Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Legislativní předpisy EU týkající se potravinářských aditiv do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv

Legislativní předpisy EU týkající se potravinářských aditiv

Vydáno: 19.6.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přehled legislativy EU zaměřené na aditiva. Nová směrnice Komise 2008/60/ES o čistotě sladidel.
Legislativa Společenství týkající se potravinářských aditiv se skládá z rámcové směrnice a tří specifických směrnic, které se zaměřují na:
barviva,
– sladidla,
– ostatní potravinářská aditiva.
 
Legislativa Společenství pro potravinářská aditiva je založena na principu, že lze používat pouze ta aditiva, která jsou výslovně povolena. Většina potravinářských aditiv lze používat do konkrétních potravin a to v omezeném množství. Pokud není stanoven množstevní limit, musí se aditiva používat ve shodě se správnou výrobní praxí, tj. pouze v množství nezbytném k dosažení požadovaného technologického účinku.
 
Potravinářská aditiva se schvalují pro použití pouze tehdy, pokud:
– jsou nezbytná z technologických důvodů,
– jejich použití nevede ke klamání spotřebitelů,
– nepředstavují zdravotní riziko pro spotřebitele.
 
Dříve, než je potravinářské aditivum schváleno, vyhodnocuje jeho nezávadnost Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).
 
Přehled legislativy EU týkající se potravinářských aditiv (v češtině)
 
Směrnice Rady 89/107/EHS z 21.12.1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských aditiv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě; novelizována směrnicí 94/34/ES;
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES z 30.6.1994 o barvivech pro použití v potravinách;
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES z 30.6.1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách; novelizována směrnicemi:
96/85/ES
98/72/ES
2001/5/ES
2003/114/ES
2006/52/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES z 20.2.1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla; novelizována směrnicemi:
96/85/ES
98/72/ES
2001/5/ES
2003/114/ES
2006/52/ES
Rozhodnutí Komise 2002/247/ES z 27.3.2002 o pozastavení uvádění na trh a dovoz želé cukrovinek obsahujících potravinářskou přídatnou látku E 425 konjac;
Rozhodnutí Komise 2004/374/ES z 13.4.2004, které pozastavuje uvádění na trh a dovoz želé cukrovinek ve tvaru minipohárků obsahujících potravinářské přídatné látky E 400–E 407, E 407a, E 410, E 412–E 415, E 417–E 418;
Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 z 26.7.2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinářského barviva.
 
Všechna schválená potravinářská aditiva musí dále splňovat kritéria pro čistotu, která jsou stanovena podrobně ve třech směrnicích Komise:
 
Směrnice Komise 2008/60/ES ze dne 17.6.2008 (kodifikovaná verze směrnice 95/31/ES), kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se sladidel pro použití v potravinách;
Směrnice Komise 95/45/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách; novelizovaná směrnicemi:
99/75/ES
2001/50/ES
2004/47/ES
2006/33/ES
Směrnice Komise 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria čistoty pro čistotu týkající se potravinářských aditiv jiných než barviva a náhradní sladidla; novelizovaná směrnicemi:
96/86/ES
2000/63/ES
2001/30/ES
2002/82/ES
2003/95/ES
2004/45/ES
2006/129/ES
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021