Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Maďarský návrh na označování tuzemského původu potravin do kategorie

Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Maďarský návrh na označování tuzemského původu potravin

Vydáno: 19.1.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Maďarsko hodlá zavést systém dobrovolného označování původu maďarských potravin.
Podle návrhu, který je předložen Komisi a členským státům k připomínkování, má být označování maďarského původu potravin dobrovolné, ale pokud by výrobce chtěl údaj o tuzemském původu uvádět, musel by to do konce předcházejícího měsíce ohlásit Komisi. Navrhovaný předpis obsahuje podmínky, které musí být splněny, pokud se uvede původ. U rostlinných produktů musí maďarský původ zahrnovat pěstování/sklizeň, posklizňovou úpravu a zpracování, u živočišných potravin, musí být živočich narozen, (vy)chován a poražen v Maďarsku, a tamtéž musí proběhnout zpracování.
Pokud se pro výrobu potraviny používají vedle tuzemských surovin i dovážené (např. dovážený cukr k výrobě džemů z tuzemského ovoce), lze za tuzemský označit jen výrobek obsahující nejméně 50 % tuzemských složek (netýká se koření, soli, aditiv aromat, která se v Maďarsku neprodukují). Výjimkou jsou také výrobky z kakaa či kávy, které se v Maďarsku nepěstují. Tuzemský původ by se tak mohl uvádět na čokoládě nebo na kávě pražené v Maďarsku.
Vzhledem k tomu, že na trhu jsou výrobky s označením tuzemského původu, které tyto požadavky nesplňují, vztahovala by se na jejich uvádění na trh přechodná lhůta 12 měsíců po nabytí účinnosti a mohly by na trhu zůstat do uplynutí data trvanlivosti.
Lhůta na podání připomínek členských států (a Komise) je do 26. března 2012.

EU Food Law, 2012, č. 515, s. 12
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021