Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Mechanicky separované maso: doporučení EFSA do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Mechanicky separované maso: doporučení EFSA

Vydáno: 29.3.2013
Tisk článku
EFSA zveřejnil stanoviska vědeckých panelů, týkající se zdravotních rizik mechanicky separovaného masa.

Mechanicky separované maso: Doporučení EFSA ke zdravotním rizikům a detekčním metodám

Mechanicky separované maso je získané ze zbytků  masa na kostrách zvířat (po oddělení hlavních kusů masa). Toto maso může být mechanicky odstraněno a použito do dalších potravin. Existují dva hlavní druhy: mechanicky separované maso působením vysokého tlaku, kdy vzniká masová pasta, jenž může být použita do výrobků jako jsou hotdogy; a mechanicky separované maso působením nízkého tlaku, které se vzhledem podobá masu mletému.

Mikrobiologická a chemická rizika vyplývají z kontaminace nezpracovaného materiálu a ze špatné hygienické praxe během zpracování masa.
EFSA ve svém stanovisku došel k závěru, že možná mikrobiologická rizika týkající se mechanicky separovaného masa získaného z drůbeže a prasat jsou obdobná jako u masa, které nebylo mechanicky separováno (čerstvé maso, mleté maso, masné preparáty). U vysokotlakých výrobních procesů je však zvýšené riziko mikrobiálního růstu. Vysokotlaké techniky  mají za následek větší degradaci svalových vláken a s tím spojené uvolnění živin, které jsou přiznivým substrátem pro růst baktérií.
V souvislosti s chemickými riziky experti Vědeckého panelu EFSA pro kontaminanty v potravinovém řetězci (Panel CONTAM) oznámili, že nejsou předpokládána žádná specifická rizika za předpokladu, že jsou dodržovány hladiny MRL (maximálních limit reziduí).

Vědecký panel pro biologická rizika (BIOHAZ) posuzoval různé parametry pro rozlišení mechanicky separovaného masa od masa, které nebylo mechanicky separováno. Panel BIOHAZ zjistil, že podle současně dostupných dat, je vápník (který se uvolňuje z kostí během zpracování) nejvhodnější chemický parametr. Vědečtí experti EFSA vyvinuli model, který využívá hladinu vápníku jako důkaz  pro identifikaci výrobků z mechanicky separovaného masa.

Ke zlepšení rozlišení mezi mechanicky separovaným masem získaným nízkotlakými technikami a ručně vykostěným  masem, doporučuje EFSA  použití speciálně koncipovaných studií  ke sběru dat o potenciálních indikátorech.Zdroj:  EFSASouvisející termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
Separované maso

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021