Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Legislativní změna ohledně látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Legislativní změna ohledně látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik

Vydáno: 19.5.2009
Tisk článku
Vyhláška 129/2009 Sb. mění vyhlášku 291/2003 Sb. v souladu s evropskou směrnicí tak, že oblast působnosti se nevztahuje na zvířata v zájmovém chovu.

Vyhláška 129/2009 Sb. mění vyhlášku 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhlášek 232/2005 Sb. a 375/2006 Sb.
Podstatou změny je zapracování evropské směrnice 2008/97/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat.
Oblast působnosti směrnice 96/22/ES (ve znění směrnice 2003/74/ES) byla novelou 2008/97/ES omezena  pouze na zvířata určená k produkci potravin. Došlo tedy ke zrušení zákazu některých látek pro zvířata v zájmovém chovu a rovněž úpravě definice léčebného ošetření.

Sbírka zákonů, 2009, č. 38 (z 15. 5. 2009)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021