Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek MED-VET-NET/MVN Association: výzkumný projekt EU do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

MED-VET-NET/MVN Association: výzkumný projekt EU

Vydáno: 30.10.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Zhodnocení projektu zaměřeného na prevenci a regulaci zoonóz v EU. Spuštění navazujícího projektu: MVN Association.
MED-VET-NET (Network of prevention and control of zoonoses) byl pětiletý výzkumný projekt řešený za podpory Evropské komise v 6. rámcovém programu V&V v EU. Projekt byl zahájen v září 2004, termín ukončení je 31.10.2009. V rámci projektu MVN spolupracovaly prominentní výzkumné skupiny zabývající se detekcí a regulací zoonóz. Do projektu se tak zapojilo více než 300 vědců z různých vědních oborů z 10 zemí.
 
Přehled výsledků, kterých bylo v rámci projektu MVN dosaženo:
* Byly vypracovány nové testy pro včasnější a přesnější detekci salmonel, verocytotoxigenní E. coli (VTEC), Q-horečky, trichinelózy u prasat, virů způsobujících nemoci z potravin.
* Byla vytvořena monitorovací síť infekcí z potravin v Evropě poskytující informace v reálném čase (PulseNet Europe).
* Byl vytvořen online atlas map znázorňujících šíření a výskyt 10 nejdůležitějších typů salmonely v Evropě (Salmonella Atlas).
* Byl vypracován nový serologický test, který měří protilátky v krevním séru jako indikátor poslední infekce, čímž dává přesnější obrázek o výskytu onemocnění.
* Poprvé byly v Evropě detekovány zvláštní geny spojené s rezistencí k beta-laktamovým, aminoglykosidovým a fluorochinolonovým antibiotikům.
* Bylo stanoveno, jaká je úroveň výskytu nemocí z potravin v různých zemích.
* Byly vypracovány nové metody posuzování rizik pro spotřebitele a dopadu kontrolních opatření.
* Bylo identifikováno, jaké zatížení (náklady a dopad) představují nemoci z potravin.
 
Více informací o projektu MVN je k dispozici na www.medvetnet.org. Závěrečná zpráva z projektu je v příloze.
 
Příloha: Building a European Community to combat zoonoses (pdf, 1,82 MB, 19 stran)
 
Jedním z cílů projektu MVN bylo zajistit udržitelnost “sítě” a navázat na pozitivní výsledky, kterých bylo v rámci projektu dosaženo. Další spolupráce mezi původními a novými partnery se bude realizovat prostřednictvím
MVN Association.
 
Zdroj: EU-AgriNet
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021