouřová aromata ve Společenství budou regulovat. V první fázi obdržel EFSA žádosti pro primární produkty, které již byly na trhu. Ze 16 notifikovaných výrobků bylo 14 žádostí platných a tyto žádosti se dále posuzovaly. Dvě žádosti nebyly platné, a proto výrobky byly staženy z trhu. Po zahájení procesu posuzování byly dále staženy tři žádosti a také výrobky byly staženy z trhu. EFSA tak zůstalo k hodnocení 11 notifikovaných výrobků.
Až EFSA proces posuzování ukončí, Komise vyhotoví seznam schválených primárních produktů pro kouřová aromata.

Přehled hodnotících zpráv EFSA:
Metody posuzování dietetické expozice primárními produkty pro kouřová aromata
– Bezpečnost primárního produktu Zesti Smoke Code 10

– Bezpečnost primárního produktu Smoke Concentrate 809045
– Bezpečnost primárního produktu Unismoke
– Bezpečnost primárního produktu Scansmoke PB 1110
– Bezpečnost primárního produktu Scansmoke SEF7525
– Bezpečnost primárního produktu SmokEz C-10
– Bezpečnost primárního produktu SmokEz Enviro 23
– Bezpečnost primárního produktu Fumokomp

Zdroj: Evropská komise

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021