Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Letos ve stájích bez BSE do kategorie

Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Letos ve stájích bez BSE

Vydáno: 31.12.2008
Tisk článku
Tisková zpráva SVS ze dne 29. 12. 2008 upozorňuje na příznivý fakt, že v letošním roce nebyl v ČR zaznamenán ani jeden případ BSE.
Tedy bez BSE…. Zažili jsme první rok bez zjištění bovinní spongiformní encefalopatie, neboli nemoci šílených krav. Přes všechny prognózy, že riziko onemocnění je stále velké, se ukázalo, že mělo zásadní význam přijmout a dodržovat přísná bezpečnostní opatření. To znamenalo zákaz používání masokostních mouček při krmení hospodářských zvířat, přežvýkavců zejména, a důsledné odstraňování tzv. rizikového materiálu, tj. nervových tkání.
 
I v ostatních členských zemích EU případů BSE ubývá, nezmění-li se tedy nic k horšímu, a nic nenasvědčuje, že by mělo, bude možné, zřejmě do roka, počítat se snížením počtu vyšetřovaných zvířat na BSE. Bude to znamenat významnou úsporu pro jatka, popřípadě pro zemědělce.
 
Po letech nárůstu počtu případů došlo i v ČR, v podstatě již v roce 2006, ke zlomu, aby v letošním roce nebyl zaznamenán případ žádný. Pro představu uvádíme počty: v roce 2001 to byly 2 případy, v roce 2002 rovněž 2, v roce 2003 již 4, v roce 2004 to bylo 7 případů, v roce 2005 již 8, ale již v následujícím roce 2006 byl zaznamenán pokles na 3 případy, v roce 2007 o jeden méně, tedy 2, a v roce letošním, roce 2008, žádný.
 
Celkem bylo tedy od roku 2001 dosud (do konce listopadu) vyšetřeno 1 351 286 kusů skotu a na toto množství bylo diagnostikováno 28 případů BSE.
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.
 
 
 
 
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021