Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Legislativní změny v oboru hygieny potravin do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Legislativní změny v oboru hygieny potravin

Vydáno: 7.10.2010
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Nařízení 558/2010/ES  mění nařízení 853/2004/ES o hygienických pravidlech pro potraviny živočišného původu.

Nařízení Komise (EU) č. 558/2010 ze dne 24. června 2010 mění přílohu III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

Změny se týkají teplotních požadavků pro manipulaci s masem, kdy je stanovena teplota nepřesahující 4 °C. Parametry jsou určeny i pro přepravu a skladování.
Další ustanovení upravují problematiku zvláštních požadavků na hřebenatkovité a mořské plže, kteří nezískávají potravu filtrací vody, sbírané mimo klasifikované produkční oblasti  (tj. kapitola IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004).
Nařízením je upravena i problematika zmrazených produktů rybolovu ve vztahu k teplotě.
Změna přílohy III stanoví i ukazatele pro výrobu potravinářského kolagenu, včetně surovin a postupu výroby kolagenu.

Nařízení č. 558/2010 bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie, L 159, 25. 6. 2010, s. 0018-0021

Potravinářská Revue 7, 2010, č. 5, s. 39


Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021