Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Lze med s pylem z GM-kukuřice MON 810 posuzovat jako GM-potravinu? do kategorie

GMO > Vlivy na zdraví - Archiv> GMO> Vlivy na zdraví - Archiv
Aktuality > Aktuality

Lze med s pylem z GM-kukuřice MON 810 posuzovat jako GM-potravinu?

Vydáno: 28.6.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Bavorský soudní zástupce doporučuje Evropskému soudu, aby med s pylem z GM-kukuřice nebyl uznán k uvádění na evropský trh, protože pyl předává genetickou informaci, a přitom nebyl zahrnut do žádosti o schválení GM-kukuřice MON 810.

Bavorský soudní zástupce Y. Bot dodal Evropskému soudu doporučení ve věci obchodovatelnosti medu s pylem z GM-kukuřice MON 810, za účelem rozhodnutí ve sporu mezi Bablok a Bavorským správním soudem.
Byly formulovány dvě zásadní otázky:
1) Je možno pyl z GM-kukuřice MON 810 v medu ještě považovat za GMO v legislativním smyslu?
2) Podléhá med s pylem z GM-kukuřice MON 810 zvláštnímu schvalování z hlediska GM?

Odpověď na otázku 1
Pyl již nelze ve smyslu zákona považovat za GMO. Živým organismem je ten, který se aktivně množí nebo předává dále své genetické informace. Podle žalobce (Wissenschaftkreis Grüne Genntechnik, WGG) však jde o to, že stačí, aby se jednalo o pasívní/abstraktní předávání genetické informace.

Odpověď na otázku 2
Med obsahující pyl z GM-kukuřice MON 810 musí být schvalován podle nařízení 1829/2003/ES. Pyl v medu je třeba považovat za přísadu, a protože pochází z GM-organismu je třeba ho posuzovat podle nařízení 1829/2003/ES, což je však v rozporu s názorem Stálého výboru pro potraviny. Ten vychází z definice medu ve směrnici 2001/110/ES, že do medu se nesmí přidávat žádné přísady, tzn. že pyl nemůže být přísadou, ale hlavní složkou.

Podle nařízení 1829/2003/ES by měl být schvalován med s pylem, protože na pyl jako takový nebyla podána žádost (firmou Monsanto) podle nařízení o potravinách nového typu.
A protože platí nulová tolerance, neměl by být med s pylem z GM-kukuřice MON 810 obchodovatelný, protože není schválen podle nařízení 1829/2003/ES.
Pro GM-kukuřici MON 810 by měla být Komisi podána nová žádost včetně posouzení bezpečnosti, které je již uzavřeno.
Pokud by Evropský soud dal na doporučení Y. Bolda a na obdobné stanovisko Bavorského soudu, měl by být zakázán dovoz medu s pylem z GM-kukuřice MON 810, bez ohledu na množství obsaženého pylu. Rozhodnutí soudu bude precedentní pro další rozhodnutí především při posuzování případů produktů, které jsou vyrobeny pomocí GM-mikroorganismů, ale tyto již neobsahují, ale stopy vnesené genetické informace jsou ve výrobku prokazatelné.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 107, 2011, č. 5, s. 202-204
Die Empfehlungen… 
Soudní dvůr EU - Tisková zpráva č. 5/11
Věc C 442/09

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021