Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Metody analýzy reziduí veterinárních léčiv do kategorie

Codex Alimentarius - Archiv > Codex Alimentarius – základní informace> Codex Alimentarius – základní informace
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Metody analýzy reziduí veterinárních léčiv

Vydáno: 21.6.2007
Tisk článku
Je k dispozici přehled metod analýzy reziduí veterinárních léčiv vypracovaný Codex Alimentarius včetně připomínek ES.
Na 16. zasedání Kodexového výboru pro rezidua veterinárních léčiv v potravinách (CCRVDF), které se uskutečnilo ve dnech 8.–12. května 2006 v mexickém Kankúnu, bylo odsouhlaseno předat Komisi Codex Alimentarius (CAC) vytvořený přehled (kompendium) metod analýzy, které CCRVDF vybral jako vhodné metody pro analýzu reziduí veterinárních léčiv se stanovenými hodnotami MRL (maximální obsah rezidua). Toto kompendium obsahuje plně validované metody, přechodně validované metody (validované pouze v jedné laboratoři) a dále metody pro některé látky bez MRL, které posoudil JECFA (Společný výbor expertů FAO/WHO) a CCRVDF.
29. zasedání CAC (Ženeva, Švýcarsko, 3.–7. července 2006) vzalo na vědomí existenci tohoto kompendia vytvořeného CCRVDF. Sekretariátu CAC bylo uloženo uveřejnit příslušný text tak, aby byl pro uživatele co nejvíce prospěšný. CCRVDF byl vyzván, aby přehled pravidelně aktualizoval.
Vládám a mezinárodním organizacím se statusem pozorovatele v CA bylo umožněno, aby se do 31. května 2007 k přehledu metod vyjádřily. Přehled metod je uveden v příloze 1.
 
Příloha 1: Metody analýzy reziduí veterinárních léčiv (pdf, 467 kB)
 
Evropské společenství vypracovalo připomínky k tomu návrhu metod analýzy, viz příloha 2.
 
Příloha 2: Připomínky ES k návrhu “Metody analýzy reziduí veterinárních léčiv” (pdf, 30 kB)
 
Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021