Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Legislativa nově upravuje výrobu a ošetřování dřevěných obalů používaných v mezinárodním obchodě do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Legislativa nově upravuje výrobu a ošetřování dřevěných obalů používaných v mezinárodním obchodě

Vydáno: 2.11.2017
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 30. 10. 2017.

Novela zákona o rostlinolékařské péči, která vstoupí v platnost dne 1. 12. 2017, upravuje platnost doby registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (sušáren) a výrobců dřevěného obalového materiálu. Další úprava cílí na neregistrované subjekty a subjekty, které neplní zákonné povinnosti při ošetřování dřeva a výrobě dřevěných obalových materiálů. Právě na nesplnění technologických postupů při výrobě dřevěných obalů ve finále doplácí čeští vývozci. Sankce při porušení výrobních postupů byla novelou zvýšena až na 750 tis. Kč.

Novela zákona, která vstoupí v platnost 1. 12. 2017, v první řadě přináší sjednocení doby platnosti rozhodnutí, která ÚKZÚZ vydává subjektu, pokud splní požadavky na provozování technických zařízení, výrobu a označování DOM.  Rozhodnutí, a také osvědčení, která jsou jeho nedílnou součástí, budou platná po dobu dvou let od data vydání. Rozhodnutí vydávaná v letech 2007 – 2011, tehdy ještě Státní rostlinolékařskou správou, nebyla omezována dobou platnosti, což znamená, že jsou i v současnosti platná. 

Tato situace však způsobuje nesourodost v systému registrace. Může být chápána do jisté míry jako znevýhodňující a v neposlední řadě je nutné konstatovat, že mnohé dovážející země neakceptují osvědčení starší dvou let.

Z důvodů nastavení stejných pravidel bylo v rámci schvalovacího procesu zákona rozhodnuto, že osvědčení vydaná před účinností této novely zákona budou platná do 31. 12. 2018. Přechodné období pro registraci je 13 měsíců.

Subjekty budou muset požádat o novou registraci, pokud budou mít rozhodnutí vydané před 30. 11. 2017, a to právě v době přechodného období, pokud budou chtít pokračovat se výrobě, ošetřování a označování DOM.

Subjekty, jež se registrují nebo obnoví registraci po 1. 12. 2017, budou již mít platné rozhodnutí  na dva roky. Zároveň dojde i ke změně ve vydávaných osvědčeních, které budou opatřeny ochrannými prvky.   

V novele jsou dále zpřesněny sankční odstavce (§ 79 d,e), které budou cílit na neregistrované subjekty, neplnění podmínek registrace a nedodržování technologického postupu.

Důvodem změny je nepřesnost formulací současného zákona a větší ochrana registrovaných subjektů. Horní výše pokuty za porušení pravidel byla zvýšena pro právnické a fyzické podnikají až do výše 750 tis. Kč.  

Více úprav lze očekávat ve vyhlášce, a to zejména v technických a technologických požadavcích na technická zařízení (sušárny) a na označování DOM, jejíž novelizace připadne na 1. čtvrtletí 2018. O změnách budeme v předstihu informovat.
 

Legislativa:

Pravidla pro provozování zařízení k hubení škodlivých organismů (sušáren dřeva) a výrobu dřevěných obalů určených pro mezinárodní obchod jsou stanoveny v zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve změnách pozdějších předpisů (dále „zákon“) a vyhlášce č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěných obalů a o změně vyhlášky č. 344/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin platí již od roku 2002 (dále „vyhláška“). Pravidla jsou zpracovány v souladu s mezinárodním standardem ISPM č. 15 - Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu (Řím, FAO, 2002). 

Ivana Kršková, tisková mluvčí


Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021