Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Melaminové výrobky na trhu a jejich padělky do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Melaminové výrobky na trhu a jejich padělky

Vydáno: 5.4.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výsledky studie provedené na Tchaj-wanu.
Melaminformaldehydový plast je vyroben polykondenzací z monomerů melamin a formaldehyd. Melamin se často používá k výrobě stolního a kuchyňského náčiní, např. talířů, misek, šálků, naběraček a jídelních hůlek. Melaminové předměty jsou téměř nerozbitné, jsou levné a atraktivní z hlediska tvaru a vzhledu. Ve zvýšené míře proto nahradily keramické a skleněné nádobí. Poptávka spotřebitelů i subjektů působících v oblasti potravinářství je po tomto zboží vysoká.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uvádí, že vysoký příjem melaminu má u lidí vliv na ledviny. Formaldehyd se považuje za karcinogenní látku. Studie naznačují, že melamin a formaldehyd se trvale uvolňují z předmětů během jejich životního cyklu, zvláště pak při vysokých teplotách a v kyselém prostředí. Migrace těchto monomerů do potravin je přísně regulována téměř ve všech zemích, včetně Tchaj-wanu. Přesto se objevují případy, kdy migrace přesahuje povolený limit.
EU reguluje všechny plastové materiály a předměty určené pro styk s potravinami. Stanovila limit celkové migrace (OM) ve výši 60 mg/kg. U předmětů z melaminu je dále stanoven pro melamin limit specifické migrace (SML), který činí 30 mg/kg. Pro formaldehyd, včetně jeho prekurzoru hexametylentetramin (HMTA) je limit 15 mg/kg. Na Tchaj-wanu je oficiálně povolena migrace formaldehydu do 4 mg/kg.
Zjistilo se, že vysoká migrace formaldehydu je způsobena přítomností nezreagovaných monomerů a postupným štěpením polymerů za agresivních podmínek použití. Jiné studie uvádějí, že nadměrné množství HMTA je hlavní příčinou migrace formaldehydu. Proto melaminová pryskyřice musí být sestavena přesně, aby se minimalizoval nadměrný a nezreagovaný formaldehyd. Podmínky výroby musí být také dobře kontrolovány, aby se zajistilo, že dojde ke kompletní polykondenzaci monomerů.
Nově se zjistilo, že se při výrobě stolního a kuchyňského náčiní používají monomery močoviny a to jako částečná nebo úplná náhrada melaminových monomerů. Důvodem je snížení ceny.

Výzkumníci na Tchaj-wanu provedli studii, ve které se zaměřili na pravost melaminového zboží na trhu. V rámci této studie vyvinuli jednoduchou metodu na testování padělků a stanovili migrace u těchto výrobků.
Studie došla ke zjištění, že všechny padělky byly vyrobeny z močovinoformaldehydové pryskyřice. Strana přicházející do styku s potravinami byla potažena melaminformaldehydovou pryskyřicí. Celková migrace u pravých i padělaných melaminových výrobků splňovala nařízení EU i Tchaj-wanu, neboť exponované vrstvy v obou případech byly tvořeny melaminformaldehydem. Migrace formaldehydu nesplňovala tchajwanské standardy, ale splňovala standardy EU.
Výsledky studie ukázaly, že mezi různými výrobky i v rámci jedné značky existují rozdíly. Příčinou jsou hlavně podmínky při výrobě, např. nedostatečná teplota a čas potřebný k úplné polykondenzaci monomerů.
Autoři studie doporučují provádět trvalý dohled nad melaminovým zbožím na trhu z hlediska kvality a bezpečnosti.

Zdroj: Food Additives and Contaminants 28, 2011, č. 2, s. 251–258
Objednávka kopie článku

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021