Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Med s pylem GM-plodin je GM-produkt do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
GMO > Vlivy na zdraví - Archiv> GMO> Vlivy na zdraví - Archiv
Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Med s pylem GM-plodin je GM-produkt

Vydáno: 15.9.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Evropský soud rozhodl, že med kontaminovaný pylem z GM-rostlin musí být označen jako GM-produkt, a jako takový musí být schválen kompetentním úřadem.

Až k Evropskému soudnímu dvoru (ECJ) se dostal spor bavorského včelaře, který nemá s pěstováním GM-plodin nic společného, ale přesto je pro jeho med vyžadováno schválení jako GM-produkt, protože včelín je umístěn v blízkosti státního pokusného pole s kukuřicí MON 810.

Podle ECJ sice pyl z GM-plodin není GM-organismus, ale pokud jde o med, pak pyl v něm obsažený není kontaminantem nebo příměsí, ale integrální součástí. Pokud pyl pochází z GM-rostlin, byť jen částečně, je nutné, aby byl med k prodeji schválen jako GM-potravina. Včelař by v takovém případě měl požadovat kompenzaci od státu nebo od biotechnologické firmy. Je to jeden z problémů vzniklých zaváděním GM-plodin.

EU je druhým největším světovým producentem medu (200 000 t ročně); import činí ca 40 000 t ročně. Největším importérem je Argentina, kde se v rozsáhlé míře pěstují GM-plodiny neschválené v EU. Firma Monsanto získala schválení pro pěstování v EU pouze u GM-kukuřice MOM 810 (v r. 1998).

Evropská komise zpracovala v červnu 2010 nezávazné doporučení  2010/C 200/01  pro koexistenci GMO a ostatních plodin jako součást balíčku, čímž se členským státům umožňuje reagovat pružně na pěstování GM-plodin (odmítnout nežádoucí GM-plodiny). Komise chce být v souladu s pravidly ECJ, ale má v úmyslu jednat o zavedení pravidel pro koexistenci s členskými státy na Stálém výboru pro potraviny dne 22. září.


EU Food Law, 2011, č. 499, s. 4-5


Související informace:

Lze med s pylem z GM-kukuřice MON 810 posuzovat jako GM-potravinu?

IP/10/921 (13.7. 2010) GMOs: Member States to be given full responsibility on cultivation in their territories

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021