Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Lepkové bílkoviny v potravinách do kategorie

Alergeny > Rizikové faktory - Archiv> Alergeny> Rizikové faktory - Archiv
Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Zvláštní výživa > Výživa - Archiv> Zvláštní výživa> Výživa - Archiv

Lepkové bílkoviny v potravinách

Vydáno: 25.6.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výskyt a přehled metod jejich stanovení. Přístup do databáze bezlepkových výrobků.
Celiakie je geneticky podmíněné onemocnění, které postihuje asi 0,5 % evropské populace. Jedinou doposud používanou léčbou je striktní dodržování “bezlepkové diety”, která je založena na potravinách, ve kterých není obsažena bílkovina pšenice, ječmene a žita. Pro potravinářskou kontrolu “bezlepkových” potravin je zapotřebí mít k dispozici vhodné metody stanovení prolaminové frakce cereálních proteinů. Používají se metody elektroforetické, chromatografické a imunochemické, přičemž posledně jmenované se díky své citlivosti a specifitě dostávají v poslední době do popředí zájmu potravinářských chemiků. Imunochemické metody jsou také ve srovnání s ostatními technikami levnější a poskytují výsledky v relativně krátkém čase.
Přehledová práce “Metody stanovení lepkových bílkovin v potravinách” se věnuje struktuře prolaminů, alergenním vlastnostem prolaminů a metodám stanovení prolaminů. Je uveden přehled komerčních analytických souprav pro imunochemické stanovení prolaminů v potravinách.
 
Uvedená práce vznikla za finanční podpory MŠMT ČR (1M0570 a MSM6046137305).
 
Chem. Listy 102, 2008, č. 5, s. 327–337
 
Pozn.: Výzkumný ústav potravinářský Praha (VÚPP) vytváří, udržuje a průběžně aktualizuje databázi bezlepkových výrobků.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021