Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Mají biopotraviny skutečně vyšší výživovou hodnotu než konvenční potraviny? do kategorie

Archiv - Biopotraviny > Výživa - Archiv> Výživa - Archiv> Archiv - Biopotraviny> Potravinářství - Archiv> Výživa - Archiv

Mají biopotraviny skutečně vyšší výživovou hodnotu než konvenční potraviny?

Vydáno: 19.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Podle ACSH jsou biopotraviny komerční záležitost, tvrzení o vyšší výživové hodnotě se neprokázalo.
ACSH (The American Council on Science and Health) je přední výzkumná skupina, která se věnuje rozlišování falešných poplašných zpráv od skutečného nebezpečí pro lidské zdraví.
Posláním ACSH je zajistit, aby se důležité vědecké poznatky, které prošly důkladným oponentním řízením, dostaly k veřejnosti a těm subjektům, které se podílejí na rozhodování (politikům).
ACSH uveřejnila dne 8. 9 .2009 článek pod názvem “The Organic Food Nutrition Wars”, což by se dalo volně přeložit jako “Biopotraviny vedou války o výživovou hodnotu” (tzn., chce se prosadit názor, že potraviny z ekologického zemědělství mají vyšší výživovou hodnotu než potraviny z konvenčního zemědělství).
Na základě výše uvedeného článku byl vypracován nový článek, který byl pod názvem “A Review of the Nutrition Claims Made by Proponents of Organic Food” (Přehled výživových tvrzení vytvářených zastánci biopotravin) uveřejněn v e-časopise “Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety” (CRFSFS; Obsáhlé přehledy v oblasti potravinářské vědy a bezpečnosti potravin). CRFSFS zpřístupňuje na svých internetových stránkách Institut potravinářských technologů v USA (IFT).
 
Abstrakt uvedeného článku:
Spotřebitelé, kteří dbají o své zdraví, chtějí vědět, zda vyšší peněžní částka, kterou vynakládají za biopotraviny, je oprávněná. Průmysl biopotravin má proto značný finanční zájem na tom, aby přesvědčil veřejnost, že potraviny, které prodává, jsou zdravější, chutnější a příznivější pro životní prostředí.
Jednou z oblastí, na kterou se tento průmysl zaměřuje, je údajná vyšší výživová hodnota jejich výrobků. Důležitost této oblasti pro průmysl biopotravin je patrná z toho, s jakou vehemencí zaútočil a snažil se zdiskreditovat nedávnou, značně rozšířenou zprávu předloženou britské vládě, která nenalezla žádný vědecký důkaz pro tvrzení, že biopotraviny mají vyšší výživovou hodnotu než konvenční potraviny.
Na propagaci biopotravin se značně podílejí dvě nevládní organizace: The Soil Association ve Velké Británii a The Organic Center v USA. Obě tyto organizace mají značný vliv na média a tím na spotřebitele v obou zemích. V článku jsou uvedeny některé z jejich aktivit.
 
A Review of the Nutrition Claims Made by Proponents of Organic Food
 
Zdroj: CRFSFS 9, 2010, č. 3, s. 270–277
 
Porovnání potravin z ekologické a konvenční produkce
Biopotraviny obsahují více nutričních látek
Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021