Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 11
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)

Přidat článek Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě do kategorie

Aktuality > Aktuality

Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě

Vydáno: 12.2.2018
Tisk článku
Autor: Společnost pro výživu
Původní práce publikovaná v časopise Výživa a potraviny 1/2018.


Foto: Shutterstock

Článek "Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě" byl publikován v časopise Výživa a potraviny 1/2018, vydávaném Společností pro výživu.


Abstrakt

Cílem předložené práce bylo zhodnotit současný stav v produkci a spotřebě masa lovné zvěře. Současná spotřeba na jednoho obyvatele ČR je odhadována na jeden kilogram ročně. Jsou popsány základní rozdíly v charakteristikách masa lovné zvěře a masa pocházejícího z farmových chovů jelenovitých. V roce 2017 bylo u 203 konzumentů provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo kvantifikovat současný stav ve frekvenci konzumace zvěřiny a obliby jednotlivých druhů u českých spotřebitelů. Z výsledků šetření vyplývá, že nejoblíbenějším druhem je maso prasete divokého, následované srnčím, zaječím a jelením masem. Byla rovněž zjištěna vyšší frekvence konzumace zvěřiny u mužů než u žen.

Autoři práce:
Ing. Daniel Bureš, Ph.D. 1), Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 1), Ing. Eva Kudrnáčová 1,2), doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská 3), doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. 4) 
1) Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves 
2) Katedra kvality zemědělských produktů, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze 
3) Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT v Praze
4) Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze 
 

Zdroj: Výživa a potraviny

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018