Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Mexická chřipka do kategorie

Informace pro spotřebitele > Informace pro spotřebitele
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Mexická chřipka

Vydáno: 29.4.2009
Tisk článku
Původ chřipkového viru, který vyvolal onemocnění lidí v Mexiku, se dosud nepodařilo objasnit.
Brusel / Mexiko / Ženeva / Paříž (aho) – Původ chřipkového viru A (H1N1), který v současné době v Mexiku způsobuje u lidí onemocnění se dosud nepodařilo objasnit. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodního úřadu pro zvířecí nákazy (OIE) pochází genetická informace nového typu chřipkového viru subtypu H1N1 od ptáků, prasat a člověka. U prasat nebyl tento virus dosud prokázán, takže označení jako „prasečí chřipka“, které se běžně užívá v laickém tisku dosud není opodstatněné. OIE proto navrhnul, aby stejně jako v minulosti nesla chřipková epidemie označení podle geografického původu.
 
V Mexiku došlo k snadnému přenosu infekce chřipky z jedné osoby na další a byla také prostřednictvím cestujících zavlečena do dalších zemí, kde byl však průběh onemocnění velmi mírný. Markantní je skutečnost, že k úmrtí osob došlo pouze v Mexiku. Lékaři spekulují o existenci jakéhosi „lokálního faktoru“, který iniciuje letální průběh onemocnění. Diskutuje se rovněž o spoluúčasti dalších choroboplodných zárodků, chyb při terapii nebo nedostatku medikamentů.
 
Krizová schůzka EU
EU v souvislosti s propuknutím nového typu chřipky v Mexiku svolalo mimořádnou schůzku. Komisařka EU pro otázky zdraví Androulla Vassiliou vyzvala ministra zdravotnictví EU aby co možná nejrychleji připravil toto setkání. Schůzka by měla proběhnou ve čtvrtek. Španělské úřady oznámily výskyt prvního případu mexické chřipky na území Evropské unie. „Komise a členské státy EU velmi pozorně sledují situaci“ prohlásil prezident Komise Barroso. „Všechny informace, které obdržíme od expertů okamžitě vyhodnocujeme, posuzujeme rizikový potenciál a společně s představiteli členských států rozhodujeme o přijetí různých opatření“. Komise převzala koordinaci evropských opatření v rámci systému včasného varování pro účely prevence a kontroly přenosných nemocí EU (EWRS).
 
Kromě toho si Komise EU pravidelně vyměňuje informace s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu chorob (ECDC) se sídlem ve Stockholmu, severoamerickými úřady a Světovou zdravotnickou organizací se sídlem v Ženevě. Experti v současné době připravují doporučení pro cestující a příslušná protiopatření.
 
Systém včasného varování a reakce je součástí rozsáhlé sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných chorob, který zřídilo Společenství v roce 1998. Zaměřuje se na výskyt podezřelých případů na celém území EU, které by mohly ohrozit veřejné zdraví. Další možné ohrožení veřejného zdraví je možné podchytit pomocí informací kompetentních zdravotnických úřadů v jednotlivých členských státech. Pokud se podezření potvrdí, informuje neprodleně dotčený zdravotnický úřad příslušné úřady v ostatních členských státech EU a Komisi o druhu a rozsahu možného rizika. Kromě toho oznámí rovněž, jaká opatření hodlá přijmout samostatně nebo ve spolupráci s dalšími členskými státy EU.
 
Mexiko-Grippe: Herkunft des Virus nicht geklärt +++ EU-Krisengipfel am Donnerstag
[2009-04-28], www.animal-health-online.de
 
          
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021