Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kvalita pitné vody v ČR do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Kvalita pitné vody v ČR

Vydáno: 22.7.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Studie, která se zaměřovala na kontaminaci pitné vody v zásobnících vody.
Nad kvalitou pitné vody dohlížejí dodavatelé pitné vody a to na všech stupních procesu její úpravy, tj. od vodních zdrojů až po konec distribučních systémů.
Výzkum prováděný v ČR v letech 2006–2008 se zabýval posouzením vlivu zásobníků vody na kvalitu vody dodávané spotřebitelům, a to z různých hledisek: mikrobiologických, biologických a fyzikálně-chemických změn u akumulované vody . Studie se rovněž zaměřovala na to, jak vzduch ovlivňuje kvalitu akumulované vody (sekundární kontaminace). Pro analýzu vody se používaly rychlé skríningové metody. Výsledky studie, které jsou k dispozici v příloze, budou využity pro nápravná opatření (optimalizaci čištění zásobníků pitné vody).
 
Příloha: Drinking Water Quality in the Czech Republic (pdf)

Studie byla podpořena grantem MŠMT, projekty č. 1G58052 a MSM 6046137308.
 
Zdroj: Czech J. Food Sci. 27, 2009, č. 2, s. 80–87
Časopis v tištěné formě je k dispozici v ZPK
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021